• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Czy zleceniobiorca może nie otrzymać wypłaty za swoją pracę?

Patrycja Roszczyniała
5 grudnia 2023, godz. 08:20 
Opinie (51)
Ustawodawca nie narzuca formy wynagradzania zleceniobiorców. Można więc ich wynagradzać w dowolny sposób. Dopuszczalne jest np. wynagrodzenie akordowe, prowizyjne, miesięczne czy za godzinę. Ustawodawca nie narzuca formy wynagradzania zleceniobiorców. Można więc ich wynagradzać w dowolny sposób. Dopuszczalne jest np. wynagrodzenie akordowe, prowizyjne, miesięczne czy za godzinę.

Praca jako zdalny rekruter może być wynagradzana systemem prowizyjnym. Bywa, że mimo przepracowania wielu godzin pracownikom nie udaje się spełnić warunków wymaganych do wypłacenia prowizji. W takiej sytuacji znalazła się nasza czytelniczka.Wszystkie porady prawne w naszym serwisiePracuję od dwóch lat na umowę zlecenie jako rekruter zdalny. Otrzymuję wynagrodzenie prowizyjne za każdego kandydata, który dojedzie do pracy i przepracuje 16 godzin. W październiku, mimo pracy codziennie od 9 do 17 (często nawet po 17, a nawet w weekendy, bo trzeba mieć kontakt z kandydatami), nie zarobiłam nic, a procesowałam ok. 10 kandydatów, w tym 3 technicznych, za których mam płaconą poczwórną stawkę. Niestety sporo osób nie zostało zaakceptowanych, a 3 osoby przesunęły przyjazd na listopad. Czy mimo że w umowie jest tylko stawka prowizyjna, faktycznie mi się nic nie należy? Czy legalne jest potrącanie z zarobionych prowizji z poprzednich miesięcy, kiedy okazuje się, że pracownik nie przepracował 16 godzin, a np. 14?
Na pytanie odpowiada Patrycja Roszczyniała - adwokatKancelarii Adwokackiej Patrycja Roszczyniała

Patrycja Roszczyniała, adwokat Patrycja Roszczyniała, adwokat
Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego stanowią, że zlecenie może być umową odpłatną lub nieodpłatną. Zasadą jest, że zlecenie jest odpłatne, chyba że w treści umowy bądź z okoliczności wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia. Ustawodawca nie narzuca formy wynagradzania zleceniobiorców. Można więc ich wynagradzać w dowolny sposób. Dopuszczalne jest np. wynagrodzenie akordowe, prowizyjne, miesięczne czy za godzinę. Wykonanie zlecenia lub świadczenie usług objęte jest także Ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, dalej: MinWynagrU), która gwarantuje minimalną stawkę godzinową.

Zgodnie z treścią wskazanej ustawy wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, która będzie corocznie waloryzowana. Natomiast zgodnie z art. 8d Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stawki godzinowej nie stosuje się m.in. do umów zleceń (umów o świadczenie usług), jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.


Na podstawie przesłanego przez czytelniczkę opisu sytuacji można wywnioskować, że zawarła ona umowę zlecenia, w której wynagrodzenie określono jako wyłącznie prowizyjne, przy czym prowizja przysługuje od każdego kandydata, który dojedzie do pracy i przepracuje 16 godzin. Dodatkowo wskazano, że pracuje ona jako rekruter zdalny.

Czy zdarzyło ci się nie dostać wynagrodzenia za wykonaną pracę?

Jeśli wspomniany zdalny charakter wykonywania zlecenia polega na tym, że zleceniobiorca:
  1. sam wybiera miejsce wykonywania czynności objęte zleceniem/umową o świadczenie usług, 
  2. sam wybiera czas wykonywania czynności objęte zleceniem/umową o świadczenie usług, 
to przy zapisie w umowie, że zleceniobiorca ma otrzymywać wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, nie mają zastosowania przepisy o wynagrodzeniu minimalnym. Przy czym należy pamiętać, że wszystkie 3 warunki muszą być spełnione łącznie.

W tym miejscu należy również wskazać, że przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa powyżej, należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:
  1. uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub
  2. działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi - takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności (art. 8d ust. 3 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Czy pracodawca musi udostępniać nam paski wynagrodzeń? Czy pracodawca musi udostępniać nam paski wynagrodzeń?
W związku z powyższym czytelniczka, która otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, nie musi mieć zagwarantowanego wynagrodzenia minimalnego. Należy jednak zauważyć, że jeśli wynagrodzenie zleceniobiorcy składa się z kilku elementów - między innymi z prowizji, to będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa.

Odnosząc się natomiast do legalności potrąceń z zarobionych prowizji z poprzednich miesięcy, należy wskazać, że w tej kwestii kluczowe znaczenie ma treść łączącej strony umowy zlecenia. Jeśli przedmiotowa umowa przewiduje wypłatę prowizji za kandydata, który przepracował 16 godzin, to w sytuacji, gdy przepracuje on mniejszą liczbę godzin, prowizja nie przysługuje. Błędnie wypłacona prowizja w takim przypadku będzie stanowiła świadczenie nienależne, które podlega zwrotowi.

O autorze

autor

Patrycja Roszczyniała

adwokat, Kancelaria Adwokacka Patrycja Roszczyniała

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (51)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane