Wiadomości

stat

Umowa o pracę i umowa-zlecenie u jednego pracodawcy

Zawarcie z własnym pracownikiem umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, obejmującej te same zadania, co z umowy pracowniczej może skutkować ustaleniem, że do zawarcia umowy zlecenie doszło w celu obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych.
Zawarcie z własnym pracownikiem umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, obejmującej te same zadania, co z umowy pracowniczej może skutkować ustaleniem, że do zawarcia umowy zlecenie doszło w celu obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych. fot. 123rf

Zdarza się, że pracodawca zawiera z tym samym pracownikiem jednocześnie umowę o pracę i umowę-zlecenie. W jakich przypadkach jest to dopuszczalne?Jestem zatrudniony na umowie o pracę na czas określony oraz na umowie-zleceniu na czas nieokreślony, przy czym każda że stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Na umowie o pracę jestem zatrudniony w pełnym wymiarze etatu na stanowisku "pracownik ochrony" z miesięcznym wynagrodzeniem 2000 brutto. Natomiast umowa-zlecenie dotyczy "ochrony osób oraz mienia na terenie obiektu" z wynagrodzeniem 13,00 zł brutto.

Do pracy przychodzę według grafiku zrobionego przez kierownika - na służby dwunastogodzinne w godzinach od 19 do 7. W ciągu miesiąca przepracuję ok. 240 godzin. Miesięczne wynagrodzenie, które otrzymuję z dwóch różnych spółek jest adekwatne do liczby przepracowanych godzin razy stawka 12 zł (netto) np. 240 x 12,00 = 2880 zł.

Czy jest to zgodne z prawem? Z tego co wyczytałem w Kodeksie pracy to z umowy o pracę powinienem otrzymać dodatek za pracę w godzinach nocnych. Czy umowa o pracę daje mi tylko taki przywilej, że mogę iść na urlop oraz skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, a moje wynagrodzenie miesięczne jest i tak rozliczane z umowy-zlecenia na podstawie godzin, które przepracuję?

Na pytanie odpowiada Marcin Muza, radca prawny z MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp.p.

Marcin Muza, radca prawny
Marcin Muza, radca prawny
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zawarcie umowy-zlecenia z własnym pracownikiem jest dopuszczalne. Bardzo istotne jest jednak to, aby obowiązki wykonywane na etacie faktycznie różniły się od obowiązków wykonywanych na umowie-zleceniu. Zawarcie z własnym pracownikiem umowy-zlecenia lub o dzieło, obejmującej te same zadania, co z umowy pracowniczej może skutkować ustaleniem, że do zawarcia umowy-zlecenia doszło w celu obejścia przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych. Takie stanowisko potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego, który na przykład w uzasadnieniu wyroku z 8 lipca 2015 r. (II PK 282/14) podniósł, że angażowanie pracowników poza normalnym czasem pracy na umowach cywilnoprawnych przy zadaniach tego samego rodzaju, co objęte stosunkami pracy jest obejściem przepisów o czasie pracy w nadgodzinach, nawet gdyby pracownicy byli doraźnie zainteresowani zatrudnieniem cywilnoprawnym. Analogicznie ma się sytuacja nawet wtedy, gdy umowa-zlecenie jest zawarta z innym niż pracodawca podmiotem, jednak obowiązki wykonywane na podstawie umowy-zlecenia są nadal wykonywane na rzecz i pod nadzorem pracodawcy (nie zleceniodawcy) i są to te same obowiązki, które pracownik wykonuje realizując umowę o pracę.

Ile godzin tygodniowo pracujesz?

mniej niż 40

10%

pełen etat, czyli 40

36%

więcej niż 40

41%

różnie, zależy od grafiku

13%
Odnosząc się do powyższego oraz do wskazanego przez pracownika stanu faktycznego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy przypadkiem w ramach umowy-zlecenia pracownik nie wykonuje pracy tego samego rodzaju, co na umowie o pracę. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, umowa-zlecenia jest nieważna, a pracodawca ma obowiązek rozliczenia się z pracownikiem na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Powyższe przede wszystkim wiąże się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych lub dodatku za pracę w porze nocnej.

Gdyby jednak przyjąć, iż pracownik w ramach umowy-zlecenia wykonuje inną pracę niż ta, którą wykonuje w ramach stosunku pracy, wówczas wskazać należy, iż sytuacja taka jest dopuszczalna. W takim przypadku przepisy Kodeksu pracy stosujemy wyłącznie do umowy o pracę. Nie stosujemy tych przepisów do umowy-zlecenia. Wskazać jednak należy, że zleceniodawca również musi przestrzegać określonych ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zasad wynagradzania, a od stycznia 2018 godzinowa stawka minimalna za pracę wynosi 13,70 złotych.

Opinie (42) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.