Wiadomości

Ponad 2 mld zł za niezdolność do pracy

Najwięcej pieniędzy w 2019 roku pochłonęły zwolnienia lekarskie, zarówno te finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z funduszy zakładów pracy.
Najwięcej pieniędzy w 2019 roku pochłonęły zwolnienia lekarskie, zarówno te finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z funduszy zakładów pracy. fot. lightfieldstudios/ 123rf

Ponad 2 mld 117 mln zł - tyle w 2018 roku wydał Zakład Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia związane z niezdolnością mieszkańców Pomorza do pracy. Najwięcej kosztowały nas zwolnienia lekarskie, kolejne były renty z tytułu niezdolności do pracy, dalej renty socjalne i świadczenia rehabilitacyjne, a najmniej wydał ZUS na rehabilitację leczniczą. Świadczenia wpłacane kobietom kosztowały o 17 mln zł więcej niż te, które pobrali mężczyźni.


Czy zdarzyło ci się symulować chorobę, by pójść na zwolnienie?

nigdy mi się nie zdarzyło 80%
tak, ale to było jednorazowe zdarzenie 13%
co jakiś czas zdarza mi się udawać chorobę 7%
zakończona Łącznie głosów: 549

Przeciętnie na jedną osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w naszym województwie wydano 1 471,33 zł (to o 25 zł mniej niż przeciętna wypłata w kraju). Wydatki związane z chorobami układu nerwowego wyniosły 145,16 zł na osobę, natomiast kwota wydana na świadczenia związane z opieką położniczą z powodu ciąży w przeliczeniu na jedną osobę była najwyższa w kraju i kosztowała ok. 195 zł.

Niezdolności do pracy mieszkańców PomorzaRenty z tytułu niezdolności do pracy mieszkańców Pomorza kosztowały ZUS ponad 723 mln 690 tys. zł. W tym ponad 83 mln 803 tys. zł (11,6 proc.) stanowiły renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, 195 mln 114 tys. zł (26,9 proc) renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i najwięcej, bo aż 445 mln 43 tys. zł (61,5 proc.) renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

W 2019 roku w naszym województwie wypłacono 207 mln 642 tys. zł na tzw. renty wypadkowe. W związku z wypadkami przy pracy bądź chorobą zawodową ZUS wypłacił renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w kwocie ponad 13 mln 981 tys. zł (6,7 proc.), renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy za przeszło 29 mln 53 tys. zł (14 proc) oraz renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie blisko 164 mln 608 tys. zł (79,3 proc.).

Najwięcej wydatków na zwolnienia lekarskieRenty socjalne w 2018 r. kosztowały pomorskie oddziały ZUS ponad 155 mln 219 tys. zł, co stanowi 5,6 proc. wydatków na tle całego kraju. Wydatki na renty socjalne dla mężczyzn to blisko 86 mln 137 tys. zł, a dla kobiet ponad 69 mln 82 tys. zł. Najwięcej pieniędzy pochłonęły zwolnienia lekarskie, zarówno te finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z funduszy zakładów pracy. Wyniosły one blisko 1 mld 121 mln 787 tys. zł, czyli 6,1 proc. wydatków poniesionych w całym kraju. W przypadku kobiet na Pomorzu to prawie 718 mln 913 tys. zł (64,1 proc.), a mężczyzn około 402 mln 874 tys. zł (35,9 proc.). Świadczenia rehabilitacyjne w ubiegłym roku pochłonęły blisko 104 mln 676 tys. zł, co stanowi 6 proc. wydatków w kraju.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza objętego obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał: 503 zł (o 53,57 zł mniej niż średnia w kraju) na renty z tytułu niezdolności do pracy, 144,27 zł na renty wypadkowe (o 17 zł mniej niż średnia w kraju), 107,84 zł na renty socjalne (o 4,41 zł mniej niż średnia w kraju) i 72,73 na świadczenia rehabilitacyjne (o 2,47 zł więcej niż średnia w kraju). Przeciętna kwota wydatków na zwolnienia lekarskie wyniosła o 29,54 zł mniej niż średnia krajowa, tj. 779,40 zł.

Kwota wydatków na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w przeliczeniu na jedną osobę poddaną rehabilitacji w 2018 r. wyniosła 2 086,16 zł.