.
Baner

Wiadomości

stat

Odprowadzanie składek przy dwóch rodzajach umów

Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, więc, uwzględniając ubezpieczenie zdrowotne, są one oskładkowane identycznie jak w przypadku zawarcia umowy o pracę.
Osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, więc, uwzględniając ubezpieczenie zdrowotne, są one oskładkowane identycznie jak w przypadku zawarcia umowy o pracę. fot.Rido/fotolia.com


W związku z tym, że coraz więcej osób jest zmuszonych do pracy na kilku rodzajach umów jednocześnie, pojawia się też coraz więcej wątpliwości w związku z rozliczaniem składek zdrowotnych. Bo czy składki odprowadzane z jednej umowy wystarczą? Pytania stawia nasz czytelnik.W tym samym zakładzie pracy - szpitalu - pracuję na umowę zlecenie jako lekarz (czynności typowo lekarskie przy pacjencie), wystawiam rachunki dla szpitala poprzez swój gabinet lekarski. Wygrałem konkurs na zastępcę dyrektora ZOZ-u i zgodnie z ustawą muszę być zatrudniony na umowę o pracę na np. 1 dzień, bo ustawa nie mówi, że na pełen etat.
Pytanie:
1. Czy mogę mieć 2 różne umowy u tego samego pracodawcy z założeniem, że charakter tych prac jest diametralnie różny (leczenie i dyżury a typowa praca za biurkiem)
2. Jeśli można mieć dwie umowy, to rozumiem, że z umowy o pracę odprowadzam pełny ZUS, a z umowy zlecenia normalnie tylko zdrowotną składkę.


Łukasz Walter, radca prawny
Łukasz Walter, radca prawny

Odpowiedź przygotował Łukasz Walter z Kancelarii Radców Prawnych Walter & Wroński.

Zgodnie z treścią art. 49 ust 5 w zw. z art. 49 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej ordynatora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że obowiązki ordynatora w podmiocie publicznym mogą być wykonywane wyłącznie w oparciu o stosunek pracy. Ustawa wprawdzie nie wskazuje na wymiar tego stosunku pracy, ale należy uznać, że zatrudnienie ordynatora jedynie w wymiarze części etatu może prowadzić do obejścia przepisów prawa pracy. Nie ma natomiast przeszkód dla zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy zlecenia, jeżeli rodzaj wykonywanej pracy w przypadku obu umów jest różny.

Jeśli chodzi o kwestię odprowadzania składek to zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej jako ustawa), osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, więc, uwzględniając ubezpieczenie zdrowotne - są one oskładkowane identycznie jak w przypadku zawarcia umowy o pracę. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2a "Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy".

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników uwzględnia się wobec powyższego również przychód z tytułu umowy zlecenia, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają oni w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. Przychód z tytułu umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą, który jednocześnie jest pracodawcą, traktuje się jak przychód osiągany przez pracownika ze stosunku pracy. Tym samym składki będą odprowadzane od sumy przychodu (z umowy zlecenia + z umowy o pracę). W oparciu o powyższe, nawet jeżeli pracownik będzie miał dwie umowy, np. umowę o pracę w wymiarze 1/5 etatu i umowę zlecenia obejmującą inne obowiązki zawodowe, obie umowy będą traktowane jak umowa o pracę i od sumy przychodu z ich tytułu będą odprowadzane składki.

Mimo że związanie z jednym podmiotem umową o pracę i umową zlecenia jest dopuszczalne, to ze względu na jednolitość oskładkowania przychodów z tych umów, być może niezasadnym będzie zawieranie odrębnych umów o pracę lub zlecenie. Dostatecznym rozwiązaniem może okazać się zmiana umowy o pracę poprzez wprowadzenie do niej dodatkowych obowiązków. Zróżnicowanie zadań pracownika zatrudnionego w ramach stosunku pracy nie musi konieczne prowadzić do nawiązania dwóch różnych stosunków prawnych.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (34)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.