Kontrole ZUS u ciężarnych. Najważniejsze informacje

Zwolnienie lekarskie ma służyć regeneracji i powrotowi do zdrowia.
Zwolnienie lekarskie ma służyć regeneracji i powrotowi do zdrowia. fot. 123rf / Anna Bizoń

"Ciąża to nie choroba" często słyszą kobiety, które w tym czasie korzystają ze zwolnienia lekarskiego. Trudno się z tym nie zgodzić, jednak - jak podkreślają lekarze - każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Zasadność zwolnienia lekarskiego może skontrolować ZUS. Jak przebiegają takie kontrole i czy ciężarna na zwolnieniu rzeczywiście nie może opuszczać domu?Zwolnienie lekarskie w ciążyCzy ciężarne przebywające na zwolnieniu powinny być kontrolowane przez ZUS?

oczywiście, zwolnienie powinno być uzasadnione 37%
nie, ciąża to szczególny czas, w którym kobiecie należy się odpoczynek 63%
zakończona Łącznie głosów: 1639
- Pacjentki muszą być świadome, że podstawą do wystawienia zwolnienia nie jest sam fakt bycia w ciąży, ale stan chorobowy. Pacjentka nie może żądać od lekarza zwolnienia lekarskiego, dlatego że jest w ciąży. Oczywiście lekarze często ulegają pacjentkom i wystawiają zwolnienia na życzenie pacjentki. Robią to z troski o pacjentkę lub z obaw, że w razie jakichkolwiek powikłań ciąży będą oskarżeni przez pacjentkę, że nie wysyłając jej na zwolnienie, przyczynili się do tych powikłań. Każde zwolnienie lekarskie powinno być wystawione po uprzednim zbadaniu pacjentki, a powody zwolnienia powinny być solidnie udokumentowane. W przypadku wystawiania zwolnień bez wyraźnych podstaw medycznych oraz nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej lekarz jest narażony na utratę uprawnień do wystawiania zwolnień - tłumaczy Katarzyna Hytry, ginekolog, Medyczna Gdynia.
Decyzja o wystawieniu zwolnienia lekarskiego należy do lekarza, który musi wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności.

- Wpływ na powód wystawienia zwolnienia ma wiele czynników: dolegliwości odczuwane przez pacjentkę, wywiad położniczy pacjentki, stany chorobowe wikłające ciążę, zajmowane przez ciężarną stanowisko pracy itd. Niektóre dolegliwości ciężarnych utrudniają wykonywanie pewnych obowiązków. Czasami sam rodzaj pracy, jaką wykonuje pacjentka, i potencjalnie szkodliwe czynniki, na które jest w pracy narażona, obligują lekarza do wystawienia zwolnienia. Teoretycznie pracodawca powinien zapewnić ciężarnej pracownicy bezpieczne warunki pracy, jednak nie zawsze jest to możliwe, a najlepszym wyjściem pozostaje wysłanie pacjentki na zwolnienie lekarskie - mówi Katarzyna Hytry, ginekolog, Medyczna Gdynia.

Rodzaj zwolnienia lekarskiego w ciążyZwolnienie lekarskie może być wystawione z kodem 1 lub kodem 2, który określa rodzaj aktywności, który może być podejmowany przez pacjentki. Kod 1 (chory musi leżeć) oznacza, że ciężarna powinna przebywać w domu, a swoją aktywność ruchową ograniczyć do minimum. Posiadając zwolnienie z takim kodem, możemy wybrać się jedynie na wizytę lekarską lub badania. Kod 2 (chory może chodzić) oznacza, że pacjentki mogą wyjść z domu np. na zakupy lub spacer.

To właśnie kod drugi okazuje się być najbardziej problematyczny. Czy pod pojęciem zakupów należy rozumieć szybkie wyjście do najbliższego sklepu spożywczego, a może wyprawa do galerii handlowej po wyprawkę dla malucha też mieści się w tym pojęciu? Skoro dozwolone są spacery, to co z zajęciami sportowymi dla kobiet w ciąży? Z tymi wątpliwościami zwróciliśmy się do pomorskiego oddziału ZUS.

Kontrole ZUS w TrójmieścieKontrole ZUS w ciąży to temat, który budzi wśród ciężarnych dużo emocji.

- Pierwszą kontrolę ZUS miałam w drugim miesiącu zwolnienia lekarskiego i trzecim miesiącu ciąży - wspomina Ania, nasza czytelniczka. - Nie było mnie wtedy w domu, ponieważ w tym czasie wyjechałam do rodziców. Mąż znalazł pismo w skrzynce na listy, a ja jeszcze w ten sam dzień napisałam do ZUS odpowiedź wyjaśniającą moją nieobecność. W trakcie ciąży miałam bardzo silne migreny, a nasi sąsiedzi akurat rozpoczęli remont, co pogarszało moje dolegliwości. ZUS przyjął moje wyjaśnienie, jednak do końca ciąży przy każdym kolejnym zwolnieniu odwiedzali mnie kontrolerzy, nawet w ostatnim tygodniu przed planowanym terminem porodu.
Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego, tłumaczy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek systematycznie przeprowadzać dwa typy kontroli zwolnień lekarskich. Sprawdza prawidłowość ich wykorzystania oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Od początku stycznia do końca września gdański oddział ZUS (Oddział ZUS w Gdańsku i podległe mu placówki obsługujące: Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski) przeprowadził 5,2 tys. kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli prawo do zasiłku straciło 390 osób. Kwota cofniętych zasiłków to ponad 953 tys. zł. Obejmowały one łącznie ponad 9,7 tys. dni.

Na zwolnieniu z kodem 2 kobieta może wyjść do sklepu lub na spacer.
Na zwolnieniu z kodem 2 kobieta może wyjść do sklepu lub na spacer. fot. 123rf/ Anton Estrada
Jak wyglądają takie kontrole i czy odbywają się tylko w godzinach pracy?

- Pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie, a tym samym świadczenia związane z chorobą zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie może on w jego trakcie wykonywać czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. W trakcie takich kontroli odwiedzają oni chorych, ale przede wszystkim analizują zapisy w systemach informatycznych. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało wypłacone, nakazuje jego zwrot. Gdy kwota nienależnie pobranych świadczeń nie zostanie zwrócona w ciągu miesiąca, podlega potrąceniu ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych albo jest dochodzona na drodze egzekucji. Kontrolę można przeprowadzić w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu pracownika, a także w miejscu pracy. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają upoważnienia oraz legitymacje. Nie ma ograniczeń co do momentu kontroli - mówi Krzysztof Cieszyński, ZUS.
Co ciekawe, taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Pracodawca, który jest osobą fizyczną, może tę kontrolę przeprowadzić sam, zlecić jej przeprowadzenie innemu pracownikowi lub firmie zewnętrznej.

Wyjazd na zwolnieniu lekarskimCzy kobieta na zwolnieniu lekarskim może wyjechać np. na kilka dni do rodziców mieszkających w innym mieście?

- Adres, pod którym ubezpieczony będzie przebywać w czasie zwolnienia lekarskiego, znajduje się w zwolnieniu lekarskim. Chory ma obowiązek poinformować pracodawcę oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy w ciągu trzech dni. Jeżeli nie przekazał lekarzowi informacji o swoim miejscu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego, które jest inne niż adres zamieszkania, albo nie poinformował o zmianie miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy w terminie trzech dni od tej zmiany i w związku z tym osoby kontrolujące nie zastały go pod wskazanym adresem, uznaje się, że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie - tłumaczy Krzysztof Cieszyński, ZUS.
A co z wakacjami?

- Ciężarne pacjentki przebywające na zwolnieniu lekarskim nie powinny podróżować. Sama ciąża nie jest przeciwwskazaniem do lotu samolotem czy w ogóle podróżowania, jednak lekarz wystawiając zwolnienie, zaznacza, pod jakim adresem przebywa ciężarna. W razie ewentualnej kontroli ZUS pacjentka ryzykuje utratę zasiłku. Oczywiście to nie znaczy, że pacjent musi przez całą dobę przebywać w domu. Teoretycznie w przypadku, kiedy pacjentka wybiera się na wyjazd wakacyjny, powinna zgłosić się do lekarza po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podróżowania - dodaje Katarzyna Hytry, ginekolog, Medyczna Gdynia.

Aktywność na zwolnieniu lekarskimKod 2 na zwolnieniu lekarskim oznacza, że pacjentka może chodzić. Jak to interpretować? Czy kobieta może wybrać się np. na spacer, zakupy, wizytę u psychologa, zajęcia sportowe dla ciężarnych?

- Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezależnie od tego, czy lekarz na zwolnieniu lekarskim wskazał, że "chory powinien leżeć" albo, że "chory może chodzić", powinna powstrzymać się od wykonywania czynności sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Czas zwolnienia powinna wykorzystać na powrót do zdrowia. Osoba niezdolna do pracy może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jej stanem zdrowia, np. może udać się do apteki, do sklepu po codzienne zakupy żywności, na badania lub wizytę u lekarza. Także wyjście na spacer w ramach rekonwalescencji - w okresie zwolnienia lekarskiego z adnotacją lekarza "chory może chodzić" - jest okolicznością usprawiedliwiającą nieobecność podczas kontroli. Spacer, zwłaszcza zalecony przez lekarza, nie jest bowiem działaniem sprzecznym z celem zwolnienia lekarskiego.

Do kwestii aktywności w przypadku kobiet w ciąży podczas zwolnienia lekarskiego Zakład Ubezpieczeń Społecznych podchodzi indywidualnie. To, co dla jednej przyszłej mamy jest korzystne dla zdrowia, dla innej może się okazać ryzykowne. Wszystko zależy od stanu zdrowia i zaleceń lekarza. Jeśli ciąża nie jest zagrożona, a lekarz nie widzi przeciwwskazań, kobieta może korzystać z aktywności fizycznych dostosowanych do jej stanu. ZUS w takim wypadku podczas kontroli będzie brał pod uwagę opinię lekarza i dotychczasową dokumentację medyczną. Co jednak ważne: nie należy zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży traktować jako dodatkowego urlopu - przestrzega Krzysztof Cieszyński, ZUS.

A jak do kwestii aktywności fizycznej podchodzą lekarze?

- Z założenia pacjentki przebywające na zwolnieniu nie powinny uprawiać sportu. Nie zapominajmy o przyczynach wystawienia zwolnienia - jeśli wystąpiły okoliczności, objawy chorobowe, które nie pozwoliły pacjentce na kontynuowanie pracy, to tym samym powinna ograniczyć ona swoją aktywność fizyczną. Czasami jednak, w pewnych przypadkach, umiarkowany wysiłek fizyczny jest zalecany - mówi Katarzyna Hytry, ginekolog, Medyczna Gdynia.

Kontrola ZUS... i co dalej?Co powinna zrobić kobieta, której nie było w domu podczas kontroli?

- Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania kontroli nie musi oznaczać niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy - uspokaja Krzysztof Cieszyński, ZUS. - Jeżeli chory poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza, odbywanie rehabilitacji itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane nieprawidłowo. Jeżeli jednak nie udzieli wyjaśnień lub ich odmówi, uznaje się, że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie. Usprawiedliwieniem nieobecności nie może być zmiana miejsca pobytu w czasie niezdolności do pracy, jeśli pracownik o tej zmianie nie poinformował w terminie trzech dni.

Opinie (232) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Bycie w ciązy to nie choroba, chorobą jest posiadanie niemowlaka (5)

  Zaprkuje SUVem pod drzwiami sklepu... bo ja mam dziecko
  Nie przyjedzie tramwaj... bo ja mam dziecko
  itd.

  • 106 64

  • zobaczcie co w biedronce madki wyprawiają aby "bombelkom" te futrzaki kupić.... (4)

   Ostatnio przede mną jedna w kolejce dała kasjerce plik ze 150 paragonów ( uzbieranych zapewne u somsiadów) aby wklepała do systemu za naklejki....Ludzie w kolejce szewskiej pasji dostawali bo kasjerka musiała wpisywać kody ręcznie!

   • 22 17

   • (2)

    A jak miała wklepywać? Nożnie?
    To wina klientów że Biedronka ma i**otyczny sposób rejestorowania paragonów w tym i**otycznym wyscigu po futrzaki? Mogli to zrobic inaczej, ale kobieta jak zawsze winna.
    Skąd u was ludzie taka nienawisc do kobiet?

    • 30 13

    • nienawiść bierze się z gender (1)

     • 2 11

     • głupota bierze sie z niewiedzy

      • 10 1

   • Tragedia. Do tej pory musisz chodzić do psychologa? Biedactwo

    • 7 2

 • no i (2)

  dobrze

  • 44 22

  • Kwota cofniętych zasiłków to ponad 953 tys. zł. Obejmowały one łącznie ponad 9,7 tys. dni.  (1)

   Czyli średnio wychodzi ok 100zl dziennie... Miesięcznie wychodzi trochę ponad 2k na osobę. Czyli grubo poniżej średniej. Statystycznie ja się tym osobom nie dziwię.

   • 2 0

   • zmuszaj do porodow, zachecaj do zwiekszenia dzietnosci

    uprzykrzaj przy tym zycie jak sie da...

    f.. logic

    • 10 4

 • (7)

  zenada ,ja rozumiem ze forsy brak ale ¨zarabianie¨na kobietach ,ktore wkrotce dadza nawego czlonka zus to jednak przesada ,

  • 156 81

  • Wlasnie

   • 11 7

  • (2)

   Żenadą jest branie lewych zwolnień i tym samym blokowanie miejsca pracy dla ludzi, którzy chcą pracować, a nie łazić z brzuchem. Później przez takie madki kobietom trudniej dostać pracę, bo każdy pracodawca myśli że nowa pracownica wykołuje go tak samo jak poprzednia.

   • 39 24

   • ale "Madki" tego nie kumają bo nigdy nie prowadziły działalności / firmy

    • 18 6

   • Haha- odezwała się osoba którą bocian przyniósł. Co za hipokryzja. Dziecko, idź do szkoły, jak będziesz miała własne dzieci to pogadamy.

    • 4 0

  • Nie zarabianie

   Nie dawanie się okradac na fikcyjne zwolnienia

   • 6 1

  • 10/10

   • 0 0

  • Patologie dadza

   A nie nowego członka ZUS. Co to za członek co robi dzieci i pierwszego dnia ciąży nie może iść do pracy?
   Dzieci to samo zrobią.

   • 0 1

 • Niech posprawdzają te co przed ciążą zwiększaja sobie składki aby potem zarobić na ciąży.... (8)

  To jest dopiero patologia!!!!!

  • 148 36

  • przecież zasiłek wylicza się ze średniej składki z 12 miesięcy (3)

   jak już wybulisz 12 podwyższonych składek, to wiele w ostatecznym rachunku nie zarobisz ;-)
   poza tym musiałbyś planować ciążę 12 miesięcy wcześniej, żeby wiedzieć, kiedy zacząć podwyższone składki płacić. powodzenia, chłopaku Svena, niech cię głowa nie boli o sprawy, które cię nijak dotyczą.

   • 36 11

   • Akuku! (1)

    Akuku! Jak zmniekszysz etat A potem zwiększysz z podwyższonymi składkami to średnia do wyliczenia zasiłku liczy się od momentu zwiększenia etatu...więc... rachunek jest korzystny :p

    • 26 0

    • Dzięki kadrowa...ta wyżej tego nie kuma....

     • 20 3

   • jest trochę inaczej z tym podwyższonym zusem

    no niestety nie masz racji ,nawet 12 miesięczne płacenie podwyższonego ZUSU daje Ci i tak ogromną korzyść około 40 tysięcy rocznie ,czy to jest mało ?
    p.s czekam na lincz znam to z autopsji :)

    • 8 0

  • nam się tak udało... (2)

   łącznie z chorobowym i macierzyńskim wydębiliśmy z ZUS prawie 100 tys.

   • 5 11

   • Nie jest to sprawiedliwe

    poważnie? Ja zawsze umowy miałam zaniżane, a zasiłki na poziomie ok 1000zł, teraz 1200 zł, w ciągu roku ok 15 000zł ale mimo to większego szczęścia sobie nie wyobrażam! Dziecko to największy skarb! :)

    • 0 2

   • brawo

    to zaradność. Oby dzieci były zdrowe i szły w ślady rodziców. Ktoś w tym kraju musi mysleć

    • 2 6

  • sprawdzamy

   • 4 0

 • Smutek (11)

  U mnie w pracy obraza, że poszłam na zwolnienie, a niedługo o potem dziecko zmarło. Mam nadzieję, że mój pracodawca, który negowal zasadność l4 uderzy się w pierś.

  • 108 32

  • Współczuję :(

   • 39 1

  • wyrazy współczucia

   • 26 1

  • Takie są właśnie podziękowania (6)

   Za pracę, za to co robisz. Moja koleżankę zwolnili po tym jak całą ciążę pracowała a jej dziecko po porodzie zmarło. Przyszła i dostała wypowiedzenie.

   • 44 5

   • Nie mieści się w głowie!

    Pracodawca powinien zostać wpisany na jakąś czarną listę!

    • 38 7

   • Glupia to pracowala (1)

    Kiedy nauczycie się doceniać siebie i swój czas wolny...A nie tylko kasa, kasa, samochód oby taki co sąsiad by pozazdrościl albo koleżanka na instagramie ..tępe społeczeństwo, bez obrazy

    • 25 15

    • Mój mąż właśnie taki jest....

     • 6 0

   • (1)

    myslisz że zmarło bo pracowała? puknij się w łeb.....za moich czasów wszystkie Panie pracowały i dzieci jakoś nie umierały od tego

    • 21 28

    • Zansz wszystkie że tak piszesz?

     • 22 5

   • Wspolczuje

    Mój pracodawca też taki jest. Wiem że mnie zwolni jak wrócę z macierzyńskiego... Taka zasada, fiat nie lubi rodzin. Same stare panny w niej i zero dzieci wśród pracowników....

    P.
    S. Uprzedzając pytania, zatrudniając się tam nie wiedziałam a nie będę zmieniać z tego powodu pracy bo wolałam mieć kilka lat doświadczenia i inne plisy pracy niż ja zmieniać odrazu. Zmienię jak mnie zwolnią po urodzeniu dziecka i rocznym wolnym.

    • 0 0

  • (1)

   Między dziecko zmarło a poroniłam jest jednak różnica.

   • 9 3

   • Dokładnie. Nie życzę nikomu rodzić martwego dziecka. To znaczna roznica

    • 12 0

 • Opinia wyróżniona

  (20)

  Pracuję w domu, w ciąży nie jestem.
  Ale nie wyobrażam sobie np. codziennych podróży w godzinach szczytu komunikacją miejską w ciąży. Z widocznym brzuszkiem czy nie - kobieta rzadko może liczyć na to, że jej ktoś ustąpi miejsca. Ludzie kaszlą innym nad głową i czasem nawet nie zasłaniają twarzy, a nie ma się gdzie odsunąć.
  Zastanawia mnie, czy kobitka, która ma rano mdłości, musi wstawać o 6, żeby zdążyć do pracy, przejechać 1,5 godziny w korkach, pobyć na opuchniętych nogach przez 7 czy 8 godzin albo siedzieć z bolącym kręgosłupem przez ten czas murem przy biurku, może liczyć na zwolnienie. Ciąża to może nie choroba, ale jednak dość specyficzny stan organizmu, do tego wszystkie te hormony itp. No i jednak organizm po ciąży jest dość wyniszczony, więc może jednak to nie takie całkiem normalne i naturalne?

  • 332 66

  • (1)

   Wyobraźcie sobie, że jesteście obsługiwani przez miłą panią w banku, w sklepie przy kasie czy tego typu miejscu i miła pani jest w ciąży, ale nawet tego nie widać. Ale pani wygląda jak 7 nieszczęść i wymiotuje parę razy na godzinę. Jak ona ma pracować porzucając co chwilę kasę i lecąc do ubikacji? A może ma mieć wiadro pod biurkiem żeby przetrwać 8 godzin na tyłku?

   Kto nie przeszedł ten nie wie jak to czasem bywa. Mi pracodawca po niecałych 4 miesiącach kazał sam iść na zwolnienie, bo nie nadawałam się do pracy biegając w kólko do wc i pracując właśnie przy obsłudze klienta.

   • 69 9

   • Jeżeli wymiotuje co godzinę...

    ...to L4.
    Ale, wiadomo, że są osoby, idące na zwolnienie z nie-medycznych przyczyn. "Bo pracodawca mnie nie szanuje", "bo koleżanka brała zwolnienie", "bo mam głupiego szefa", "bo stracę wysoki zasiłek (w przypadku jednej ciąży po drugiej)"... Mogę wymienić co najmniej kilka...

    • 29 5

  • Ojoj (9)

   Pani sie w glowie zle poukladalo. Moje babcue w ciazy tyraly na polu

   • 22 45

   • (3)

    To idź tyraj na polu, a współczesne kobiety zostaw w spokoju. Miłej pracy

    • 53 17

    • wspolczesne kobiety to porazka. (2)

     • 19 29

     • (1)

      Napisał facet...gej?

      • 12 16

      • xxxx

       Dokładnie, którego nie stać na utrzymanie rodziny , dlatego kobieta musi pracować bo z jednej pensji się nie utrzymają . Co to za facet .......

       • 6 12

   • i sam widzisz jakiego pozbawionego empatii wnuka się dorobiła na tym polu

    pewnie zabrałeś babci dowód co ?

    • 39 9

   • Pan za to ma super pojęcie o wszystkim... Moja mama pracowała w obu ciążach. Przy pierwszej pomagała też rodzinie w polu i... "przerwała się". Trafiła do szpitala, krwawiąc. To były "złote lata" szpitala na Klinicznej. Położono ją na sali z kilkoma/kilkunastoma innymi ciężarnymi i kazano czekać. Ona sobie krwawiła, a pielęgniarki na nią krzyczały, że je woła. W końcu któraś się zlitowała i się przeraziła. Cesarka. Dziecko z pępowiną owiniętą wokół szyi. Cud, że przeżyli. Cud, że brat jest zdrowy - na ciele i na umyśle.

    • 42 3

   • Pole

    Pytanie ile ciąż zostało szczęśliwie rozwiązanych podczas gdy kobiety tyrały w polu

    • 15 2

   • Tylko twoja babcia w ciążę zachodziła od wiatru, a teraz to jest osiągnięcie medycyny. I jak już takiej kobiecie się uda, wyda kupę kasy na leczenie, to chucha i dmucha na tą ciążę. I ja się nie dziwie

    • 16 3

   • a potem rodziły niepełnosprawne dzieci... to nie jest argument

    • 0 0

  • jasne oj ty biedna bo w ciazy. (2)

   od tysiecy lat kobiety dawaly rade a tu jedna bidulka nie bedzie komunikacja jezdzic jak zajdzie.

   • 14 35

   • A mezczyzni polowali na mamuty

    • 27 1

   • Kiedyś łatwiej się zachodzilo

    I ludzie tego nie kumają...

    • 10 1

  • Trzeba mieszkać w ludzkim miejscu a nie za obwodnica a pracować w centrum!!!!!

   • 14 23

  • To kup sobie samochód. nikt nie będzie Tobie wtedy kaszlał nad głową no i miejsce pod swój ciężki tyłek masz ;D (1)

   • 10 27

   • A co jeżeli....

    Zakręci mi się w głowie / zemdleję (obie dolegliwości są codziennością dla przyszłych matek) i spowoduję wypadek?
    Zapewne usłyszę, że mogłam wziąć zwolnienie i nie chodzić do pracy???

    • 13 2

  • No nie jakieś

   kpiny , nie ma przymusu pracy chcesz być w domu to bądż

   • 0 0

  • No ale kto Ci kazał robić dziecko?
   Dlaczego ktoś ma ciągle ustępować?
   Jest ciężej , ok,ale tak ciężko że nie dasz rady wystać? Przeginka już. Mdłości.
   Ludzie mają nowotwory, urazy kręgosłupa i harują po 12 h dziennie a ta na mdłości o nie wyobraża sobie iść..
   Patologia cywilizacji. Niedobrze mi , muszę zostać w domku . Zero ambicji, zero wymagania od siebie. Po co, skoro mi się należy.
   To ja też wezmę zwoleninie bo byłem wczoraj biegać i na siłowni, wiesz jak mnie wszystko boli? To nie jest normalny stan, mam wymęczony organizm, bolą mnie plecy, muszę zostać w domu. Co to w ogóle za tłumaczenia? Wiedziałaś z czym wiąże się ciaza? To teraz ponoś konsekwencje a nie oczekujesz że ja będę na to płacić . Jak się coś chce to trzeba się postarać. Postarać to znaczy znieść większy trud. A nie takie czasy że kobiety robią sobie dzieci i kaza na siebie płacić i ustępować każdemu!

   • 3 4

 • Nie rozumiem (4)

  Kto się na to łapie? Wiadomo, że ginekolog (każdy) wystawia zwolnienie "2 - może chodzić" każdej ciężarnej, na prośbę i bez marudzenia. Każdy i każdej. Powód? Praca przy komputerze, narażenie na promieniowanie, praca siedząca, zapylenie - powodów 100. Jak przylezą padlinożercy, a danej kobiety akurat nie ma, pisze "byłam na spacerze". Nawet o 2giej w nocy, a co? Miasto nocą piękne jest, a krzyż bolał. To jak, ja się pytam, 390 osób zdołało "wpaść"?

  • 77 8

  • Artykuł jest trochę zmanipulowany

   Niby w całości traktuje o zwolnieniach w trakcie ciąży. To by sugerowało, że również fragment o kontrolach ograniczony jest do takich przypadków. Te 5 tysięcy kontroli dotyczy jednak ogółu zwolnień lekarskich. Nie wiadomo, ile z tych 390 osób, to kobiety w ciąży.

   • 30 1

  • "narażenie na promieniowanie" widze następny płaskoziemca, w kopalni uranu pracujesz?

   • 9 5

  • Co to znaczy każdy? Chyba mówisz o prywaciarzach? Słyszał kto, żeby na NFZ dostać zwolnienie na ciaze?

   • 1 1

  • Właśnie to jest problem

   Przeciętna kobieta w ciąży niewiele rozumie. Jej się tylko należy.

   • 0 0

 • ciąza

  o, to nowość. do tej pory( ostatnie 10 lat) ciąża to była ciężka choroba.

  • 35 13

 • Zlikwidować ZUS! (1)

  • 103 9

  • Oczywiscie jestem za likwidacja zus, wszystkie badania, usg, wizyty dodatkowo platne z zusu nie ma nic

   • 1 1

 • Kobieta z na zwolnieniu z kodem 2 poda że jej adresem tymczasowego pobytu (2)

  jest mieszkanie siostry we Frankfurcie. I co wtedy cwane gapy z ZUS-u ? Możecie ją cmonąć w ..........

  • 73 17

  • Do ZUSu tutaj jestem

   Moje miejsce zamieszkania to
   Siglufjörður

   • 6 0

  • Jaki problem

   Delegacje wezmą :)

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum