Wiadomości

Utrata lub rezygnacja. Formalności po rozwiązaniu umowy o pracę

Utrata pracy to niecodzienna sytuacja. Dobrze wiedzieć, jakich formalności powinniśmy wtedy dopilnować.
Utrata pracy to niecodzienna sytuacja. Dobrze wiedzieć, jakich formalności powinniśmy wtedy dopilnować. fot. 123rf

Rezygnacja z pracy to duża życiowa zmiana, która niesie za sobą wiele konsekwencji. Zanim znajdziemy nowe zatrudnienie, powinniśmy dopełnić wszystkich formalności z byłym pracodawcą. Warto też wiedzieć, czy przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych oraz kiedy kończy nam się prawo do świadczeń zdrowotnych.W ostatnim dniu trwania umowy powinniśmy otrzymać od pracodawcy świadectwo pracy.

- W świadectwie pracy pracodawca powinien podać m.in. informacje o urlopie wypoczynkowym przysługującym pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku. Powyższe dane potrzebne są nowemu pracodawcy, który w innym przypadku nie wiedziałby np., czy i w jakim zakresie pracownik wykorzystał w danym roku kalendarzowym swój urlop wypoczynkowy - tłumaczy Radosław Politowski, Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Politowski.
Jeżeli nie możemy osobiście odebrać świadectwa pracy, pracodawca powinien je wysłać za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. To ważne, żebyśmy dokładnie sprawdzili jego treść pod kątem ewentualnych błędów czy niejasności.

Na świadectwie pracy znajduje się też informacja o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym. To cenna wiedza, ponieważ jeśli pracodawca nie udzielił pracownikowi proporcjonalnego urlopu, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Ubezpieczenie zdrowotneCzy miałe(a)ś kiedyś status osoby bezrobotnej?

tak, korzystałe(a)m też z prawa do zasiłku 35%
tak, ale nie przysługiwał mi zasiłek 24%
byłe(a)m przez dłuższy czas bez pracy, ale nie rejestrowałe(a)m się w urzędzie 7%
nie, dbam o to, żeby moje dochody były regularne 34%
zakończona Łącznie głosów: 479
Kolejną kwestią, którą powinniśmy zainteresować się po rozstaniu z pracodawcą jest ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że pracownik podlega ubezpieczeniu do ostatniego dnia wypowiedzenia.

- Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem rozwiązania stosunku pracy, ale prawo do świadczeń zdrowotnych trwa jeszcze przez kolejne 30 dni - mówi Kalina JarosławskaKancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka Partnerska.
Po ustaniu stosunku pracy możemy uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nawiązać nową umowę o pracę, nabyć status osoby bezrobotnej, zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego swojego członka rodziny (np. małżonka) albo ubezpieczyć się dobrowolnie, we własnym zakresie opłacając składki.

Status bezrobotnegoW Urzędach Pracy można uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, chociaż pozornie pojęcia te wydają się podobne, jest między nimi spora różnica. Osoba poszukująca pracy zarejestrowana jest w urzędzie w celu znalezienia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ten status nie gwarantuje nam ubezpieczeń społecznych oraz nie uprawnia do pobierania zasiłku.

Status osoby bezrobotnej należy się osobie, która spełnia określone warunki, m.in.:
 • bezpośrednio przed rejestracją była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terenie działania danego urzędu,
 • nie posiada zatrudnienia i nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
 • jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu (wyjątkiem są osoby niepełnosprawne),
 • nie uczy się w szkole (z pewnymi wyjątkami),
 • ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego,
 • nie nabyła prawa do emerytury czy renty lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.


Wszystkie warunki znajdują się na stronach urzędów pracy. Należy pamiętać, że status bezrobotnego można też stracić, np. w przypadku odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy bez podania uzasadnionej przyczyny.

Różnica między osobą bezrobotną a poszukującą pracy może wydawać się niewielka, jednak oba te statusy wiążą się z innymi prawami.
Różnica między osobą bezrobotną a poszukującą pracy może wydawać się niewielka, jednak oba te statusy wiążą się z innymi prawami. fot. 123rf

Zasiłek dla osoby bezrobotnejStatus osoby bezrobotnej nie uprawnia automatycznie do otrzymywania zasiłku. Zasiłek przysługuje osobie, dla której nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni była aktywna zawodowo, osiągając wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub podstawa wymiaru jego składek na ubezpieczenie społeczne wyniosła co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Zobacz także: Jak rozpocząć karierę zawodową?

Warto mieć też na uwadze, że na prawo do otrzymywania zasiłku wpływają też okoliczności utraty pracy. Bezrobotny, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po upływie 90 dni od dnia rejestracji, na okres pomniejszony o wspomniany okres karencji, tj. 90 dni.

Wyjątek stanowi porozumienie stron, które nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, które nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wówczas zasiłek dla bezrobotnych przysługuje od dnia rejestracji.

Osoba, która chce zarejestrować się jako bezrobotny powinna zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Opinie (75) 1 zablokowana

 • Urząd Pracy jeszcze nikomu pracy nie znalazł. Szkoda czasu.

  • 83 4

 • W tych czasach pobierać zasiłek dla bezrobotnych to wstyd

  W obecnej sytuacji gospodarczej pobór zasiłku dla bezrobotnych powinien być traktowany jak kradzież

  • 13 58

 • zrugać szefa

  • 15 0

 • Żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych trzeba mieć odprowadzane przez 12 miesięcy składki na fundusz pracy. Czyli pobierając zasiłek dla bezrobotnych de facto dostajesz pieniądze, które Ci wcześniej ukradziono. Odzyskanie swoich pieniędzy pobieranych przymusowo to nie kradzież.

  • 31 8

 • pogłoski o miejscach pracy czekających na ludzi są mocno przesadzone

  spróbujcie znaleźć pracę jak jesteście w wieku ok 60 lat
  fizyczna odpada ze względu na stan zdrowia

  • 62 5

 • a co potrafisz może napisz to będzie łatwiej

  bo jak całe życie pracowałeś fizycznie a teraz już nie możesz to możliwości masz ograniczone. Mój ojciec zmienił pracę, właśnie w wieku 60 lat.

  • 12 6

 • pracy jest mnóstwo...choć za 2000 zł netto

  no ale jest!!!111 nie narzekać nieroby!11

  • 6 16

 • nikt nie twierdzi że praca czeka

  jak chcesz robić coś konkretnego to musisz pasować profilem. Jak nikt nie spełnia wymogów danego stanowiska to nie zatrudnią na nie nikogo. Szukaliśmy technologa narzędziowca, wyraźnie sprecyzowaliśmy wymagania i 80% odzewu to były panie ze sklepu z butami, albo jacyś inni ludzie nie z tej bajki. Potem narzekają że praca nie czeka. Ciekawe czy na ogłoszenie o rekrutacji pilota samolotu, albo stomatologa też odpowiadają.

  • 15 1

 • Kradzieżą nie jest jeżdżenie po drogach wybudowanych z budżetu

  Wyłudzanie pieniędzy zawsze nią będzie.

  • 8 5

 • Tak jasne

  To może od razu na menadżera albo brokera na gieldzie bo wysiłek fizyczny nie wchodzi w grę, jest beee. Komuna nie dość że rozpiescila wielu dziadków pod względem braku dyscypliny pracy to namieszala im w bani. Za komuny kazali do pracy na 7 a o 15 już wychodzili do domciu nie rzadko pijani. Teraz robić się nie chce a i emerytura 2 tys netto im za mała. Ja po studiach dymam za 2500 netto i nie płacze.

  • 7 12

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.