• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Sprawdź, ile przysługuje ci dni urlopu wypoczynkowego

Klaudia Zieleniec
7 marca 2024, godz. 08:25 
Opinie (31)
Najnowszy artykuł na ten temat Czy muszę odrabiać dodatkowy dzień wolny?
Początek wiosny to czas, kiedy wiele osób myśli już o wakacyjnych podróżach. Początek wiosny to czas, kiedy wiele osób myśli już o wakacyjnych podróżach.

Jak sprawdzić, ile przysługuje nam dni urlopu wypoczynkowego? Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna skłania nas do myślenia o podróżach. A jeśli podróże, to urlop. Dobrze jest wiedzieć, z ilu dni urlopu wypoczynkowego możemy skorzystać w tym roku. Z takim pytaniem zwróciła się do nas czytelniczka.
Mam pytanie dotyczące wymiaru należnego mi urlopu wypoczynkowego. W lipcu 2021 r. zdobyłam tytuł licencjata, następnie rozpoczęłam studia magisterskie, które ukończyłam w lipcu 2023 r. W międzyczasie rozpoczęłam pracę na pełny etat - 1.01.2022 r. na okres próbny do 31.03.2022r., następna umowa o pracę była podpisana na okres od 1.04.2022 r. do 31.12.2022 r. (cały czas w tej samej firmie), następna umowa była od 1.01.2023, ta już została podpisana na czas nieokreślony. Kadrowa w firmie uważa, że 26 dni urlopu przysługuje mi dopiero w 2025 r. Czy rzeczywiście tak jest?
Na pytanie odpowiada Klaudia Zieleniec, aplikantka radcowska z Kancelarii Prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Klaudia Zieleniec, aplikantka radcowska Klaudia Zieleniec, aplikantka radcowska
W przytoczonym przez panią stanie faktycznym nie można zgodzić się ze stanowiskiem kadrowej. Ze względu na ukończone studia licencjackie oraz dwuletni staż pracy przysługuje pani urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni.

Wymiar urlopu wypoczynkowego - jak obliczyć?Zasady obliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego wynikają z przepisów prawa pracy. Wymiar urlopu wynosi:
  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu. Nie ma także znaczenia sposób ustania stosunku pracy, co oznacza, że okres wykonywanej pracy ma znaczenie nawet w sytuacji, gdy umowa o pracę została rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, co potocznie nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym.

Istotną zasadą jest to, że okresy jednoczesnego zatrudnienia nie ulegają sumowaniu. W przypadku pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy zlicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, ale jedynie w części przypadającej przed nawiązaniem kolejnego stosunku pracy.

Do okresów zatrudnienia wlicza się również prace podejmowane za granicą.


Pracownik nabywa prawo do urlopu w takim samym wymiarze u wszystkich zatrudniających go jednocześnie pracodawców.

Co ciekawe, pracodawca może określić wymiar urlopu w większym wymiarze poprzez odpowiedni zapis w umowie o pracę bądź układzie zbiorowym pracy. Wiele przepisów prawa pracy ma bowiem charakter semiiperatywny, co oznacza, że określają minimalne standardy, które mogą być zmieniane na korzyść pracownika.

Należy też pamiętać, że niektóre stanowiska mogą mieć inny wymiar urlopu, który wynika z odrębnych przepisów. Przykładem będą na przykład nauczyciele, których wymiar urlopu wynika z Karty Nauczyciela.

Urlop wypoczynkowy: wliczanie okresów naukiDo okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się także okresy nauki. Zgodnie z Kodeksem pracy do tego okresu wlicza się odpowiednio:
Istotną kwestią jest to, że pracownik musi ukończyć dany okres nauki, czyli otrzymać zaświadczenie lub dyplom. Samo podjęcie nauki, bez jej ukończenia, nie wpływa na wymiar urlopu.


Brak sumowania okresów nauki do urlopu wypoczynkowegoPrzepisy wprost wskazują, że okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Oznacza to, że do stażu warunkującego wymiar urlopu nie można zaliczyć wszystkich podlegających wliczeniu okresów nauki pobieranej w kilku szkołach. Pod uwagę bierze się w takim przypadku jedynie najkorzystniejszy dla pracownika okres.

Podobnie sumowaniu nie podlega okres ukończonej nauki z zatrudnieniem w okresie, kiedy ta nauka była pobierana. W uproszczeniu - jeżeli osoba podejmowała pracę podczas pobierania nauki, zaliczeniu na wymiar urlopu będzie podlegać jeden, korzystniejszy dla pracownika okres.


Sytuacja czytelniczkiWedług informacji przekazanych przez czytelniczkę w lipcu 2021 r. uzyskała ona tytuł licencjata, a nieprzerwanie od stycznia 2022 r. była ona zatrudniona na umowę o pracę. Przypomnieć należy, iż wszystkie okresy pracy podlegają zatrudnieniu, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, dlatego bierzemy pod uwagę również umowę zawartą na okres próbny. Posiadając powyższe dane, można stwierdzić, że w lipcu 2021 r. czytelniczka mogła zaliczyć 8 lat do stażu pracy, z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Czytelniczka podjęła następnie w styczniu 2022 r. pracę. By osiągnąć wymagany 10-letni staż pracy, wymagane było zatem, by pracowała kolejne dwa lata. Urlop w wymiarze 26 dni osiągnęła więc w styczniu 2024 r. W danym przypadku nie ma znaczenia, że czytelniczka kontynuowała naukę w celu uzyskania tytułu magistra.

Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby osoba podjęła studia jednolite magisterskie. W takiej sytuacji dwuletni staż pracy mógłby rozpocząć się dopiero po uzyskaniu tytułu magistra, czyli dwa lata później.
Klaudia Zieleniec

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (31)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane