Wiadomości

stat

Szef zleca mi pracę na prywatnej posesji

Zasadą jest zatem, że pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę w miejscu bądź miejscach wynikających z zapisów umowy o pracę, a miejsca te winny być dostatecznie określone.
Zasadą jest zatem, że pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę w miejscu bądź miejscach wynikających z zapisów umowy o pracę, a miejsca te winny być dostatecznie określone. fot. 123rf / welcomia
Najnowszy artukuł na ten temat

Wypłata wynagrodzenia za okres próbny bez umowy

Niedawno w dziale porad prawnych omawiana była sytuacja pracodawcy, który prosi pracownika o bezpłatne wykonanie dla niego przysługi w czasie pracy. A co w przypadku, gdy wykonywana praca wlicza się w wynagrodzenie?Pracodawca, w czasie mojej pracy, wysyła mnie do pracy na jego prywatnej posesji. Jestem pracownikiem utrzymania zieleni i moje miejsce pracy, czyli teren danej miejscowości, jest ściśle określone. Czy mogę odmówić wykonania tego polecenia? 
Na pytanie odpowiada Paweł Kasprzyk z Kancelarii Radców Prawnych Kasprzyk Waliszewski.
Paweł Kasprzyk, radca prawny
Paweł Kasprzyk, radca prawny
Odpowiadając na zapytanie czytelnika, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, które wynikają z przedstawionego stanu faktycznego. Jak można bowiem zakładać, praca, którą zleca pracodawca pracownikowi na swojej prywatnej posesji zgodna jest z tą, którą na co dzień wykonuje pracownik, jej rodzaj zgodny jest z zapisami umowy o pracę oraz kwalifikacjami pracownika. Chodzi o czynności związane z utrzymaniem zieleni. Nadto, za pracę świadczoną na prywatnej posesji pracodawcy pracownik otrzymuje wynagrodzenie przewidziane w umowie o pracę. Spór dotyczy zatem miejsca wykonywania pracy, które niezgodne jest z tym określonym w umowie o pracę.

Mając na uwadze powyżej poczynione założenia, należy zwrócić uwagę na treść art. 29 § 1 Kodeksu pracy, który to określa podstawowe elementy umowy o pracę. Zgodnie z tym przepisem "Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczęcia pracy."

Z powyższego wynika, że jednym z elementów umowy o pracę jest określenie miejsca wykonywania pracy. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt III AUa 2237/16: "Spełnienie wymagania przewidzianego w art. 29 § 1 pkt 2 k.p. może polegać na wskazaniu "stałego miejsca pracy", na wskazaniu obok stałego miejsca pracy także niestałego miejsca (miejsc) pracy albo na wskazaniu niestałych (zmiennych) miejsc pracy, byle w sposób dostatecznie określony."

Jakie stosunki utrzymujesz ze swoim pracodawcą?

przyjacielskie 17%
dobre, ale bez przesadnej zażyłości 41%
poprawne 27%
niezbyt dobre 8%
bardzo złe 7%
zakończona Łącznie głosów: 344
Zasadą jest zatem, że pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę w miejscu bądź miejscach wynikających z zapisów umowy o pracę, a miejsca te winny być dostatecznie określone. Żeby zmienić miejsce pracy na inne niż określone w umowie, pracodawca winien złożyć czytelnikowi wypowiedzenie zmieniające w trybie art. 42 Kodeksu pracy bądź uzyskać jego zgodę na taką zmianę w sposób mniej sformalizowany (przykładowo poprzez zawarcie stosownego porozumienia - aneksu do umowy o pracę). Wypowiedzenie zmieniające musi nastąpić na piśmie. Pracodawca określa w nim nowe warunki pracy i płacy (w omawianym przypadku jest to nowa miejscowość, w której pracownik zobowiązany byłby do świadczenia pracy).

Pracownik może takie wypowiedzenie zmieniające zaakceptować bądź nie wyrazić na nie zgody. Z tym jednak zastrzeżeniem, że brak zgody pracownika na proponowane w wypowiedzeniu zmieniającym nowe miejsce pracy skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z upływem obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia.

Porady prawne w naszym serwisie


Ewentualnie pracodawca mógłby jeszcze skorzystać z innej opcji, a mianowicie delegować pracownika do wykonywania pracy w innej miejscowości niż dotychczasowa, z tym jednak zastrzeżeniem, że zobligowany byłby do zwracania mu kosztów związanych z podróżą służbową. Jeżeli pracodawca nie stosuje żadnego z powyższych rozwiązań, to pracownik może odmówić wykonania polecenia i pracy w miejscu, które jest niezgodne z tym, co wynika z zawartej umowy o pracę.

Opinie (33)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.