Wiadomości

stat

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy za opiekę nad bliską osobą?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny. fot. 123rf

Choroba bliskiej osoby czasem wymaga od nas zostania w domu w celu zapewnienia jej odpowiedniej opieki. Dobrze wiedzieć, że przysługuje nam wtedy płatne zwolnienie od pracy.Czy przepisy dotyczące uzyskania do 14 dni zwolnienia do opieki nad chorym dorosłym dotyczą także nauczycieli? Jeśli tak, to jak uzyskać takie świadczenie? Czy u lekarza rodzinnego?
Na pytanie odpowiada Paweł Kasprzyk z Kancelarii Radców Prawnych Kasprzyk Waliszewski.

Paweł Kasprzyk, radca prawny
Paweł Kasprzyk, radca prawny
Na wstępie należy wyjaśnić, że przywołane przez czytelnika 14 dni płatnego zwolnienia od wykonywania pracy przysługuje w ciągu roku kalendarzowego osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym w ZUS (w tym również nauczycielowi) z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Przez ten okres ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym przysługuje zasiłek opiekuńczy, ale pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej dalej ustawą, zasiłek opiekuńczy należy się jedynie w przypadku sprawowania osobistej opieki nad małżonkiem, rodzicami, rodzicem dziecka, ojczymem, macochą, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem oraz dziećmi w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Co istotne, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny (art. 34 ustawy).

Ubezpieczony, aby uzyskać zasiłek opiekuńczy winien spełniać wyżej wymienione warunki oraz uzyskać zwolnienie lekarskie z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dorosłym członkiem rodziny, wystawione przez lekarza (np. rodzinnego) na druku ZUS ZLA. W zaświadczeniu tym lekarz wskazuje m.in. liczbę dni zwolnienia z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dorosłym chorym członkiem rodziny.

Czy korzystałeś z zasiłku opiekuńczego za opiekę nad bliskim?

tak, ale tylko w przypadku dzieci

24%

tak, opiekowałe(a)m się dorosłym członkiem rodziny

19%

nie korzystałe(a)m bo nie wiedziałam, że mam takie prawo

17%

nie, nie było takiej potrzeby

40%
Zwolnienie lekarskie należy, co do zasady, dostarczyć pracodawcy w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania od lekarza (chyba że wystawione zostało w formie dokumentu elektronicznego e-ZLA). Następnie ubezpieczony musi złożyć wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego na przygotowanym przez ZUS druku Z-15B, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zawiera dokładną instrukcję, jak wypełnić wniosek. Prawo do zasiłków ustalają oraz zasiłki te wypłacają płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych - swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia, bądź oddziały ZUS.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu z tytułu sprawowania opieki stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasiłek opiekuńczy wypłaca się za każdy dzień sprawowania opieki, nie wyłączając dni wolnych od pracy, w wysokości 1/30 części miesięcznej kwoty zasiłku opiekuńczego.

Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (28)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.