Dochód gwarantowany. Czy warto dać wszystkim po równo?

Czy w Polsce zostanie wprowadzony dochód gwarantowany?
Czy w Polsce zostanie wprowadzony dochód gwarantowany? fot:Piotr Adamowicz/123rf

Ponad połowa Polaków w wieku 18-64 lat poparłaby wprowadzenie w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego - wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czy jednak wypłacanie "pieniędzy od państwa", wszystkim, bez żadnych warunków, co miesiąc ma sens i jakie niesie ze sobą konsekwencje, a przede wszystkim czy nas na to stać?


Czy popierasz wprowadzenie dochodu gwarantowanego?

tak, to słuszna idea. W dłuższym okresie na pewno się nam opłaci 21%
nie mam pewności. Chyba jeszcze zbyt wcześnie na takie pomysły 8%
stanowczo nie. Nie można bezmyślnie rozdawać pieniędzy 71%
zakończona Łącznie głosów: 1656

- Cały pomysł takiego dochodu pochodzi z XVI-wiecznej, utopijnej idei chrześcijańskiej, mówiącej o tym, że wszyscy powinniśmy się dzielić tym, co mamy. W czasach współczesnych chodzi o to, że w teorii powinno ubywać miejsc pracy z powodu powszechnie wprowadzanej automatyzacji. Mówi się o tym od lat, jednak nic takiego się nie dzieje. Co więcej, pojawiają się nowe zawody - wyjaśnia dr Edyta Wojtyla, ekonomistka z Wyższej Szkoły Bankowej.

Dać wszystkim, bez wyjątku, po równo376 mld zł - tyle rocznie kosztowałoby wprowadzenie w Polsce bezwarunkowego dochodu podstawowego w wysokości 1,2 tys. zł miesięcznie dla osób w wieku produkcyjnym oraz 600 zł miesięcznie dla osób w wieku przedprodukcyjnym.

Łączna wartość wydatków socjalnych na zabezpieczenie i pomoc społeczną w Polsce w 2018 r. wyniosła 343 mld zł, w tym:


 • 229 mld zł - łączna wartość wydatków na renty i emerytury w Polsce,
 • 54 mld zł - łączna wartość wydatków na świadczenia dla rodzin i dzieci w Polsce.

- Już 2018 r. na cały system zabezpieczeń i pomocy społecznej wydano 343 mld zł. W naszym kraju mamy sporo świadczeń socjalnych, które przyjmują na siebie redystrybucję dochodów na wzór dochodu gwarantowanego - bez kryterium dochodowego, tj. Rodzina 500+ czy program Dobry Start. Co więcej, rząd od dawna dyskutuje o zmianie 500+ na 600+. Niestety, taki model państwa opiekuńczego i rozdającego "wszystkim po równo" nie sprzyja gospodarce wolnorynkowej - mówi Cezary Maciołek, wiceprezes Grupy Progres.
Poparcie dla dochodu gwarantowanego.
Poparcie dla dochodu gwarantowanego. źródło: PIE

- Dyskusja na temat dochodu gwarantowanego jest obecnie bardzo burzliwa. Dochód ten często nazywany jest dochodem bezwarunkowym, choć ograniczają go pewne warunki, właściwszym jest więc nazywanie go dochodem gwarantowanym - tłumaczy dr Wojtyla. - Eksperyment ten prowadzony był w wielu miejscach na świecie. We Włoszech takie świadczenie miało obowiązywać, jednak z zastrzeżeniem, że pieniędzy nie można przeznaczyć na alkohol i hazard. Na Alasce wystarczyło zamieszkiwać dany teren od roku. Wówczas można było pobierać świadczenie, które rekompensowało brak dochodów z turystyki w okresie zimowym. W Afryce też eksperymentowano z dochodem gwarantowanym, ale bardzo szybko skończyły im się pieniądze.

Przymus pracy nie jest wcale potrzebnyW Polsce poparcie dla dochodu podstawowego jest silnie związane z poziomem ryzyka doświadczanego przez jednostki. Rozwiązanie to jest najczęściej popierane przez osoby w wieku 18-25 lat (60 proc.), osoby z wykształceniem poniżej średniego (70 proc.) oraz osoby, które nie mają stałego źródła dochodu - zajmują się gospodarstwem domowym (75 proc.) lub są bezrobotne (74 proc.). Posiadanie stałego źródła dochodu nie sprzyja poparciu dla dochodu podstawowego. Wprowadzenie takiego rozwiązania poparłoby 48 proc. osób pracujących oraz 44 proc. osób pobierających emeryturę.


- W Szwajcarii ponad 70 proc. społeczeństwa było przeciwne wprowadzeniu takiego rozwiązania. Co świadczy o dużej świadomości ekonomicznej. W Polsce gdyby zapytać ludzi, czy chcieliby dostawać 1,2 tys. zł za nic, na pewno większość powiedziałaby, że tak. Zwolennicy takiego rozwiązania w większości nie zastanawiają się, skąd te pieniądze będą pochodziły i nad tym, że aby coś wziąć, to trzeba najpierw coś do wspólnego worka włożyć. Dodatkowo inflacja i koszt obsługi wypłaty świadczenia spowodowałyby, że z 1,2 tys. zł zrobiłoby się realnie 800 zł - mówi Edyta Wojtyla. - W Finlandii eksperyment z  dochodem gwarantowanym częściowo się sprawdził, ale zrezygnowano z kontynuacji projektu. Zaobserwowano tam, że dzięki temu ludzie są mniej zestresowani, a przymus pracy nie jest wcale potrzebny. Nie wpłynęło to też zbyt mocno na rynek pracy.
- Żaden kraj nie zdecydował się jeszcze na wprowadzenie stałego dochodu gwarantowanego i nie bez przyczyny. Według oceny OECD z 2017 r. wprowadzenie tego typu dochodu byłoby dużym obciążeniem fiskalnym, a jednocześnie zubożyłoby dotychczasowych odbiorców opieki społecznej w takich krajach jak Finlandia, Francja, Włochy i Wielka Brytania. Już w 2016 r. zdecydowana większość Szwajcarów - 77 proc. - odrzuciła w referendum propozycję wprowadzenia dochodu gwarantowanego dla każdego mieszkańca. Rok później - latach 2017-2018 - Finlandia przeprowadziła eksperyment z gwarantowanym dochodem podstawowym. 2 tys. osób otrzymywało 560 euro miesięcznie, bez żadnych zobowiązań. Jaki był rezultat? Poprawił on zadowolenie z życia i dobrego samopoczucia badanych osób, choć ich sytuację zawodową już niekoniecznie - argumentuje Cezary Maciołek.

Wyższe podatki i brak dodatkowych świadczeńJak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zwolennicy dochodu gwarantowanego argumentują, że takie rozwiązanie zachęciłoby osoby nieaktywne zawodowo do podjęcia pracy przez zniesienie jakichkolwiek warunków związanych z przysługiwaniem świadczenia. Wskazuje się również, że rozwiązanie takie zwiększyłoby innowacyjność jednostek i skłoniłoby do częstszego podejmowania ryzyka, przyczyniając się tym samym do wzrostu poziomu przedsiębiorczości.
 
- Nie są to zbyt wysokie kwoty. Jednak mogłyby one pozwolić na życie na niskim poziomie. Ma to jednak także negatywne skutki: nastąpi wzrost podatków, nierówny podział pieniędzy spowoduje też zapewne napięcia społeczne, a do tego nastąpi likwidacja innych świadczeń typu 500+, zasiłków dla bezrobotnych czy dodatków socjalnych. Odczułby to też rynek pracy. Część osób z pewnością wolałaby pozostać przy niskim dochodzie gwarantowanym, niż podjąć nisko płatną pracę.
Wydatki publiczne po wprowadzeniu dochodu gwarantowanego na tle krajów Unii Europejskiej (w proc.).
Wydatki publiczne po wprowadzeniu dochodu gwarantowanego na tle krajów Unii Europejskiej (w proc.). źródło: PIE

- Przykład fiński pokazuje, że bycie na garnuszku państwa stanowi pokusę, może spowodować zawodowe zatrzymanie się w miejscu i zwiększenie grupy osób biernych zawodowo. Co miało miejsce również w Polsce, gdy po wprowadzeniu 500+ z pracy zrezygnowało ok. 100 tys. kobiet. Sądzę, że lepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja luk w dostępie do świadczeń socjalnych i otoczenie opieką osób biernych zawodowo. Jednak zamiast dawać im przysłowiową rybę, należy wyposażyć je w wędki np. poprzez wsparcie w podjęciu pracy oraz pomoc w zmianie lub podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, które z pewnością poprawią ich kondycję finansową - dodaje Cezary Maciołek.

Polski nie stać na dochód gwarantowanyArgumenty przemawiające przeciwko dochodowi podstawowemu odnoszą się przede wszystkim do braku możliwości sfinansowania takiego rozwiązania. Wskazuje się, że zapewnienie powszechnego świadczenia na wystarczająco wysokim poziomie doprowadziłoby do znacznego wzrostu opodatkowania, co w efekcie spowolniłoby rozwój gospodarczy. Podnosi się również argument, że takie świadczenie ograniczyłoby aktywność zawodową osób pracujących, które mogłyby rezygnować z pracy zawodowej. Wskazuje się ponadto na brak możliwości zapewnienia powszechnego świadczenia w wystarczającej wysokości dla osób o szczególnych potrzebach, na przykład osób z niepełnosprawnościami.

- W przypadku dochodu gwarantowanego rachunek wydaje się prosty. Polski nie stać dzisiaj na wprowadzenie takiego świadczenia. Koszt jego sfinansowania wynosiłby w sumie 376 mld zł w skali roku, a ta astronomiczna kwota oznaczałaby wzrost podatków, zadłużenie państwa lub rezygnację z innych świadczeń socjalnych, a także z waloryzacji rent i emerytur. Na to z kolei - jak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego - nie godzą się Polacy. Moim zdaniem taka pomoc jest iluzoryczna, w skali całego państwa generuje olbrzymie koszty i trafia do każdego obywatela, nawet takiego, który tego typu pomocy nie potrzebuje. Co potwierdza wspomniane badanie PIE, pokazujące, że za płacą gwarantowaną opowiadają się - w wielu przypadkach - osoby zagrożone utratą pracy, zatrudnione na umowach tymczasowych czy te dysponujące bardzo niskimi środkami finansowymi - podsumowuje Cezary Mociołek.

Opinie (543) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • Oczywiście, że by poparła (25)

  Fajnie żyć nie za swoje.

  • 133 28

  • I co barany? W pazdzierniku jak pisałem o Nowym Ładzie przewidujacym dochdód warunkowy dla kazdego to smialiscie sie (8)

   Przypopomnę - roadmap ujawniony 14 października 2020 przez jednego z kanadyjskich polityków przy PMO. Ujmując rzeczy chronologicznie, pierwszym elementem strategii wdrażania Wielkiego Resetu, będzie rozwój nowej odmiany wirusa, zwanej COVID-21. Informowały o tym alternatywne media kanadyjskie, francuskie i polskie. Główne serwisy informacyjne sklasyfikowały ten temat jako fake news. Warto jednak przypomnieć jak miałby wyglądać proces implementacji Nowego Porządku w społeczeństwie. Przewidywana mutacja COVID-19 i/lub koinfekcja wtórnym wirusem (określanym jako COVID-21) ma prowadzić do trzeciej fali o znacznie wyższej śmiertelności i wyższym wskaźniku zakażenia. Dojdzie do rozbudowy obiektów izolacyjnych dla chorych, ale i niepokornych łamiących koronarestrykcje oraz odmawiających szczepień. Takie obozy koncentracyjne już powstały między innymi w Niemczech, Kanadzie i w Chinach. W związku z tymi mutacjami, które składać się będą na COVID-21, ma dojść do jeszcze bardziej drastycznych ograniczeń gospodarczych i społecznych. Przewidywana jest awaria łańcuchów dostaw i niedobory zapasów podstawowych produktów. Kontrolą nad granicami miast oraz głównymi drogami, ma zająć się wojsko. Przypadki zakażeń i zgonów mutacją/mutacjami wirusa, mają przekroczyć możliwości placówek medycznych. W związku z tym ma dojść do reformy i rozszerzenia programu dla bezrobotnych, który ma zostać przekształcony w program powszechnego dochodu podstawowego. Doprowadzi to do zadłużenia państw i umozliwi kolejny etap tzw program "Debt Reset" polegającym na umorzeniu długów państw i obywatela w zamian za zgodę na likwidację własności prywatnej oraz przyjęcie szczepień. Odmawiający partycypacji zostaną skierowani do wspomnianych obozów izolacyjnych (zwolnienie z obozu nastąpi dopiero po zgodzie na udział w programie Debt Reset). Przecieki z Banku Światowego pokazują, że elity zaplanowały, że pandemia potrwa do 31 marca 2025 roku. Linki są co chwile banowane więc pełny źródłowy zapis

   • 19 16

   • (6)

    ...na google szukac wpisując hasło: "kanada ujawnienie planow wtornej blokady i wielkiego resetu". Czyli juz nawet portale regionalne w głównych miastach Polski dostały nakaz stopniowego przygotwywania opinii społecznej na ten dochód podstawowy. i uwaga - to nie bedzie dochód bezwarunkowy jak pisze redakcja tylko warunkowy. bedzie wyplacany tylko pod warunkiem przystapienia do programu Debt Reset czyli zgoda na 2 rzeczy: likwidacje własności prywatnej oraz przyjęcie szczepionki

    • 15 13

    • Aha i niby autor na koncu od siebie pisze że jest przeciwny tej ideii.... ale pamietajcie (5)

     to jest dopiero pierwszy z długiej serii tego typu art. Dziś rzucają Wam tylko niewinnie te hasło. Narracja przybierze na sile i dojda pozostale elementy wskazane w roadmap ujawnionym w Kanadzie

     • 11 7

     • to wszystko prawda, Reptilianie to zaplanowali bo muszą ludzi załatwić, żeby przejąć naszą planetę

      ludzie mają wyginąć, ale domy i mieszkania mają zostać. Za Księżycem jest schowana Gwiazd Śmierci - statek kosmiczny Reptilian, na którym jest 7 miliardów Reptilian z planety Reptilion, która została pochłonięta przez ich Słońce. To oni spuścili na Ziemnie koronę wirusa i spuszczają kolejne odmiany w miarę jak te początkowe są blokowane szczepieniami. W tym spisku uczestniczą wszystkie rządy świata bo mają obiecane domy z basenem i Ferrari po tych którzy umrzą na wirusa.

      • 11 7

     • ale ten Kaczyński jest mądry ;) (2)

      równiutko ok 100tys kobiet zrezygnowało z pracy - nie mniej i nie więcej 100tys! :))))))))))))))) opętani w niewiedzy specjaliści z 3miasto :)))))))) ależ trzeba być dyletantem jak ten "specjalista" :)))))))))) Ujmując inaczej - aż ok. 100tys kobiet więzionych było w pracy zamiast opiekować się swoimi dziećmi... ale jeżeli można zabijać bo "wstyd" rodzić... to można tak pisać lemingi!

      • 1 6

      • równiutko, czy około?

       Nie dostrzegasz różnicy?

       • 6 0

      • tylko że ty sam jesteś lemingiem

       kiedyś kobiety nie musiały pracować bo było MNIEJ obciążeń fiskalnych i stary więcej kasy przynosił do domu, a teraz jest ich więcej (również dzięki PIS choć nie przede wszystkim) tyle że są redystrybuowane żebyś nie zauważył różnicy. PIS robi to samo co PO i SLD tylko na większą skalę.

       • 0 0

     • Ale koniec Świata miał być w 2012 roku i ten bezczelnie trwa nadal.

      • 3 3

   • Ale to już było i nie wróci więcej

    Tak brzmią słowa piosenki. Nie podniecaj się tak, bo nie jesteś żadnym prorokiem. Komunizm już był, zsyłki na Sybir były, własność prywatna przechodziła w ręce komunistów. Wszystko to już było i upadło.

    • 10 2

  • ale już poslowie i urzednicy nie

   Bo taki dochód powinien być uchwalony na poziomie placy minalnej dla kazdego urzednika
   od prezydenta do rzecznika prasowego.

   I dopiero jak cos wykonaja dla ludzi rzeczywiscie to rozwazyc po 3 miesiacach premie. Wtedy sie poprawi wszystkim

   • 7 3

  • Socljalizm wszędzie zbankrutował ... nigdzie sie nie udał nie uda sie i tym razem (12)

   • 21 4

   • serio? (3)

    szwecja? USA? Chiny? Kanada? Belgia?

    • 5 12

    • Oj stany upadają .. szwecja cofa się z socjalistycznych pomysłów od kilku lat (1)

     Masz stare wiadomości

     • 5 0

     • No i oczywiście zapomniał że w Szwecji jest większa wolność gospodarcza niż w Polsce co nawet pokazuje bardzo ostatni rok

      • 4 1

    • USA i Chiny mają akurat tego socjalu najmniej

     Chiny są komunistyczne tylko z nazwy, a w USA się po prostu żyje ale trzeba mieć fach w ręku. Szwecja, Belgia, Kanada - GDP growth rate na poziomie 1,5%. Stoją prawie, brak rozwoju. Osiągnęli wysoki poziom i teraz to przejadają. USA ostatnio też słabo bo niewiele ponad 2%, natomiast Chiny 6,3%

     • 1 0

   • ...spokojnie tym razem uda się ......uwierz nam hahahahhahahahahaha

    tak jest każdy socjalizm kończy się tak samo tzn bieda/terror/łagry ....socjaliści to kochają tj podatki i redystrybucje - oni nie mogą bez tego żyć

    • 7 4

   • Komuna spustoszyla rozsadek w tym kraju (6)

    Kazdy jeden prawak mysli, ze socjalizm = komunizm = lewica. A okazuje sie, ze najbogatsze kraje europy zachodniej i polnocnej sa lewicowe i socjalistyczne jak Austria, Dania, Szwecja czy Niemcy. Natomiast tam gdzie rzadzi narodowa prawica religijno konserwatywna bieda i chaos wewnetrzny jak cala afryka prawie, kraje bliskie wschodu czy prawacki wschod europy czyli Polska, Wegry i Bialorus.

    • 5 14

    • zacznij od siebie dyletancie... 60lat komuny i żydokomuny doprowadziło do tego że Niemcy (1)

     mogli swobodnie budowac swoj dobrobyt kosztem całej europy srodkowo-wschodniej... i czego tu jeszcze nie rozumiesz wypisujac swoje brednie?!

     • 5 2

     • Co to ma wspolnego z tym, ze

      cala Europa zachodnia jest lewicowa, socjalistyczna i bogata? A Polska prawicowa i biedna.

      • 4 0

    • Litości skąd masz takie informacje z superexpresu ? (1)

     • 3 0

     • Skandale

      To w Skadalach pisali

      • 1 0

    • To zapoznaj się z danymi bo np. Szwecja nie zawsze była socjalistyczna a największe bogactwo zdobyła będąc krajem kapitalistycznym w dodatku od momentu bycia krajem socjalnym wiele wyników finansowych w tym kraju drastycznie spadło.

     • 0 0

    • najbogatsze to są Stany

     tam mimo że idzie w kierunku lewicowym to w porównaniu do europy są dużo bardziej liberalni gospodarczo, nadal. Niemcy potęgi też nie zbudowali na lewicowych pomysłach tylko powojennym Ordoliberalizmie. Z resztą co ci będę mówił o Niemczech, pozostałe kraje również nie miały komuny. Po prostu im mniej socjalizmu tym lepiej. A to że teraz chcą przejeść efekty swojej pracy to już inna sprawa. Mniej socjalu więcej kasy na inwestycje. Z afryką to też wyjechałeś, większość państw ma tam ustrój mafijny a gospodarczo etatystyczny. Nie mają nic wspólnego z liberalizmem gospodarczym. No i Polska wreszcie. Prawicowi to my jesteśmy tylko światopoglądowo. Gospodarczo etatyzm. Mocno wszystko generalizujesz. Światopogląd na gospodarkę przełożyłeś. Dobra manipulacja.

     • 2 0

  • No wegetowac raczej

   • 1 1

  • 500+ też żyją nie za swoje

   Więc niech każdy ma i wydaje na co chce i zabrać 500+.

   • 5 0

 • (7)

  zgoda,ale pod warunkiem ze bede mial prace zdalna z domu

  • 10 42

  • tu nikt ci nie broni.

   to wybór

   Jak najbardziej za.

   Popre ich.

   • 2 3

  • (1)

   Komuno wróć

   • 4 3

   • nie odeszlam

    przeszlam tylko w stanowiska w europarlamencie

    • 1 0

  • ***** *** (3)

   czy gdyby każdy nagle dostał przelew na konto w kwocie 1.000.000zł - to każdy stałby się bogaty? czy może wszyscy byliby biedni?
   obstawiam że chleb w ciągu kilku dni kosztowałby jakieś 4000zł...
   to że ponad połowa popiera taki dochód bezwarunkowy świadczy tylko o tym że jest więcej i**otów niż rozumnych...

   • 9 0

   • (2)

    dlaczego chleb miałby tak podrożeć? po przelewie miliona na konto każdy zamiast bochenka kupi ich 1000?
    tzw zachód zarabia od 3 do 7 razy więcej niż my, dlaczego nie zjada ich inflacja a ceny większości dóbr są podobne do naszych?

    • 0 6

    • A chciałbyś/chciałabyś dostać 4 złote za chleb jak masz milion na koncie i każdy go ma? Siła nabywcza spadnie. Piekarz będzie chciał więcej bo i mąki za 2 złote też nie kupi

     • 2 0

    • bo nikt wtedy nie pracowałby za 2000zł

     gdyby dodrukiem można było rozwiązać problemy świata to już dawno by nadrukowali papieru. Zachód zarabia więcej bo więcej produkuje. Niemiecka gospodarka produkuje 10 razy więcej niż nasza a przecież ludzi jest tylko 2 razy więcej. To tak jakbyś zamiast jednego kilograma mąki na godzinę produkował 5kg bo miałbyś jakąś zmyślną maszynę i większy omłot z pola. W ten sposób stajesz się 5 razy bogatszy a nie przez dodruk bezwartościowego papieru na którym tylko napisane jest że jest honorowany jako środek wymiany.

     • 0 0

 • Zdjęcie mniej więcej obrazuje jakie są wypłaty w kraju (4)

  • 39 8

  • A kto broni Gdanskowi wprowadzic samemu lokalnie te pensje? (1)

   Tak jak dofinansowanie invitro tu moga sie wykazac i placic Gdanska pensje od 15 roku zycia.
   Dla kazdego.

   • 8 5

   • zamiast minusowac to uargumentujcie

    miasto ponoc dzieli sie dobrem

    • 6 3

  • Ktos

   Niedlugo to wyplata bedzie w dwoch, max trzech banknotach. If you know what I mean

   • 4 3

  • Jesteśmy biedni, bo państwo zabiera nam 50% przychodów

   Minimalna "brutto" to 2800 zł, czyli na rękę 2056 zł, ale koszt pracodawcy to aż 3361 zł, czyli ZUS i US zabierają temu biednemu pracownikowi 1305 zł, a więc prawie 39% - a to jeszcze nie wszystko, bo on płacąc tymi pieniędzmi zapłaci jeszcze VAT, akcyzę i inne podatki czy "opłaty". Przyjmując, że średnio zabiorą mu standardowy VAT (prawie 19%), to z tych 2056 zł zabiorą mu 391 zł, więc ostateczna wartość jaką dysponuje wynosi zaledwie 1665 zł, czyli niecałe 50% tego, co musiał wydać na niego pracodawca. Pracodawca musi być na plus, więc on te koszty musi uwzględnić w cenach swoich produktów i usług, i jeszcze doliczyć VAT. Ale szary Kowalski tego nie widzi. Rząd z firm zrobił poborców podatkowych, którzy zdzierają zarówno ze swoich pracowników jak i klientów. Jedni i drudzy ich za to nienawidzą, a rząd ma czyste ręce, którymi hojnie rozdaje socjal narodowi uciśniętemu przez tych złych, chciwych kapitalistów...

   • 9 0

 • Hmm... no co może pójść nie tak? (14)

  Chyba już 500+ dobitnie pokazało jak znacząco rosną ceny towarów i usług. Polski nie stać na wiele rzeczy. Przede wszystkim na socjal, niski wiek emerytalny, finansowanie TVP i ustawianie figurantów w zarządach spółek państwa.

  • 140 20

  • Bo to krypto-niewolnictwo (6)

   W niewolnictwie oddajesz panu 100% i część do Ciebie wraca w postaci np. miski ze strawą.
   W tak zwanej wielkiej wolności i demokracji oddajesz co prawda nie 100% ale już jakieś 90%, nie jednemu panu a wielu panom i nie wraca do Ciebie wikt i opierunek tylko jakieś ochłapy, a o wszystko musisz się sam zatroszczyć, więc ludzie tyrają w korpo po 12 godzin.
   Dlatego wiele osób woli być po prostu niewolnikami albo chociaż jakiś komunizm - bo co prawda konsumpcja niewielka, ale też w pracy nikt się specjalnie nie przemęczał.

   • 9 6

   • a co teraz masz niby? ile ludzi ma inaczej?

    nikle procenty.

    TU jest wszystko jasne. i w dodatku jest wybor.

    • 1 0

   • Mylisz pojecia. W zachodniej korpo lewackiej masz luz (1)

    pelny socjal i pensja 5 cyfrowa. U Janusza prawicowca rodzimego masz 12h tyrki za miche lub 2k.

    • 8 5

    • bo Janusz ma g...ą firmę z łopatami zamiast koparek

     nie da się w ten sposób zarobić więcej bo firma Janusza jest niewydajna a przez to mało dochodowa.

     • 0 0

   • Tyrają w korpo? (2)

    W korpo to jest najlepsza zabawa, owocowe poniedziałki, kawowe wtorki i pokoje zabaw i uciech. Tam nikt nie pracuje, ludzie się tylko bawią i to za marne często pensje, pomijając managment i programistów.

    • 5 1

    • To ciekawe (1)

     ja zasuwam od rana do wieczora za kilka średnich krajowych i nie jestem menedżerem ani programista. Może mylisz korpo z call center?

     • 0 0

     • też się często spotykam z takim pojmowaniem "korpo"

      a przecież jest mnóstwo innych korpo gdzie się dobrze zarabia. Z mojego podwórka, branży mechanicznej/okrętowej, firmy takie jak MacGregor, Delphi, czy choćby Bimet. Jako senior inżynier w dwóch pierwszych dychę na rękę da radę wyciągnąć. W Bimecie trochę gorzej, ale 15 lat temu, jeszcze przed skończeniem studiów miałem tam 3 na rękę, jako żółtodziub. Ja wiem nie są to zarobki programistów ale dycha w Polsce to już przyzwoita kasa.

      • 0 0

  • gdyby to wprowadzili to pierwsze co robię to całość tego niby "dochodu gwarantowanego" wymieniam (1)

   na walutę kraju, gdzie żyją myślący i nie wprowadzają takich bzdur. Np. frank szwajcarski. To samo robię z wszelkimi finansami czy to oszczędnościami, czy zapłatą przy sprzedawaniu samochodu. Dlaczego? Dlatego bo nasza waluta zacznie bardzo tracić na wartości i ten "dochód gwarantowany" zostanie w długim okresie zwyczajnie wyzerowany - czyli za 1200zł w długim okresie będzie można kupić.....bułkę. Natomiast wymieniając na walutę typu frank zabezpieczasz się przed tym.

   • 4 7

   • nie zabezpieczysz się

    bo będziesz dostawał te 1200 nawet wtedy gdy będziesz mógł kupić tylko bułkę i wymienisz te 1200 na pół franka

    • 0 0

  • Według ciebie 60 (K) i 65 (M) to niskie wieki emerytalne? (2)

   Pracuj sobie nawet i do 100. Zmuś też do tego swoich rodziców

   • 1 5

   • (1)

    A z jakiej paki kobiety mają o 5lat szybsza emeryturę? Już pomijam fakt że żyją o 10lat dłużej od mężczyzn czy kobiety nie chciały równouprawnienia? No i niech jeszc,e płaczą że mają mniejszą emeryturę od mężczyzn ;)

    • 10 1

    • też mnie to dziwi ale chyba wiem z czego to wynika

     kobity rodzą, co też je obciąża a do tego w wieku 60 lat są dużo słabsze niż młode. 65 letni facet ma jeszcze siłę.

     • 0 0

  • Mit

   Nie tylko 500+ ceny rosna po kolejnych wzrostach plac teraz bedzie kolejny wzrost w momencie wyplacenia 13 i 14 dla emerytow a by ich oskubac i taka jest kolej rzeczy wy dostajecie my wyciagamy

   • 1 0

  • Kasta namaszczonych.

   Polskę stać na dochód minimalny 840 zł miesięcznie. Prywatyzację dla wybrańców. Wianuszek firm wokół Orlenu, Lotosu, KGHM i innych Energii dla zaprzyjaźnonych kolesi. Co, na normalnym rynku nie potraficie sami sobie dać rady. Musicie wrócić na posadki i żyć z pieniędzy państwowych? Jak jesteście takimi wybrańcami, tytanami pracowitości i intelektu, to załóżcie taki Microsoft bis, Amazon bis lub cokolwiek prywatnego i podbijcie świat. Bez dotacji nie umiecie?

   • 0 0

 • Zdecydowanie nie! (13)

  I płacę minimalną też należy zlikwidować!

  • 99 44

  • Juz widze jak wraca (8)

   Tuskowe podejście 5zl za godzinę na smieciowce

   • 23 20

   • Widzę, że powinny Tobie być zabrane prawa wyborcze (7)

    bo nawet nie wiesz co to inflacja

    • 15 11

    • a ty jedno co uslyszales to haslo inflancja i powtarzasz to jak malpa (3)

     • 15 5

     • Ty nawet o tym nie słyszałeś (2)

      • 3 7

      • ja cie po prostu zaorałem (1)

       • 5 2

       • Niby jak?

        Brakiem argumentów?

        • 2 3

    • Inflacja ? (2)

     U nas inflacja to naturalny proces kraju ,które odbiło się od dna ! Moja pensja wzrosła 3.5 krotnie nic nie zdrożało tyle... Więc nie zwalaj na 500+ plus czy najniższe wynagrodzenie.Pewnie nie wiesz,ale może dzięki 500+ ktoś ma pieniądze ,żeby u ciebie zrobić zakupy czy skorzystać z twoich usług tak to działa plus korzyść o inwestycji w dzieci. Ty może i byś przepił ,ale większość Polaków woli te pieniążki zainwestować w rozwój swoich dzieci...

     • 0 2

     • Chłopie mniej TVP więcej książek z ekonomii (1)

      Btw dobre prowo

      • 3 1

      • Na pewno zdecydowanie mniej TVN- ów i Polsat - ów gazety Wyborczej Tusków Budków Nojman-ów Trzaskowiczów

       To wyjdzie wszystkim na zdrowie !!!!!

       • 1 1

  • Wprowadzac a jak. W koncu my tez zaczniemy zyc a nie tylko zlodzieje

   i grantowi poplecznicy UM miasta.

   • 7 5

  • a niby czemu? placa minimalna dla polityków powinna być

   i tylko taka.

   • 9 1

  • Oczywiście ....

   Oczywiście ,żebyś mógł płacić 1.2tys za pracę warta 4tys

   • 1 0

  • Płacę maksymalną też należy zlikwidować i to bezwzględnie !!!!!

   • 1 0

 • Oczywiście, że dla każdego a nie tylko 500+ (2)

  Co to ma znaczyć, że dorosły człowiek nie umie utrzymać własnego dziecka i dosłownie produkuje obywateli do utrzymania przez pozostałych podatników. Dać każdemu dorosłemu po tyle samo i niech wydaje na co chce, na dzieci, na swoje własne potrzeby. Dość wyciągania kasy na cudze dzieci.

  • 65 23

  • to wybór Jak najbardziej za. Popre ich.

   tu nikt ci nie broni.

   • 0 2

  • Dokladnie ! Co to ma znaczyć, że dorosły człowiek nie umie utrzymać własnego dziecka ... takie osoby nalezy sterylizowac. Patologie i innych beneficjentow 500+ trzeba trzymac za morde krotko, wyplenic z spoleczenstwa tego typi szkodliwe jednostki. Pracujesz i zarabiasz to zyj jak czlowiek, jak nie potrafisz to zyj jak kataluch.

   • 14 4

 • lewactwo nas wykonczy (15)

  tylko czy ktos kto wykonuje jakas prace bedzie chcial od ciebie te puste pieniadze. Po prostu majster za robote wezmie nie 1000 zł a 2000 zł

  • 97 23

  • Nie lewactwo, a prawactwo. Mylisz pojecia. (13)

   500 plus, mieszkanie plus, emerytury 13 i 14 czy wyprawka plus itp to twory prawakow narodowo socjalistycznych. Pamietaj tez, ze ten co zarabia 10k przez 10 lat, z reguly hipster lewak z korpo i straci prace by jakis czas pobierac socjal i tak wlozyl wiecej do budzetu w podatkach niz prawacki proletariusz pisowski z wyplata 2k pracujacy u Janusza przez 20 lat. Wiec socjal takiemu sie nalezy bez dwoch zdan. To sa posrednio jego pieniadze.

   • 20 11

   • PiS to socjaliści wiec lewactwo mylisz pojęcia (6)

    No tak ale teraz w szkole jest zdalne nauczanie, także do książek dzieciaku

    • 18 8

    • czyli to co zawieraly postulaty solidarnosci. (2)

     • 3 1

     • (1)

      baranie czy solidarność to była prawica?Myślisz czubie że jak ktos wymachuje krzyżem aborcją czy liże d.. klerowi to jest prawica?Pis to jest przedwojenny obóz Piłsudskiego pajacu socjalistyczna lewica z interesownym skrzywieniem klerykalnym

      • 9 2

      • Tak, ten kto jest konserwa ideowa

       wymachuje krzyzem i trzyma klerykala za sutanne jest prawicowcem. I twoja niechec do pisu nie ma nic do rzeczy. Zauwazylem przypadlosc Polakow do nazywania siebie prawicowcem. Kazdego kogo nie zapytacie okresli sie prawakiem. I ten co glosuje na pis i ten co na ko :) to wynika z niewiedzy i kompleksu i strachu, ze lewica rowna sie komuna.

       • 1 2

    • To nie jest tak prostackie jak 2 plus 2 jest 4. (2)

     Ze socjalizm = lewactwo. PIS to konserwatysci, milosnicy kosciola, zabobonow, przeciwnicy kultury zachodniej, innych narodow i zwolennicy wschodu. Typowa prawica ideowa.

     • 10 8

     • Bo to nie jest spektrum lewica-prawica (1)

      Tylko dwie osie: lewica- prawica i konserwatyzm- libertynizm.
      A faszyści byli zawsze lewicą (skrajnie konserwatywna) jak komuniści, tylko przypięto im łatkę prawicy

      • 6 2

      • Konserwatyzm z definicji jest prawica.

       Tak jak liberalizm z definicji jest lewica.
       Natomiast socjalizm nie jest ani prawica ani lewica. To typ gospodarki. Zadna partia w Polsce nie jest czysto prawicowa ani czysto lewicowa. Niemniej najbardziej prawicowa partia jest konfederacja i pis wlasnie. Lewicowa to razem oraz ruch Holowni. Psl, ko i sld bardziej centrolewicowa.

       • 0 2

   • (5)

    ty skończony i**oto pis nie jest żadną prawicą zanim ten pysk otworzysz dowiedz się odrobinkę o tym co postuluje prawica

    • 5 1

    • PIS = prawica i to skrajna i nic tego nie zmieni (4)

     • 1 6

     • No właśnie tylko publikujesz swoją indolencje umysłowa (2)

      Tylko PiS tak twierdzi a działania maja typowo socjalistyczne

      • 4 1

      • Konserwatyzm, kult religijny, przeciw wolnosci,

       roznorodnosci, innym nacjom, innym kulturom to sa cechy prawicy. Obyczajowo pis to czysta prawica. A gospodarczo lewicowa jest kazda partia. Jedna mniej inna bardziej ale kazda nawet KO.

       • 2 1

      • Obrona zycia i wprowadzanie panstwa religijnego

       to dzialania socjalistyczne ? Raczej prawicowo konserwatywne.

       • 1 3

     • Gospodarczo PiS jest socjalistyczny. Nic tego nie zmieni.

      • 4 1

  • PiS to chory twor, mix skrajnie prawicowo-katolicki swiatopogladowo i skrajnie lewicowy gospodarczo.

   Ciezko mi wymyslic gorsza mieszanke pogladow

   • 3 1

 • Co to znaczy "dać"? (7)

  Pieniądze się zarabia, nie dostaje "za istnienie". Żeby dać, komuś trzeba zabrać. Znowu będą zabierali tym, co pracowali ciężko całe życie, żeby dać nierobom i nieudacznikom?

  • 181 8

  • Proste. (1)

   Zabierasz wyborcom opozycji, dajesz swojemu elektoratowi. To takie elementarne drogi Watsonie ;-)

   • 27 1

   • Socjotechnika

    ale będzie ból jak to się skończy oj będzie, i wszyscy, ktorzy powinni być w rynsztoku i tak tam si znajdą

    • 6 0

  • wreszcie odejscie od PRL gdzie wmawialo sie ludziom, ze pracowac ma kazdy. (1)

   Dobry krok

   dzieki opacznosci za wytrwalosc PIS

   tylko oni moga to wprowadzic. i slusznie. Niech bedzie praca wyborem. przestanie przywilejem czy przymusem jak z PRL.

   • 6 17

   • Niech dzieci będą wyborem i utrzymuj się sobie sam

    a nie jedyna drogą kobiety, żeby sobie znaleźć faceta i urodzić, bo inaczej pracy normalnej i tak nigdzie nie ma

    • 10 0

  • a co to znaczy otrzymac?

   masz dane i w pismie jest, ze bedzie im dane.

   • 1 0

  • Właśnie tak będzie

   dla rozmnażającej się patologii na kolejnego obywatela. Zabrać 500+!

   • 4 1

  • tak myslisz?

   a jak bankier chce sobie dac albo koledze to daje mu papier? era wirtualnego hajsu nadchodzi, to od zawsze polegalo na wpisaniu kilku-nastu zer w kompie. hajs nie istnieje, prawo do rozporzadzania cyframi maja wybrani, pora to zmienic.

   • 2 2

 • Tylko to, że komuś taki pomysł przyszedł do głowy świadczy w jak wykręconych czasach żyjemy. (23)

  Do pracy! a nie wystawiać rękę po cudze! Przypominam, że rząd nie ma własnych pieniędzy tylko ściąga je z podatków, opłat i innych danin, które płacimy do tej szemranej kasy.

  • 134 17

  • (3)

   Dzien w ktorym cos takiego by wprowadzono bylby moim ostatnim w tym kraju.

   • 19 4

   • to jedz (2)

    juz w wielu krajach to wprowadzono. to dobry kierunek

    • 3 25

    • W których krajach? (1)

     • 6 3

     • Belgia. Kanada.

      wpisz sobie dochod gwaranatowany do wyszukiwary.

      • 2 7

  • Za takie pomysły należy się trybunał. (9)

   I długa odsiadka na otrzeźwienie.

   • 83 15

   • Należy się trybunał wojenny

    bardzo wielu w tym kraju.

    • 8 2

   • tobie nalezy sie za plecenie bzdur. to dobry pomysl na czasy po pandemii (7)

    ci co chca pracowac beda pracowac. Ponoc rwa sie do tego na protestach.

    A jak kto nie ma pracy bo ta jest zalatwiana po znajomosci?

    • 6 14

    • Typowy lewak. Szukaj aż znajdziesz. (6)

     • 10 6

     • A ty typowy prawak.

      A to wcale nie znaczy ze jestes lepszy,madrzejszy itp.

      • 3 9

     • jak mowie ze nie ma (4)

      Gdansk polikiwdowal i zatrudniani sa po rodzinhnych ukladach "fachowcy"

      • 6 5

      • To zmień branżę albo zatrudnij się do ochrony za minimalną. (3)

       Ale pewnie wolisz biadolić i brać zasiłki

       • 6 5