Kontrole ZUS u ciężarnych. Najważniejsze informacje

Zwolnienie lekarskie ma służyć regeneracji i powrotowi do zdrowia.
Zwolnienie lekarskie ma służyć regeneracji i powrotowi do zdrowia. fot. 123rf / Anna Bizoń

"Ciąża to nie choroba" często słyszą kobiety, które w tym czasie korzystają ze zwolnienia lekarskiego. Trudno się z tym nie zgodzić, jednak - jak podkreślają lekarze - każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Zasadność zwolnienia lekarskiego może skontrolować ZUS. Jak przebiegają takie kontrole i czy ciężarna na zwolnieniu rzeczywiście nie może opuszczać domu?Zwolnienie lekarskie w ciążyCzy ciężarne przebywające na zwolnieniu powinny być kontrolowane przez ZUS?

oczywiście, zwolnienie powinno być uzasadnione 37%
nie, ciąża to szczególny czas, w którym kobiecie należy się odpoczynek 63%
zakończona Łącznie głosów: 1639
- Pacjentki muszą być świadome, że podstawą do wystawienia zwolnienia nie jest sam fakt bycia w ciąży, ale stan chorobowy. Pacjentka nie może żądać od lekarza zwolnienia lekarskiego, dlatego że jest w ciąży. Oczywiście lekarze często ulegają pacjentkom i wystawiają zwolnienia na życzenie pacjentki. Robią to z troski o pacjentkę lub z obaw, że w razie jakichkolwiek powikłań ciąży będą oskarżeni przez pacjentkę, że nie wysyłając jej na zwolnienie, przyczynili się do tych powikłań. Każde zwolnienie lekarskie powinno być wystawione po uprzednim zbadaniu pacjentki, a powody zwolnienia powinny być solidnie udokumentowane. W przypadku wystawiania zwolnień bez wyraźnych podstaw medycznych oraz nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji medycznej lekarz jest narażony na utratę uprawnień do wystawiania zwolnień - tłumaczy Katarzyna Hytry, ginekolog, Medyczna Gdynia.
Decyzja o wystawieniu zwolnienia lekarskiego należy do lekarza, który musi wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności.

- Wpływ na powód wystawienia zwolnienia ma wiele czynników: dolegliwości odczuwane przez pacjentkę, wywiad położniczy pacjentki, stany chorobowe wikłające ciążę, zajmowane przez ciężarną stanowisko pracy itd. Niektóre dolegliwości ciężarnych utrudniają wykonywanie pewnych obowiązków. Czasami sam rodzaj pracy, jaką wykonuje pacjentka, i potencjalnie szkodliwe czynniki, na które jest w pracy narażona, obligują lekarza do wystawienia zwolnienia. Teoretycznie pracodawca powinien zapewnić ciężarnej pracownicy bezpieczne warunki pracy, jednak nie zawsze jest to możliwe, a najlepszym wyjściem pozostaje wysłanie pacjentki na zwolnienie lekarskie - mówi Katarzyna Hytry, ginekolog, Medyczna Gdynia.

Rodzaj zwolnienia lekarskiego w ciążyZwolnienie lekarskie może być wystawione z kodem 1 lub kodem 2, który określa rodzaj aktywności, który może być podejmowany przez pacjentki. Kod 1 (chory musi leżeć) oznacza, że ciężarna powinna przebywać w domu, a swoją aktywność ruchową ograniczyć do minimum. Posiadając zwolnienie z takim kodem, możemy wybrać się jedynie na wizytę lekarską lub badania. Kod 2 (chory może chodzić) oznacza, że pacjentki mogą wyjść z domu np. na zakupy lub spacer.

To właśnie kod drugi okazuje się być najbardziej problematyczny. Czy pod pojęciem zakupów należy rozumieć szybkie wyjście do najbliższego sklepu spożywczego, a może wyprawa do galerii handlowej po wyprawkę dla malucha też mieści się w tym pojęciu? Skoro dozwolone są spacery, to co z zajęciami sportowymi dla kobiet w ciąży? Z tymi wątpliwościami zwróciliśmy się do pomorskiego oddziału ZUS.

Kontrole ZUS w TrójmieścieKontrole ZUS w ciąży to temat, który budzi wśród ciężarnych dużo emocji.

- Pierwszą kontrolę ZUS miałam w drugim miesiącu zwolnienia lekarskiego i trzecim miesiącu ciąży - wspomina Ania, nasza czytelniczka. - Nie było mnie wtedy w domu, ponieważ w tym czasie wyjechałam do rodziców. Mąż znalazł pismo w skrzynce na listy, a ja jeszcze w ten sam dzień napisałam do ZUS odpowiedź wyjaśniającą moją nieobecność. W trakcie ciąży miałam bardzo silne migreny, a nasi sąsiedzi akurat rozpoczęli remont, co pogarszało moje dolegliwości. ZUS przyjął moje wyjaśnienie, jednak do końca ciąży przy każdym kolejnym zwolnieniu odwiedzali mnie kontrolerzy, nawet w ostatnim tygodniu przed planowanym terminem porodu.
Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego, tłumaczy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek systematycznie przeprowadzać dwa typy kontroli zwolnień lekarskich. Sprawdza prawidłowość ich wykorzystania oraz prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Od początku stycznia do końca września gdański oddział ZUS (Oddział ZUS w Gdańsku i podległe mu placówki obsługujące: Gdańsk, Gdynię i Sopot oraz powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski) przeprowadził 5,2 tys. kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli prawo do zasiłku straciło 390 osób. Kwota cofniętych zasiłków to ponad 953 tys. zł. Obejmowały one łącznie ponad 9,7 tys. dni.

Na zwolnieniu z kodem 2 kobieta może wyjść do sklepu lub na spacer.
Na zwolnieniu z kodem 2 kobieta może wyjść do sklepu lub na spacer. fot. 123rf/ Anton Estrada
Jak wyglądają takie kontrole i czy odbywają się tylko w godzinach pracy?

- Pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie, a tym samym świadczenia związane z chorobą zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie może on w jego trakcie wykonywać czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. W trakcie takich kontroli odwiedzają oni chorych, ale przede wszystkim analizują zapisy w systemach informatycznych. Jeżeli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało wypłacone, nakazuje jego zwrot. Gdy kwota nienależnie pobranych świadczeń nie zostanie zwrócona w ciągu miesiąca, podlega potrąceniu ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych albo jest dochodzona na drodze egzekucji. Kontrolę można przeprowadzić w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu pracownika, a także w miejscu pracy. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają upoważnienia oraz legitymacje. Nie ma ograniczeń co do momentu kontroli - mówi Krzysztof Cieszyński, ZUS.
Co ciekawe, taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Pracodawca, który jest osobą fizyczną, może tę kontrolę przeprowadzić sam, zlecić jej przeprowadzenie innemu pracownikowi lub firmie zewnętrznej.

Wyjazd na zwolnieniu lekarskimCzy kobieta na zwolnieniu lekarskim może wyjechać np. na kilka dni do rodziców mieszkających w innym mieście?

- Adres, pod którym ubezpieczony będzie przebywać w czasie zwolnienia lekarskiego, znajduje się w zwolnieniu lekarskim. Chory ma obowiązek poinformować pracodawcę oraz ZUS o zmianie miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy w ciągu trzech dni. Jeżeli nie przekazał lekarzowi informacji o swoim miejscu pobytu w czasie zwolnienia lekarskiego, które jest inne niż adres zamieszkania, albo nie poinformował o zmianie miejsca pobytu w trakcie niezdolności do pracy w terminie trzech dni od tej zmiany i w związku z tym osoby kontrolujące nie zastały go pod wskazanym adresem, uznaje się, że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie - tłumaczy Krzysztof Cieszyński, ZUS.
A co z wakacjami?

- Ciężarne pacjentki przebywające na zwolnieniu lekarskim nie powinny podróżować. Sama ciąża nie jest przeciwwskazaniem do lotu samolotem czy w ogóle podróżowania, jednak lekarz wystawiając zwolnienie, zaznacza, pod jakim adresem przebywa ciężarna. W razie ewentualnej kontroli ZUS pacjentka ryzykuje utratę zasiłku. Oczywiście to nie znaczy, że pacjent musi przez całą dobę przebywać w domu. Teoretycznie w przypadku, kiedy pacjentka wybiera się na wyjazd wakacyjny, powinna zgłosić się do lekarza po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podróżowania - dodaje Katarzyna Hytry, ginekolog, Medyczna Gdynia.

Aktywność na zwolnieniu lekarskimKod 2 na zwolnieniu lekarskim oznacza, że pacjentka może chodzić. Jak to interpretować? Czy kobieta może wybrać się np. na spacer, zakupy, wizytę u psychologa, zajęcia sportowe dla ciężarnych?

- Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezależnie od tego, czy lekarz na zwolnieniu lekarskim wskazał, że "chory powinien leżeć" albo, że "chory może chodzić", powinna powstrzymać się od wykonywania czynności sprzecznych z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Czas zwolnienia powinna wykorzystać na powrót do zdrowia. Osoba niezdolna do pracy może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jej stanem zdrowia, np. może udać się do apteki, do sklepu po codzienne zakupy żywności, na badania lub wizytę u lekarza. Także wyjście na spacer w ramach rekonwalescencji - w okresie zwolnienia lekarskiego z adnotacją lekarza "chory może chodzić" - jest okolicznością usprawiedliwiającą nieobecność podczas kontroli. Spacer, zwłaszcza zalecony przez lekarza, nie jest bowiem działaniem sprzecznym z celem zwolnienia lekarskiego.

Do kwestii aktywności w przypadku kobiet w ciąży podczas zwolnienia lekarskiego Zakład Ubezpieczeń Społecznych podchodzi indywidualnie. To, co dla jednej przyszłej mamy jest korzystne dla zdrowia, dla innej może się okazać ryzykowne. Wszystko zależy od stanu zdrowia i zaleceń lekarza. Jeśli ciąża nie jest zagrożona, a lekarz nie widzi przeciwwskazań, kobieta może korzystać z aktywności fizycznych dostosowanych do jej stanu. ZUS w takim wypadku podczas kontroli będzie brał pod uwagę opinię lekarza i dotychczasową dokumentację medyczną. Co jednak ważne: nie należy zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży traktować jako dodatkowego urlopu - przestrzega Krzysztof Cieszyński, ZUS.

A jak do kwestii aktywności fizycznej podchodzą lekarze?

- Z założenia pacjentki przebywające na zwolnieniu nie powinny uprawiać sportu. Nie zapominajmy o przyczynach wystawienia zwolnienia - jeśli wystąpiły okoliczności, objawy chorobowe, które nie pozwoliły pacjentce na kontynuowanie pracy, to tym samym powinna ograniczyć ona swoją aktywność fizyczną. Czasami jednak, w pewnych przypadkach, umiarkowany wysiłek fizyczny jest zalecany - mówi Katarzyna Hytry, ginekolog, Medyczna Gdynia.

Kontrola ZUS... i co dalej?Co powinna zrobić kobieta, której nie było w domu podczas kontroli?

- Nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania kontroli nie musi oznaczać niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy - uspokaja Krzysztof Cieszyński, ZUS. - Jeżeli chory poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza, odbywanie rehabilitacji itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie było wykorzystywane nieprawidłowo. Jeżeli jednak nie udzieli wyjaśnień lub ich odmówi, uznaje się, że niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie. Usprawiedliwieniem nieobecności nie może być zmiana miejsca pobytu w czasie niezdolności do pracy, jeśli pracownik o tej zmianie nie poinformował w terminie trzech dni.

Opinie (233) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Pomoc w kontroli pracowników na L4

  Dlatego chyba coraz częściej słyszę, że pracodawcy korzystają z usług firm, które kontrolują pracowników. Kilku moich znajomych przedsiębiorców podjęło się współpracy z firmą Conperio. Bardzo sobie chwalili. Co Wy o tym sądzicie?

  • 0 0

 • Różne przypadki (1)

  Oczywiście każdy przypadek jest inny, ale zwolnienia na ciąże są niestety nadużywane, szczególnie na jej początku. Nie wypowiadam się o zawodach, bo są takie, ze od pierwszego dnia pracy ciężarna nie powinna pracować. Są tez takie stanowiska, ze ciąża nie jest przesłanka do zwolnienia lekarskiego, a mimo braku wskazań przyszłe MADKI nadużywają tej instytucji. Niestety pracodawca za to zwolnienie płacić musi....

  • 2 2

  • Ciezarna

   Jakie placic? Tluku doucz się a potem gadaj! Plcic tylko przez 33 dni. Taki jego koszt. A jak pracowbica wcześniej zapiep**a w nadgodzinach to nikt nie powie ze to pracownica doklada dla swojego pracodawcy. Zajdz w ciaze tluku a potem gadaj

   • 0 0

 • Stres

  Bardzo skupiamy się na aktywności fizycznej i związanym z tym ryzykiem ale w ogóle nie wspominamy o zdrowiu psychicznym. Co dzieje się jeśli kobieta pracuje na wysokim stanowisku które powoduje wiele stresu? Stres, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży jest największym ryzykiem którego należy unikać, co w tej sytuacji? Czy wtedy też, jeżeli w ogóle lekarz stwierdzi że to dostateczna przyczyna na zwolnienie, trzeba siedzieć w domu przed telewizorem i nie można wyjść? Witamina D ze słońca, ruch na świeżym powietrzu, radość ze spotkań z innymi ludźmi, a nawet podróże to mam wrażenie niektóre z ważniejszych czynników szczęśliwego - a co za tym idzie wolnego od stresu - człowieka. Czy w dobie starzejącego się społeczeństwa nie powinniśmy zachęcać przyszłych matek do dbania właśnie o zdrowie psychiczne?

  • 1 0

 • (9)

  Jestem w 5 mcu, do 4 mca wymiotowalam od rana do wieczora, mimo to pracuje.. nie jest przyjemne kiedy masz prace biurowa z kontaktem z klientem.. mdlosci w pracy mnie wykanczaly.. teraz dochodzi straszny bol plecow i migreny.. jestem ciekawa kto taki twardy dalby rade.. i szczerze mowiac mysle juz o zeolnieniu bo taki pracownik jest tylko kula u nogi.. zero satysfakcji z takiego pracownika..

  • 24 12

  • Ooo

   To idź na zwolnienie. Co ci da że będziesz siedzieć w pracy? Satysfakcję szefa z niewartosciowego pracownika? Ja jestem w 17 i mecze się strasznie. Siedzę na urlopie, a potem idę na l4

   • 0 0

  • takiego przechodzenia ciąży nie życzę nikomu, chyba tylko kontrolerom ZUS

   • 0 0

  • Pracodawca jest z Ciebie dumny (2)

   potrzebuje takich żołnierzy do pracy ;-)

   • 4 0

   • (1)

    Glupia jestes. Wybacz ale tak uwazam. Ciagle mdlosci niejedna zaprowadzily pod kroplowkę. Masz dbac o siebie i przygotowywac sily do porodu. Ale to sie rozumie dopiero jak sie urodzi

    • 7 1

    • Kobiety w UK jakoś nie narzekają..

     • 1 1

  • popieram ,też chodziłam

   • 0 2

  • Brawo

   Jesteś bohaterką, należy Ci się nagroda

   • 4 3

  • Przesadzasz!!!!

   • 2 16

  • Nie płacz już i do roboty

   • 2 22

 • (4)

  Pacjentki wymuszają zwolnienie już od czasu dodatniego testu ciążowego lub nie długo potem nawet jeśli praca która wykonują nie niesie ze sobą negatywnych skutków . I takich jest większość.
  To ogromne koszty dla ZUS , czyli nas płatników.
  Mniejszość kobiet pracuje prawie do porodu i są silne, zdrowe, łatwiej znoszą poród a dzieci rodzą się piękne i zdrowe.
  Zwolnienie w większości przypadków jest nieuzasadnione, jest bo lekarz boi się ze jeśli coś złego się wydarzy w ciąży to wina obarczą właśnie jego. Chociaż 99 procent powikłań ciąży nie zależy od pracy.
  Położna.

  • 38 65

  • Zenada

   Pracuj na bloku operacyjnym w ciazy w warunjach szczegolnych czy teraz w dobie epidemmii koronavirusa

   • 0 0

  • koszmarna wypowiedż położnej

   Nie chciałabym spotkać takiej położnej na swojej drodze w szpitalu, zupełny brak empatii.Az przykro czytać taka wypowiedź.pomyliła powołanie.

   • 1 0

  • dobrze, że 500+ to nie są ogromne koszty dla pracowników. Jak umiesz zrobić dziecko to naucz się je utrzymywać

   • 0 1

  • Kolorowe życie ciężarnej

   Pierwszy trymestr ciąży wygląda na ogół tak: po wypiciu 2 łyków wody, po zrobieniu 10 kroków, po zjedzeniu nawet kawałka kromki suchego chleba, chce się wymiotować...kobieta zatem je i pije bardzo mało, żeby uniknąć tych dolegliwości, nie mówiąc o chronicznym zmeczęniu i wstawaniu min. 5-6 razy w nocy do toalety, bólu brzucha, miednicy i kręgosłupa. Taka "pełna wigoru" kobieta w ciąży musi siedzieć w pracy w następujących warunkach: 8-9 h przed komputerem, stres, presja, duszne i zatłoczone pomieszczenie "open space" , bez jedzenia i picia, bo na monitorze mogłyby pozostać treści żołądkowe lub na meetingu wylądowałyby one na ubraniu współpracowników...bardzo wiele kobiet dzielnie to znosi i dopiero kiedy już stan jest krytyczny - idą na L4. Życzę Pani, aby te wszystkie dolegliwości nigdy Pani nie dotyczyły, bo to jest 10 razy gorsze niż jelitówka w pracy i nie trwa 3 dni :)

   • 6 1

 • Patologia zwolnień (10)

  Obecnie jestem w ciąży w 5 miesiącu i normalnie pracuję. Mam zamiar pracować do porodu. Natomiast na każdej wizycie lekarskiej, czy to na NFZ czy prywatnej jest pytanie czy chcę zwolnienie lekarskie. O nic nie proszę, lekarze sami to oferują, bez przeciwwskazań i dziwnie się patrzą, ze nie chcę L4. Taka polska patologia. A ręczę, że pracując nic nagle w ciąży nie dolega, ani mdłości, ani senność, ani osłabienie.

  • 21 12

  • (7)

   Patologią jest to, że uważasz się za lepszą bo tyrasz w robocie. Ludzie są różni, co nie oznacza że gorsi, nie każda ciężarna ma ochotę pracować w tym szczególnym czasie. Zastanów się, co jest większą patologia, bo przypuszczam że tyrasz bo musisz i zazdrość Ciebie zżera. Uważaj bo żółć Cię zaleje.

   • 15 7

   • W punkt! (3)

    Pięknie ujęte: "nie każda ciężarna ma ochotę pracować".
    Zwolnienie lekarskie nie jest urlopem, nie powinno być wystawiane bo "nie mam ochoty pracować", powinno być wystawiane tylko w szczególnych przypadkach! Ale dzięki takim naciagaczkom, bo inaczej tego nazwać nie można, młode kobiety na rynku pracy są postrzegane jako zło, które zaraz zajdzie w ciążę i zniknie na 2 lata

    • 7 4

    • Brawo, w samo sedno. (1)

     Mnie wszędzie wypytują, czy mam dzieci, czy planuje je mieć i kiedy planuje. Odpowiadam, że nie planuję dzieci wcale, ale pewnie nie wierzą w to.
     I nie mogę znaleźć ambitnej pracy na umowę o pracę.

     • 2 3

     • Coś nie wierzę...na rozmowach rekrutacyjnych nie wolno zadawac takich pytań

      • 0 0

    • Biologia się kłania. Tak to już jest, że młode kobiety mają prawo zajść w ciążę, ale skoro pracodawcom to przeszkadza to niech otwierają biznesy typowo męskie np kopanie rowów a nie foch bo ciąża.

     • 6 2

   • (1)

    Nie napisałam, że czuję się lepszą. A konieczność pójścia na L4 powinna być dyktowana względami medycznymi a nie widzi mi się i ochotą na pracę lub jej brakiem, ryzykiem utraty ciąży, ciążą mnogą itp. Pracuję, bo to rozwija człowieka i nie zamyka go w czterech ścianach, a nie dlatego że muszę. Mogłabym spokojnie nie pracować kilka lat. A żółć mnie nie zalewa, bo mam zwolnienie na wyciągniętą rękę, zazdrościć też nie zazdroszczę, bo niby czego, snucia się po domu? Myślę, że gdyby podczas L4 w ciąży wynagrodzenie było płatne w wysokości 50% to o 80% spadłaby liczba konieczności udania się na L4.
    Mam koleżanki, które nie są w ciąży, ale już wiedzą że będą na zwolnieniu L4 od początku. To jest normalne?

    • 4 4

    • zazdrość

     rozwinąć to się można i bez pracy.W pracy przy komputerze np. w księgowości,to rozwinąć można co najwyżej kanapki na śniadanie:) trochę więcej luzu życzę i więcej empatii dla pań w ciąży.

     • 0 0

   • Dokladnie

    Który pracodawca będzie pamiętał że tyrała w ciąży za pare lat... żaden!!! Co jak co ciąża to nie jest łatwy okres dla kobiety...a granie twardej nic tu nie da...

    • 6 0

  • (1)

   To masz fajna ciążę! A lekarze pytają, bo nie każda kobieta dobrze się czuje, ja tez bardzo chciałam pracować i dostałam przymusowe zwolnienie wlasnie jakoś w 5 miesiącu ciąży to byłabym załamana, a teraz już 2 miesiąc muszę leżeć, od tyg w szpitalu i zastanawiam się czy nie było zbyt intensywnie wcześniej. Dobrze, ze lekarze są tak nastawieni w dzisiejszych czasach, gdzie w większości praca jest ponad wszystko, po nocach, nadgodziny, brak czasu na odpoczynek, stres, uważam ze chcą dobrze i nie jest to patalogia

   • 11 1

   • Nie ma reguły. Wszystkiego dobrego i pomyślnego rozwiązania. Nie ma co wkręcać sobie filmów, że było zbyt intensywnie, bo to nie jest fakt a tylko zniekształcenie poznawcze, tw. wmawianie sobie.

    • 1 0

 • (7)

  Moja prababcia urodziła 12 dzieci, pracowała przez cały czas , prowadziła dom i wszystkie dzieci zdrowe, wykształcone.
  Nie takie bezwolne pieszczoszki jak teraz......

  • 39 43

  • nic tylko naśldować babcię

   życzę powodzeni w rodzeniu 12 dzieci z pracą do dnia porodu

   • 1 0

  • przy 12stce to dzieci się same nawzajem wychowują. Nie ma opcji na dokładne wychowanie przez rodziców w tym scenariuszu

   • 3 0

  • To wypisz co jeszcze i w jakich warunkach robiła twoja prababcia. Rozumiem, że to wszystko będziesz naśladować. Chętnie bym to zobaczyła.

   • 1 0

  • No i miło i lekko jej było?

   Bo my dziś chcemy mieć miło i lekko w życiu. Po to nam cały ten rozwój

   • 2 0

  • Antykoncepcję kościelna stosowała!!!!!

   • 4 2

  • taaa. a świstak na to....

   • 5 2

  • Ojej twoja babcia była po prostu tak wychowana...by robić wszystko. Dziadziuś pewnie po pracy z fajeczką gazetę czytał i czekał aż babcia e zębach kapcie przyniesie panu i władcy? No widzosz, a dzisiejsze kobiety muszą robić to samo co twoja babcia i do tego pracować jak dziadek, bo większość facetów dziś to zniewieściałe pannice z pochwą między nogami, niby pracują ale w domu nie pomogą bo są tak bardzo zmęczeni.

   • 30 8

 • Kobiety wykorzystują swój stan (1)

  niestety coraz częściej. U mnie w pracy 5 naraz, Z czego dwie na drugi dzień po podpisaniu umowy na czas nieokreślony. To jest słabe z moralnego punktu widzenia. Efekt jest taki, że się nie chce kobiet w młodym wieku zatrudniać. A potem się dziwią, że dyskryminacja, skoro same na nią pracują.

  • 2 1

  • to jest święte prawo kobiety żeby iść na zwolnienie lekarskie w ciąży. Jak ci nie odpowiada, to widocznie nie jesteś na właściwym stanowisku

   • 1 0

 • Wyciagają z Zus największą kase , ale za to będą miały mniejsze emertury ... (1)

  • 6 11

  • na szczęście z twojej pensji dostaną emeryturę + i bilans się wyrówna ;)

   • 0 0

 • Opinia wyróżniona

  (20)

  Pracuję w domu, w ciąży nie jestem.
  Ale nie wyobrażam sobie np. codziennych podróży w godzinach szczytu komunikacją miejską w ciąży. Z widocznym brzuszkiem czy nie - kobieta rzadko może liczyć na to, że jej ktoś ustąpi miejsca. Ludzie kaszlą innym nad głową i czasem nawet nie zasłaniają twarzy, a nie ma się gdzie odsunąć.
  Zastanawia mnie, czy kobitka, która ma rano mdłości, musi wstawać o 6, żeby zdążyć do pracy, przejechać 1,5 godziny w korkach, pobyć na opuchniętych nogach przez 7 czy 8 godzin albo siedzieć z bolącym kręgosłupem przez ten czas murem przy biurku, może liczyć na zwolnienie. Ciąża to może nie choroba, ale jednak dość specyficzny stan organizmu, do tego wszystkie te hormony itp. No i jednak organizm po ciąży jest dość wyniszczony, więc może jednak to nie takie całkiem normalne i naturalne?

  • 332 66

  • Ojoj (9)

   Pani sie w glowie zle poukladalo. Moje babcue w ciazy tyraly na polu

   • 22 45

   • a potem rodziły niepełnosprawne dzieci... to nie jest argument

    • 0 0

   • (3)

    To idź tyraj na polu, a współczesne kobiety zostaw w spokoju. Miłej pracy

    • 53 17

    • wspolczesne kobiety to porazka. (2)

     • 19 29

     • (1)

      Napisał facet...gej?

      • 12 16

      • xxxx

       Dokładnie, którego nie stać na utrzymanie rodziny , dlatego kobieta musi pracować bo z jednej pensji się nie utrzymają . Co to za facet .......

       • 6 12

   • Tylko twoja babcia w ciążę zachodziła od wiatru, a teraz to jest osiągnięcie medycyny. I jak już takiej kobiecie się uda, wyda kupę kasy na leczenie, to chucha i dmucha na tą ciążę. I ja się nie dziwie

    • 16 3

   • Pole

    Pytanie ile ciąż zostało szczęśliwie rozwiązanych podczas gdy kobiety tyrały w polu

    • 15 2

   • Pan za to ma super pojęcie o wszystkim... Moja mama pracowała w obu ciążach. Przy pierwszej pomagała też rodzinie w polu i... "przerwała się". Trafiła do szpitala, krwawiąc. To były "złote lata" szpitala na Klinicznej. Położono ją na sali z kilkoma/kilkunastoma innymi ciężarnymi i kazano czekać. Ona sobie krwawiła, a pielęgniarki na nią krzyczały, że je woła. W końcu któraś się zlitowała i się przeraziła. Cesarka. Dziecko z pępowiną owiniętą wokół szyi. Cud, że przeżyli. Cud, że brat jest zdrowy - na ciele i na umyśle.

    • 42 3

   • i sam widzisz jakiego pozbawionego empatii wnuka się dorobiła na tym polu

    pewnie zabrałeś babci dowód co ?

    • 39 9

  • No ale kto Ci kazał robić dziecko?
   Dlaczego ktoś ma ciągle ustępować?
   Jest ciężej , ok,ale tak ciężko że nie dasz rady wystać? Przeginka już. Mdłości.
   Ludzie mają nowotwory, urazy kręgosłupa i harują po 12 h dziennie a ta na mdłości o nie wyobraża sobie iść..
   Patologia cywilizacji. Niedobrze mi , muszę zostać w domku . Zero ambicji, zero wymagania od siebie. Po co, skoro mi się należy.
   To ja też wezmę zwoleninie bo byłem wczoraj biegać i na siłowni, wiesz jak mnie wszystko boli? To nie jest normalny stan, mam wymęczony organizm, bolą mnie plecy, muszę zostać w domu. Co to w ogóle za tłumaczenia? Wiedziałaś z czym wiąże się ciaza? To teraz ponoś konsekwencje a nie oczekujesz że ja będę na to płacić . Jak się coś chce to trzeba się postarać. Postarać to znaczy znieść większy trud. A nie takie czasy że kobiety robią sobie dzieci i kaza na siebie płacić i ustępować każdemu!

   • 3 5

  • No nie jakieś

   kpiny , nie ma przymusu pracy chcesz być w domu to bądż

   • 0 0

  • To kup sobie samochód. nikt nie będzie Tobie wtedy kaszlał nad głową no i miejsce pod swój ciężki tyłek masz ;D (1)

   • 10 27

   • A co jeżeli....

    Zakręci mi się w głowie / zemdleję (obie dolegliwości są codziennością dla przyszłych matek) i spowoduję wypadek?
    Zapewne usłyszę, że mogłam wziąć zwolnienie i nie chodzić do pracy???

    • 13 2

  • jasne oj ty biedna bo w ciazy. (2)

   od tysiecy lat kobiety dawaly rade a tu jedna bidulka nie bedzie komunikacja jezdzic jak zajdzie.

   • 14 35

   • Kiedyś łatwiej się zachodzilo

    I ludzie tego nie kumają...

    • 10 1

   • A mezczyzni polowali na mamuty

    • 27 1

  • Trzeba mieszkać w ludzkim miejscu a nie za obwodnica a pracować w centrum!!!!!

   • 14 23

  • (1)

   Wyobraźcie sobie, że jesteście obsługiwani przez miłą panią w banku, w sklepie przy kasie czy tego typu miejscu i miła pani jest w ciąży, ale nawet tego nie widać. Ale pani wygląda jak 7 nieszczęść i wymiotuje parę razy na godzinę. Jak ona ma pracować porzucając co chwilę kasę i lecąc do ubikacji? A może ma mieć wiadro pod biurkiem żeby przetrwać 8 godzin na tyłku?

   Kto nie przeszedł ten nie wie jak to czasem bywa. Mi pracodawca po niecałych 4 miesiącach kazał sam iść na zwolnienie, bo nie nadawałam się do pracy biegając w kólko do wc i pracując właśnie przy obsłudze klienta.

   • 69 9

   • Jeżeli wymiotuje co godzinę...

    ...to L4.
    Ale, wiadomo, że są osoby, idące na zwolnienie z nie-medycznych przyczyn. "Bo pracodawca mnie nie szanuje", "bo koleżanka brała zwolnienie", "bo mam głupiego szefa", "bo stracę wysoki zasiłek (w przypadku jednej ciąży po drugiej)"... Mogę wymienić co najmniej kilka...

    • 29 5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Forum