.
Baner

Wiadomości

stat

Wspólna odpowiedzialność materialna pracownika, czyli...

Pracodawca może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w każdym czasie.
Pracodawca może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w każdym czasie. © istockphoto.com/kzenon

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej stanowi integralną część umowy o pracę, jej klauzulę szczególną. Zawierana jest na piśmie, zazwyczaj w formie odrębnego dokumentu.- Mam pytanie dotyczące wspólnej odpowiedzialności materialnej. Na czym ona polega i czy jak rozwiążę umowę przed inwentaryzacją pracodawca może pociągnąć mnie do odpowiedzialności? - pyta pani Anastazja.

Na wątpliwości naszej czytelniczki odpowiadają eksperci z Kancelarii Radcy Prawnego Fortuna.

Zgodnie z treścią przepisu art. 125 §1 Kodeksu pracy, umowa o współodpowiedzialności materialnej jest podstawą łącznego powierzenia mienia kilku pracownikom z obowiązkiem wyliczenia się. W przedmiotowej umowie określa się części, w jakich poszczególni pracownicy ponoszą odpowiedzialność za powierzone mienie, z tym zastrzeżeniem, iż w razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko sprawcy szkody.

Określenie zatem części, w jakich poszczególni pracownicy ponoszą odpowiedzialność jest obligatoryjnym i bardzo istotnym elementem umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Istotą bowiem omawianej instytucji prawnej jest odpowiedzialność na zasadzie udowodnionej winy każdego z pracowników, a w przypadku gdy nie sposób ustalić winnego - odpowiedzialność co do części niedoboru z góry ustalonej w umowie o wspólnej odpowiedzialności.

Czy w twoim miejscu pracy obowiązuje współodpowiedzialność materialna pracowników?

tak

39%

nie

49%

nie wiem

12%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 98
W sposób szczegółowy powyższe kwestie reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie z dnia 4 października 1974 roku (Dz.U. Nr 40, poz. 236). Szczególnie istotnym jest fakt, iż umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej może być zawarta jedynie, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy pracownicy zatrudnieni w miejscu powierzenia mienia. Co więcej, każda zmiana składu osobowego pracowników wymaga zawarcia nowej umowy.

Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności materialnej jest, zgodnie z przepisem §6 ust. 1 ww. rozporządzenia, powierzenie mienia łącznie wszystkim pracownikom, którzy mają być objęci taką odpowiedzialnością na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej z ich udziałem lub z udziałem osób przez nich wskazanych. Pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom możliwość zgłaszania uwag w związku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji. Najczęściej spis inwentaryzacyjny stanowi załącznik do zawieranej umowy, gdyż zawiera wyszczególnienie, za jakie mienie pracownicy odpowiadają.

Pracownikom objętym taką umową, z uwagi na duży zakres zaufania, jakim muszą się nawzajem darzyć, przysługują szczególne uprawnienia. Pracownicy mogą wyrazić zgodę, aby w miejscu powierzenia mienia wykonywały pracę lub poszczególne czynności określone osoby, nieobjęte wspólną odpowiedzialnością. Pracownik również, w przypadku zgłoszenia na piśmie zarzutów uzasadniających utratę zaufania do wyżej wymienionej osoby, może cofnąć zgodę na wykonywanie przez nią pracy czy czynności przy powierzonym mieniu.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej może zostać rozwiązana na kilka sposobów. Po pierwsze, pracownik może wypowiedzieć umowę na czternaście dni naprzód. W takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić jeszcze przed upływem okresu wypowiedzenia umowy. Pracownik może również odstąpić na piśmie od umowy ze skutkiem na przyszłość w ciągu trzech dni od powzięcia wiadomości o niedoborze w mieniu. W takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia pierwszego pracownika od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

Pracodawca może odstąpić od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej w każdym czasie. W takim przypadku do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia odstąpienia pracodawcy od umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Rozwiązanie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej nie pociąga za sobą skutków dla umowy o pracę. Natomiast rozwiązanie umowy o pracę ma konsekwencje również dla umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. W przypadku wypowiedzenia przez jedną ze stron umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną zakończenie inwentaryzacji powinno nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę. W razie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub w razie wygaśnięcia umowy o pracę do przeprowadzenia inwentaryzacji należy przystąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Z zapytania czytelniczki nie wynika wprost, czy zamierza wypowiedzieć jedynie umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej, czy też umowę o pracę. Niemniej jednak, w każdym wypadku rozwiązania umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej czy też umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację, w której Czytelniczka ma prawo wziąć udział, nawet w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał (§23 rozporządzenia). W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zostanie stwierdzony niedobór, ewentualną odpowiedzialność Czytelniczka pracodawca powinien ustalić w sposób indywidualny, a w przypadku, gdy nie sposób będzie ustalić winnego - w części niedoboru ustalonej dla czytelniczki w umowie o wspólnej odpowiedzialności. Ewentualna odpowiedzialność za niedobór nie może być ustalona bez przeprowadzenia odrębnej inwentaryzacji - niezależnej od inwentaryzacji przeprowadzanej w związku z bieżącym funkcjonowaniem zakładu pracy.

Masz wątpliwości, czy Twój pracodawca postępuje zgodnie z Kodeksem Pracy? Na Twoje pytania związane z prawem pracy, z przyjemnością odpowiedzą nasi eksperci z kancelarii prawnych. Skorzystaj z naszego formularza!


Opracowała

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (11)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.