• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Umowa-zlecenie a zasiłek macierzyński

Andrzej Fortuna
14 września 2023, godz. 08:00 
Opinie (20)
Najnowszy artykuł na ten temat Czy pracodawca musi podnieść moje wynagrodzenie?
Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje ubezpieczonej, która urodziła w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje ubezpieczonej, która urodziła w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego.

Umowa-zlecenie a zasiłek macierzyński? Niestety nie każda forma zatrudnienia zapewnia przyszłym mamom ochronę związaną z ciążą i urodzeniem dziecka. Jak wygląda to w przypadku umowy zlecenia? Z takim pytaniem zwrócił się do nas czytelnik.Moja żona była zatrudniona na umowę zlecenie przez 8 miesięcy. W trakcie trwania umowy, z powodu zagrożonej ciąży, obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim i pobiera zasiłek chorobowy, ponieważ opłacała dobrowolne składki chorobowe. Umowa zlecenie nie została przedłużona. Czy jeśli będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim do dnia porodu, będzie jej przysługiwał zasiłek macierzyński?

Porady prawne w serwisie PracaUmowa-zlecenie a zasiłek macierzyńskiNa pytanie odpowiada Andrzej Fortuna - radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna

Andrzej Fortuna, radca prawny Andrzej Fortuna, radca prawny
Niestety zatrudnienie na umowę cywilnoprawną nie daje takiej ochrony związanej z ciążą i urodzeniem dziecka, jak to jest w przypadku zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Umowa zlecenia zatem nie przedłuża się do czasu porodu - jak ma to miejsce przy terminowej umowie o pracę. Nie ma też zakazu wypowiadania umowy zlecenie osobie ciężarnej czy przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Do umów zlecenia bowiem nie mają zastosowania ochronne regulacje Kodeksu pracy, a stosuje się jedynie ogólne przepisy Kodeksu cywilnego.

Tym samym nie zapobiegnie się skutkowi rozwiązania stosunku zlecenia w trakcie trwania ciąży, jeśli nadejdzie ustalony w umowie termin jej rozwiązania. Co prawda, w opisanej przez czytelnika sytuacji nie pozbawi to ciężarnej zasiłku chorobowego, do którego była uprawniona w chwili zakończenia umowy zlecenia, jednakże skoro do czasu porodu ciężarna nie uzyska ponownie statusu osoby ubezpieczonej, nie będzie ona miała prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Powyższe jest regulowane ustawą z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 29 ust. 1 tego aktu zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje ubezpieczonej, która urodziła w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego.

Gdyby zatem poród nastąpił w chwili pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym, to późniejsza, po porodzie, utrata tytułu ubezpieczenia z zasady nie pozbawiałaby rodzącej prawa do zasiłku macierzyńskiego za pełny okres odpowiadający wymiarowi urlopu macierzyńskiego. Jednakże rozwiązanie stosunku zlecenia powoduje utratę tytułu ubezpieczenia chorobowego, zatem pracownica w chwili porodu nie będzie miała ubezpieczenia chorobowego - nie nabędzie ona prawa do zasiłku macierzyńskiego.


Oczywiście można rozważyć, czy w danej sytuacji, pomimo nazwania danej umowy "zleceniem", nie mamy jednak do czynienia ze stosunkiem pracy, który wymuszałby zastosowanie wobec ciężarnej rygorystycznych regulacji prawa pracy i gwarantowałby jej nie tylko trwanie umowy do czasu porodu - ale także tym samym prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zdarza się bowiem, że pracodawcy, mając na celu uniknięcie zobowiązań przewidzianych Kodeksem pracy, przedstawiają zatrudnionym umowę zlecenia, choć warunki wykonywania pracy ewidentnie wpisują się w definicję stosunku pracy. Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy: "Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem".

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że zatrudnienie w takich warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Niemniej oczywiście w praktyce wykazanie, że w danym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę, a nie umową zlecenia - może nie być łatwe i może wymagać drogi sądowej. Można również rozważyć skorzystanie ze wsparcia Państwowej Inspekcji Pracy.

O autorze

autor

Andrzej Fortuna

radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (20)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane