735 kontroli legalności zatrudnienia w Gdańsku

W wyniku prowadzonych działań w 2020 r. inspektorzy pracy objęli kontrolą łącznie 1890 cudzoziemców, w 2021 r. - 592 cudzoziemców.
W wyniku prowadzonych działań w 2020 r. inspektorzy pracy objęli kontrolą łącznie 1890 cudzoziemców, w 2021 r. - 592 cudzoziemców. fot. 123rf/bialasiewicz

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku w 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 408 kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców, w 2021 r. do sierpnia 2021 r. przeprowadzono 327 kontroli. W wyniku prowadzonych działań w 2020 r. inspektorzy pracy objęli kontrolą łącznie 1890 cudzoziemców, w 2021 r. - 592 cudzoziemców. Najczęściej ujawniano brak pisemnej umowy o pracę czy wykonywanie pracy na innych warunkach niż w zezwoleniu.Czy w twoim miejscu pracy są zatrudnieniu cudzoziemcy?

Zobacz wyniki (330)
W porównaniu do lat ubiegłych zmniejszeniu uległa liczba podmiotów, w których przeprowadzono kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców. Miało na to wpływ ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i ograniczenia z tego wynikające.

Kontrole legalności zatrudnieniaZnaczna część kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców, podobnie jak w roku 2020, została przeprowadzona w wyniku ujawnienia faktu zatrudnienia cudzoziemców w kontrolowanych podmiotach, podczas rutynowych kontroli. Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców prowadzono również w wyniku skarg złożonych przez cudzoziemców oraz na wniosek innych organów.

Obcokrajowcy kupują coraz więcej mieszkań w TrójmieściePodobnie do lat ubiegłych cudzoziemcy pracujący na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podejmowali pracę głównie na stanowiskach mało atrakcyjnych dla Polaków, ze względu na zbyt niskie stawki wynagrodzenia lub mały prestiż społeczny danego stanowiska.

Więcej pracowników zagranicznych na PomorzuSpośród skontrolowanych podmiotów, najwięcej prowadziło działalność, między innymi w takich branżach jak:

  • przetwórstwo przemysłowe,
  • budownictwo,
  • handel i naprawy,
  • działalność usługowa związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • transport i gospodarka magazynowa.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemcówDo tej pory, do sierpnia 2021 r. stwierdzono 104 przypadki nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców: najwięcej obywateli Ukrainy (99 osób).

Tysiące cudzoziemców chce mieszkać i pracować w TrójmieścieW roku 2021, podobnie jak w ubiegłych latach, inspektorzy pracy ujawniając nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców, najczęściej stwierdzali:

  • brak wymaganego zezwolenia na pracę,
  • wykonywanie pracy na innych warunkach niż w oświadczeniu/zezwoleniu,
  • brak umowy w formie pisemnej.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (55)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Forum