• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Urlop szkoleniowy. Komu przysługuje? Kiedy można z niego skorzystać?

Patrycja Roszczyniała
10 stycznia 2024, godz. 08:00 
Opinie (2)
Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który z inicjatywny pracodawcy lub własnej, ale za jego zgodą, podnosi kwalifikacje zawodowe przydatne w miejscu pracy. Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który z inicjatywny pracodawcy lub własnej, ale za jego zgodą, podnosi kwalifikacje zawodowe przydatne w miejscu pracy.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika to korzyść zarówno dla niego, jak i dla pracodawcy. W związku z tym uczącemu się pracownikowi przysługują specjalne przywileje. Co trzeba zrobić, żeby z nich skorzystać?Wszystkie porady prawne w naszym serwisieSyn studiuje zaocznie. Powiadomił o tym fakcie pracodawcę. Pracodawca zawarł z nim umowę, w której zobowiązał się do pokrywania połowy odpłatności za studia. Syn natomiast po zakończeniu nauki musi przepracować jeszcze u tego pracodawcy 2 lata. Czy synowi przysługuje urlop szkoleniowy, w jakim wymiarze i czy może go wybrać w dowolnym momencie, czy tylko przed egzaminami?
Na pytanie odpowiada Patrycja Roszczyniała - adwokatKancelarii Adwokackiej Patrycja Roszczyniała

Patrycja Roszczyniała Patrycja Roszczyniała
Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który z inicjatywny pracodawcy lub własnej, ale za jego zgodą, podnosi kwalifikacje zawodowe przydatne w miejscu pracy.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że pracodawca wyraził zgodę na udział syna czytelnika w studiach zaocznych oraz że strony zawarły umowę o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (tzw. umowa szkoleniowa).

Na mocy tej umowy pracodawca zobowiązuje się przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formie wskazanej w umowie co najmniej:
 1. uprawnienie do urlopu szkoleniowego oraz
 2. zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia, oraz na czas ich trwania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
pracownik zaś zobowiązuje się co najmniej do:
 1. podjęcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie wskazanej w umowie
 2. dołożenia należytej staranności w dążeniu do jego ukończenia (art. 1031 i 1035 pkt 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) dalej jako: k.p.).

Są to elementy konieczne umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.


Zgodnie z treścią art. 1032 k.p. urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:
 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych; egzaminu maturalnego; egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego; 
 • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

W związku z powyższym, jeśli program studiów zaocznych, na które uczęszcza syn czytelnika, przewiduje obowiązek przygotowania pracy dyplomowej lub egzamin dyplomowy, to w ostatnim roku studiów będzie mu przysługiwał urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni.

Czy podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe?

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W praktyce oznacza to, że w przypadku zatrudnienia w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop będzie udzielany jedynie na dni robocze pracownika, a nie na wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i świąt, pomimo że w rozkładzie na dany tydzień pracownik miał zaplanowane tylko 2 lub 3 dni pracy.

Termin wykorzystania urlopu szkoleniowego ustalają strony stosunku pracy. Urlopy dla pracowników przystępujących do egzaminów powinny być udzielane w okresie bezpośrednio poprzedzającym to zdarzenie. Ponieważ programy kształcenia określają zwykle, kiedy przypada czas egzaminu, urlopy takie mogą być również planowane. Urlop jest pracownikowi udzielany, co oznacza, że ostatecznie decyzja o udzieleniu takiego urlopu jest kompetencją pracodawcy, zatem o terminie rozpoczęcia korzystania z tego urlopu nie może samodzielnie decydować pracownik ani też termin ten nie wynika z przepisów prawa (M. Włodarczyk [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 94-304(5), wyd. VI, red. K. W. Baran, Warszawa 2022, art. 1032).

Studia od nowego roku? Uczelnie rekrutują na semestr letni 2024 Studia od nowego roku? Uczelnie rekrutują na semestr letni 2024
W przepisach nie określono także, czy urlopy szkoleniowe powinny być wykorzystane jednorazowo (w całości) czy też mogą zostać podzielone na części. Jeśli zatem przepis nie zastrzega, że urlop musi być nieprzerwany, to można go udzielać w częściach. Kwestia ta może być przedmiotem uzgodnień między pracodawcą i pracownikiem (np. w zawartej między stronami tzw. umowie szkoleniowej).

Należy również pamiętać, że urlop szkoleniowy ma charakter celowy. Jego wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem oznacza nie tylko naruszenie obowiązków pracowniczych, lecz także wiąże się z obowiązkiem zwrotu otrzymanego w tym czasie wynagrodzenia.

Natomiast nieudzielenie urlopu szkoleniowego lub nieskorzystanie z niego nie uzasadnia roszczeń o ekwiwalent. Z uwagi na charakter omawianego urlopu wraz z ustaniem jego celu ustaje prawo do urlopu. W przypadku odmowy udzielenia urlopu pracownik może jedynie rozważyć ewentualne roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

O autorze

autor

Patrycja Roszczyniała

adwokat, Kancelaria Adwokacka Patrycja Roszczyniała

Opinie (2)

 • Bywałem na takich szkoleniach. Niestety. Już wolę siedzieć w robocie. Podniecają się jakimiś systemami zarządzania, kierowania ludźmi czy inne zupełnie nierealistyczne bzdety. Jedyne sensowne szkolenia to techniczne użytkowe - czy excela czy programu do księgowości albo programowania maszyn cnc itp Reszta to jakieś marnowanie pieniędzy pracodawcy, i to nie małych.

  • 23 2

 • Mi. Pozdrawiam.

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane