• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Czy nowy pracodawca może mi skrócić urlop?

Klaudia Zieleniec
14 maja 2024, godz. 08:00 
Opinie (16)
Maj to czas, kiedy planujemy wakacje. Dobrze wiedzieć, ile urlopu nam przysługuje. Maj to czas, kiedy planujemy wakacje. Dobrze wiedzieć, ile urlopu nam przysługuje.

Maj to czas, kiedy wielu z nas planuje wakacje. Nic dziwnego, że do naszego cyklu porad prawnych spływa coraz więcej zapytań dotyczących dni urlopowych.W marcu rozpocząłem pracę u nowego pracodawcy (jedyny w tym roku), w poprzednich latach i firmach mogłem wykorzystać 26 dni urlopu rocznie, aczkolwiek mój nowy pracodawca ograniczył mi tę możliwość do 2 dni na każdy kolejny przepracowany miesiąc. Czy powinienem poprosić o ekwiwalent za brakujące dni? A może z jakiegoś powodu straciłem prawo do 26-dniowego urlopu?

Na pytanie odpowiada Klaudia Zieleniec, aplikantka radcowska z Kancelarii Prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Klaudia Zieleniec, aplikantka radcowska
Klaudia Zieleniec, aplikantka radcowska

WprowadzenieTak jak pisaliśmy w poprzednim artykule, wymiar urlopu zależy od stażu pracy i wykształcenia pracownika - może on wynosić 20 dni w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, bądź 26 dni w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wlicza się przy tym nie tylko okresy poprzedniego zatrudnienia, ale także okresy nauki. Dlatego np. w przypadku osoby, która podejmuje pierwszą pracę w życiu, ale jest po studiach, do jej okresu zatrudnienia dolicza się 8 lat, tak że już po 2 (a nie 10) latach pracy nabywa prawo do 26 dni urlopu.

Urlop w odpowiednim wymiarze przysługuje także w przypadku zmiany pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy między zakończeniem jednego stosunku pracy a podjęciem kolejnego nastąpi kilkumiesięczna lub nawet dłuższa przerwa.

Warto również pamiętać, iż od miesiąca, w którym pracownik nabywa prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, przysługuje mu urlop uzupełniający. Przykładowo, jeżeli pracownik, któremu dotychczas przysługiwało 20 dni urlopu wypoczynkowego, w kwietniu 2024 roku osiągnie 10-letni staż zatrudnienia - od tego miesiąca jego urlop wydłuża się do 26 dni. Jeżeli do tego czasu pracownik zdołał już wykorzystać przysługujący, 20-dniowy urlop, przysługuje mu urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.


Pierwsza praca - urlop cząstkowyCzy masz już zaplanowany urlop?

Pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z upływem każdego przepracowanego miesiąca pracy uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługiwałby mu po przepracowaniu całego roku. Jeżeli wymiar urlopu wynosi 20 dni, każdy przepracowany miesiąc powiększa wymiar urlopu o 1,67 dnia. Urlopy cząstkowe nabywa się wraz z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w pierwszym roku kalendarzowym świadczenia pracy. Nie ma zatem znaczenia, że w trakcie roku doszło do zmiany miejsca zatrudnienia.

Z dniem 1 stycznia następnego roku pracownik ten nabywa jednak prawo do pełnego wymiaru rocznego, czyli w tym przypadku 20 dni. Co ciekawe, nawet jeżeli pracownik podjął pierwszą pracę w grudniu, już od stycznia następnego roku nabędzie prawo do urlopu w pełnym przysługującym mu wymiarze 20 dni.

Kolejne lata kalendarzowe świadczenia pracy - urlop proporcjonalny przy zmianie pracodawcyPowyższa zasada (urlop cząstkowy) odnosi się jednak jedynie do roku kalendarzowego, w którym pracownik podejmuje pierwszą pracę. W przypadku gdy pracownik już wcześniej pracował i nabył w poprzednich latach prawo do urlopu, przy kolejnych umowach urlop przysługuje mu już od pierwszego miesiąca pracy u nowego pracodawcy.


Należy jednak pamiętać, iż wysokość urlopu w danym roku ustalana jest proporcjonalnie do długości zatrudnienia w skali roku u danego pracodawcy. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego pracownik zmieni miejsce pracy, u poprzedniego pracodawcy przysługuje mu tyle dni urlopu, ile miesięcy przepracował u danego pracodawcy. U nowego pracodawcy przysługuje mu natomiast urlop proporcjonalny w wymiarze przysługującym do końca danego roku. Przykładowo, jeżeli pracownik, któremu przysługuje 26 dni urlopu, od 1 stycznia do 30 czerwca pracował u jednego pracodawcy, a od 1 lipca zatrudnił się u innego pracodawcy - u tego pierwszego przysługiwało mu 13 dni urlopu (26:12 x 6), a u drugiego będzie przysługiwać mu również 13 dni (26:12 x 6).

W sytuacji, gdyby pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy mniejszą liczbę dni, niż mu proporcjonalnie przysługiwało - należy mu się od tego pracodawcy ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Gdyby wykorzystał jednak większą liczbę dni, wymiar urlopu u kolejnego pracodawcy w danym roku kalendarzowym ulega odpowiedniemu obniżeniu. Wynika to z zasady, że urlop w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 lub 26 dni w zależności od przysługującego danemu pracownikowi wymiaru.


Sytuacja czytelnikaSpecyficzną sytuacją jest sytuacja, w której pracownik, który posiada już prawo do urlopu (bo nabył go w którymś z poprzednich lat kalendarzowych) w danym roku kalendarzowym nie podejmował pracy, a następnie w trakcie roku podpisał umowę o pracę. Jak się wydaje, to właśnie ma miejsce w przypadku czytelnika. Z opisu czytelnika wywnioskować można, iż posiada on ponad 10-letni staż pracy, albowiem przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego, a ponadto podjął pracę u nowego pracodawcy w marcu i była to jego pierwsza praca w danym roku kalendarzowym. W poprzednich latach podejmował jednak pracę u innych pracodawców, zatem nabył prawo do urlopu w pełnym wymiarze. Zasada opisana w rozdziale II, polegająca na nabywaniu urlopu w ułamkowej wysokości (urlop cząstkowy) - którą zastosował pracodawca czytelnika - nie będzie więc miała tu zastosowania. Zamiast tego stosować należy zasadę proporcjonalności urlopu, opisaną w rozdziale III.

W praktyce powinno to wyglądać następująco: skoro czytelnik zatrudniony został od 1 marca, to zakłada się, że przepracuje łącznie 10 miesięcy w danym roku. Wysokość urlopu wyniesienie zatem 21,66 dni (26:12 x 10). Zgodnie z zasadą wyrażoną w Kodeksie pracy w przypadku obliczania urlopu proporcjonalnego niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Czytelnikowi przysługują 22 dni urlopu, które może wykorzystać już od pierwszego dnia zatrudnienia.
Klaudia Zieleniec

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (16)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane