Wiadomości

stat

Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad małżonkiem

Warto pamiętać, że zasiłek przysługuje tylko wtedy, kiedy nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę nad chorym.
Warto pamiętać, że zasiłek przysługuje tylko wtedy, kiedy nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę nad chorym. fot. 123rf

Nie wszyscy wiedzą, że zasiłek opiekuńczy można uzyskać nie tylko na opiekę nad dzieckiem, ale też nad innym chorym członkiem rodziny. Z takimi wątpliwościami zwrócił się do nas jeden z czytelników.Czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem jest tak samo płatne jak zwolnienie na opiekę nad żoną?
Odpowiedzi na to pytanie udziela Jan Ozolin z Kancelarii Adwokackiej Jan Ozolin.

Adwokat Jan Ozolin
Adwokat Jan Ozolin
W odpowiedzi na pytanie czytelniczki - zasiłek opiekuńczy można uzyskać w celu opieki nad dzieckiem, jak i innym chorym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu bez tzw. okresu wyczekiwania. A zatem można się o niego ubiegać od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w szczególności na:
- zdrowe dziecko do 8 lat,
- chore dziecko do 14 lat,
- innego chorego członka rodziny, w tym dziecko powyżej 14 lat.

Przez innych członków rodziny rozumiemy: dzieci powyżej 14 lat, małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki oraz rodzeństwo, pod warunkiem, że w okresie sprawowania opieki pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeśli ubezpieczony sprawuje opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje przez okres do 60 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku opieki nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje przez okres do 14 dni w roku kalendarzowym. W przypadku zaś opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, albo dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale nie ukończyło 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym okres ten wynosi 30 dni.

Czy korzystałe(a)ś kiedyś z zasiłku opiekuńczego w celu opieki nad chorym członkiem rodziny?

tak, wielokrotnie

15%

tak, ale zawsze w celu opieki nad dzieckiem

18%

nie, bo nie wiedziałe(a)m, że mam takie prawo

39%

nie, bo nie było takiej potrzeby

18%

nie, bo nie chciałe(a)m sprawiać kłopotu pracodawcy

10%
W tym miejscu należy również zaznaczyć, że omawiany zasiłek przysługuje tylko wtedy, kiedy nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę nad chorym.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z  powodu opieki nad dziećmi i  innymi członkami rodziny z różnych przyczyn nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek otrzymany z tytułu opieki nad dzieckiem lub żoną będzie wynosił 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku czyli przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność lub w przypadku gdy okres pracy był krótszy niż 12 miesięcy za cały okres pracy liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych.

W celu ubiegania się o zasiłek opiekuńczy należy złożyć odpowiednie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • Z-15A - w  przypadku opieki nad chorym dzieckiem lub opieki nad zdrowym dzieckiem w  wieku do ukończenia 8 lat lub opieki nad nowo narodzonym dzieckiem w okresie pierwszych ośmiu tygodni po porodzie, albo

  • Z-15B - w przypadku opieki nad chorym członkiem rodziny, innym niż dziecko.


Do wniosku należy również załączyć odpowiednią dokumentację medyczną, np. zwolnienie lekarskie czy prawomocne orzeczenie o niezdolności matki dziecka do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, dodatkowo niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:

  • ZUS Z-3 - dla pracownika,

  • ZUS Z-3b - dla przedsiębiorcy,

  • ZUS Z-3a - dla ubezpieczonego z innego tytułu.


Opinie (33)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.