• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wypowiedzenie umowy wysłane kurierem. Czy jest ważne?

Andrzej Fortuna
25 sierpnia 2023, godz. 09:30 
Opinie (8)
Zrównane z formą pisemną jest oświadczenie przekazane drogą elektroniczną. Zrównane z formą pisemną jest oświadczenie przekazane drogą elektroniczną.

W czasie pandemii koronawirusa przesyłki kurierskie w sprawach pracowniczych były na porządku dziennym. Choć ten czas już minął, niektórzy pracodawcy wciąż preferują tę formę kontaktu. Czy jest ona zgodna z prawem i na czym polega tzw. fikcja doręczenia?Pracodawca wysłał mi wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą firmy kurierskiej, bez potwierdzenia odbioru. Czy to zgodne z prawem? Czy takie wypowiedzenie jest ważne?
Na pytanie odpowiada Andrzej Fortuna - radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna

Andrzej Fortuna, radca prawny Andrzej Fortuna, radca prawny
Zgodnie z art. 30 § 3 Kodeksu pracy oświadczenie każdej ze stron stosunku pracy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Przepisy prawa pracy nie stanowią jednak, w jaki sposób pisemne oświadczenie powinno być przekazane drugiej stronie. Niemniej wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli, do którego - na mocy odesłania zawartego w art. 300 Kodeksu pracy - stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Tym samym zastosowanie znajdzie tu art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświadczenie woli, jakie ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła ona zapoznać się z jego treścią.

Pismo z wypowiedzeniem umowy o pracę może być zatem wręczone na spotkaniu, przekazane za pośrednictwem innej osoby czy też wysłane przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. W chwili zaś, gdy pismo dociera do pracownika w taki sposób, że pracownik ma możliwość zapoznania się z jego treścią, wypowiedzenie odnosi swój skutek i powoduje, że zaczyna biec okres wypowiedzenia. Nie ma zatem znaczenia, czy pracownik posiadając możliwość zapoznania się z pismem, faktycznie to zrobił, a więc czy w ogóle przyjął pismo albo czy zapoznał się z jego treścią. Nie jest też ważne, kiedy otworzył przesyłkę i przeczytał pismo. Liczy się chwila, kiedy miał możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli drugiej strony. W tym zakresie zatem obowiązuje tzw. fikcja doręczenia, sprowadzająca się do przyjmowania, że pozostawienie adresatowi informacji o przesyłce (awizo) co do zasady oznacza stworzenie mu możliwości zapoznania się z treścią tejże przesyłki.Czy zostałe(a)ś kiedyś zwolniony z pracy?

Na marginesie zaznaczyć także trzeba, że zrównane z formą pisemną jest oświadczenie przekazane drogą elektroniczną - jeśli jest ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (choć oczywiście oświadczenie nieopatrzone takim podpisem również wywrze skutek doprowadzający do rozwiązania umowy o pracę, aczkolwiek - jako niespełniające wymogów formalnych - może być kwestionowane na drodze sądowej).

Natomiast odnosząc się do przedstawionej sytuacji - uznać należy, że skoro przesyłka zawierająca wypowiedzenie umowy o pracę faktycznie dotarła do pracownika, to wypowiedzenie zostało przez pracodawcę skutecznie złożone, a zatem po upływie okresu wypowiedzenia stosunek pracy rozwiąże się.

Odrębną kwestią jest natomiast to, że w razie sporu sądowego w przedmiocie tego, czy lub kiedy wypowiedzenie umowy o pracę dotarło do pracownika w taki sposób, że pracownik mógł się zapoznać z oświadczeniem pracodawcy, z zasady to pracodawca winien móc wykazać wspomniane okoliczności. Brak zwrotnego potwierdzenia odbioru może zatem w praktyce powodować trudności po stronie pracodawcy - niemniej wszystko zależy od okoliczności sprawy.

Więcej porad prawnych w naszym serwisieNależy mieć na uwadze, że przesyłki kurierskie w sprawach pracowniczych zyskały większą popularność w czasie stanu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego - a to z tej przyczyny, iż art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 zawieszał ww. fikcję doręczenia przesyłek pocztowych. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem art. 98 "nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów".


Przepis nie dotyczył wymienionych w ustawie postępowań prowadzonych przez właściwe organy. Natomiast miał on zastosowanie w korespondencji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Innymi słowy, niepodjęcie przez pracownika awizo we wskazanych w przywołanej normie okresach - pomimo wysyłki pisma na właściwy adres - nie oznaczało skuteczności złożonego oświadczenia woli. Jednakże należy mieć na uwadze, że stan zagrożenia epidemiologicznego został zniesiony 1 lipca 2023 r., zatem obecnie przesyłki wysyłane za pośrednictwem poczty, po dwukrotnym awizowaniu, co do zasady uznaje się za skutecznie doręczone, choć oczywiście adresat może starać się to założenie obalić - wykazując np. że korespondencja nie miała szans faktycznie do niego dotrzeć.

O autorze

autor

Andrzej Fortuna

radca prawny z kancelarii Radcy Prawnego Fortuna

Miejsca

Opinie (8) 2 zablokowane

 • Szpilek

  W ankiecie zaznaczyłem odpowiedź b raz mi się zdarzyło .Miałem 2,5 promila i dostałem dyscyplinarkę.Hehe

  • 7 12

 • Ważna informacja (3)

  Niestety nie dobra dla pracowników, ale istotna. Ciekawi mnie, jak to jest z podawaniem przyczyny rozwiązania umowy, z którą pracownik moze sie nie zgodzić. Otrzymując pocztą nie mamy możliwości podważenia przyczyny.. jak rozumiem, pozostaje tylko sąd...nie ciekawie.

  • 12 5

  • (1)

   Czy ktoś Ci broni ustosunkować się pisemnie do wypowiedzenia wysłanego pocztą/kurierem?

   • 13 0

   • Na przeszkodzie stoi

    brak umiejetnosci czytania ze zrozumieniem.

    • 3 1

  • W drugą stronę to też działa

   Można wysłać wypowiedzenie umowy pocztą. I nie do końca jest tak, że nie ma ludzi niezastąpionych

   • 1 2

 • Nieprawda - fikcja doręczenia zaistnieje dopiero wówczas, gdy przesyłka po tygodniu była ponownie awizowana

  I jeśli ktoś ponownie nie odbierze przesyłki, no to uważa się ją za doręczoną. Jak jednak w przypadku kurierów? A to nie wiem, jak oni awizują przesyłki. Np. w 2015 "listonosze" Inpostu stale awizowali przesyłki, w tym sądowe, tylko jeden raz. Drugi już nie, aby oszczędzać na czasie w sytuacji, gdy ich nisko opłacano. A Inpost wtedy właśnie przejął na pewien czas przesyłki sądowe. I list z sądu okręgowego w sprawie spadkowej o np. 4 mln zł leżał sobie przy innych szpargałach w kiosku. Przypomnę też, że pracodawca może dokonać wypowiedzenia pracy ustnie, ale to w praktyce powinien mieć na potrzeby sądu pracy dwóch świadków złożenia pracownikowi takiej informacji. Czy on / ona podpisze kopię wypowiedzenia, czy nie, to już nieważne.

  • 1 0

 • Proste (1)

  Nie odebrać od kuriera. Jak zrobił zdjęcie, że wrzucił do skrzynki na listy zniszczyć list. Jeżeli nie dostarczy osobiście to ich problem...
  W międzyczasie brać L4 na minimum miesiąc

  • 3 3

  • W efekcie i tak wylecisz i to z opinią palanta!

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane