Wiadomości

stat

Opłacenie nauki w zamian za umowę lojalnościową

Najnowszy artukuł na ten temat

Kiedy pracownika nie obowiązuje umowa o zakazie konkurencji?

Pracodawca, który chce "przywiązać do siebie" pracownika, powinien dążyć do podpisania takiej umowy przed jej opłaceniem lub przed rozpoczęciem nauki.
Pracodawca, który chce "przywiązać do siebie" pracownika, powinien dążyć do podpisania takiej umowy przed jej opłaceniem lub przed rozpoczęciem nauki. fot. 123rf / Katarzyna Białasiewicz

Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych to jeden ze sposobów pracodawców, żeby zatrzymać przy sobie dobrego pracownika. Czy taki pracownik jest zobowiązany do zostania w firmie? To zależy.Pracodawca opłacił dwa semestry moich studiów, nie wymagając ode mnie podpisania umowy lojalnościowej. Moja nauka zbliża się już do końca. Czy pracodawca może teraz poprosić mnie o jej podpisanie?
Na pytanie odpowiada Mariusz Królczyk, prawnik z Kancelarii Prawnej Griffin.

Mariusz Królczyk, prawnik
Mariusz Królczyk, prawnik mat. prasowe
Pracodawca, który decyduje się wesprzeć finansowo pracownika w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, ma prawo, pod pewnymi warunkami, poprosić go o podpisanie umowy lojalnościowej.

Jednak co do zasady podpisanie takiej umowy powinno odbyć się przed szkoleniem, a najpóźniej przed opłacaniem przez pracodawcę nauki. Bardzo ważne jest również to, żeby taka umowa została zawarta na piśmie, przykładowo ustalenia ustne pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie będą wiążące.

W przedstawionej przez czytelnika sytuacji nie ma on obowiązku jej podpisywać - post factum.

Istotne jest również to, że pracownik nie ma obowiązku zawierania umowy lojalnościowej, gdy pracodawca nie zamierza zatrudniać pracownika po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 103 (4) § 3 Kodeksu pracy).

Warto też wspomnieć, jak Kodeks pracy definiuje pojęcie "podnoszenie kwalifikacji zawodowych". Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Porady prawne w naszym serwisie


Pracodawca może wyrazić zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika także w sytuacji, gdy pracownik uczący się we własnym zakresie ujawni to pracodawcy dopiero w trakcie nauki i wystąpi o zgodę pracodawcy.

Czy planujesz podjęcie studiów?

aktualnie jestem na studiach 23%
tak, w przyszłości chcę poszerzać moje kwalifikacje 25%
nie chcę studiować, ale planuję kursy i szkolenia 16%
nie, nie mam już ochoty na naukę 16%
nie, moje wykształcenie mi wystarcza 20%
zakończona Łącznie głosów: 274
Po uzyskaniu takiej zgody pracownik będzie kontynuował naukę już jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w postaci m.in. prawa do zwolnień z całości lub części dnia pracy na udział w obowiązkowych zajęciach czy prawa do urlopu szkoleniowego.

W związku z powyższym pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą przysługują z mocy prawa:

  • płatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy oraz

  • płatny urlop szkoleniowy.

Co ważne wymiar i zasady przyznawania ww. świadczeń są takie same, bez względu na to, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika odbywa się z inicjatywy pracodawcy, czy za zgodą pracodawcy.

Dla przykładu urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Dni urlopu powinny być przyznawane w dni pracy - według obowiązującego pracownika harmonogramu, w tym okresie pracownik oczywiście nie traci prawa do wynagrodzenia.

Czytelnikom może również nasuwać się pytanie, czy pracodawca może zawsze żądać zwrotu całkowitych kosztów szkolenia - w sytuacji gdy umowa została zawarta prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Pracodawca ma prawo zażądać zwrot kosztów szkolenia i dodatkowych świadczeń w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Pracodawca ma również prawo do zwrotu kosztów szkolenia, gdy pracownik, który podpisał umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji. Zwrot jest należny również w sytuacji, gdy pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu.

Wyjątkiem są sytuacje, gdzie pracownik zwalnia się z winy pracodawcy, który nie dotrzymuje swoich obowiązków względem pracownika, przykładowo nie wypłaca pensji czy stosuje mobbing.

Podsumowując, pracownik nie ma obowiązku podpisywania umowy lojalnościowej w trakcie trwania studiów. Pracodawca, który chce "przywiązać do siebie" pracownika, winien w tej sytuacji dążyć do podpisania takiej umowy przed jej opłaceniem lub przed rozpoczęciem nauki.

Opinie (36) 3 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.