• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Praca zdalna już w Kodeksie pracy. Czeka na podpis prezydenta

VIK
14 stycznia 2023, godz. 12:15 
Opinie (78)

Praca zdalna jest już w Kodeksie pracy. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Nowe przepisy dadzą też pracodawcy prawo do sprawdzenia trzeźwość pracowników. To jednak nie koniec zmian w tym roku. Rynek czeka też na wdrożenie unijnych dyrektyw tzw. "work-life balance". Tymi zajął się już rząd.W piątek, 13 stycznia, Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące pracy zdalnej w Kodeksie pracy i przyjął przepisy w pierwotnym kształcie. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Porady prawne w serwisie PracaW Senacie zawnioskowano o wydłużenie wymiaru tzw. okazjonalnej pracy zdalnej z 24 dni do 30 dni w roku kalendarzowym. Kolejna poprawka dotyczyła wieku dziecka, do którego rodzic będzie mógł wnioskować o pracę zdalną, a pracodawca co do zasady nie będzie mógł odmówić. Sejm zapisał do 4 roku życia, a senat zaproponował do 10 roku życia. Ten tryb miał być też dostępny dla pracowników niepełnosprawnych. Senatorowie wnioskowali też o wydłużenie też vacatio legis z dwóch do trzech miesięcy.

Potrzebny jeszcze tylko podpis prezydentaPoprawki Senatu zostały odrzucone i jeśli prezydent nie będzie zwlekał, to zasady pracy zdalnej będą obowiązywać już od marca, a kontrola trzeźwości nawet od stycznia.

Średnia płaca mocno w górę Średnia płaca mocno w górę

Jakie będą zmiany? W Kodeksie pojawiła się definicja pracy zdalnej i regulacje związane z tą formą wykonywania obowiązków zawodowych. Celem ustawy jest zapewnienie pracodawcom i pracownikom instrumentu dla budowania porozumienia w sprawie ułożenia warunków takiej współpracy. Uregulowane są m.in. następujące aspekty:
 • ustalenie dokładnego miejsca wykonywania pracy zdalnej,
 • możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika,
 • w nowelizacji znalazło się też pojęcie okazjonalnej pracy zdalnej - na wniosek pracownika, chodzi o nie więcej niż 24 dni w roku - np. w sytuacji, gdy pracownik musi zająć się chorym dzieckiem,
 • sytuacje, w których to pracodawca zleca wykonywanie obowiązków zawodowych zdalnie,
 • regulacja warunków lokalowych i technicznych pracownika,
 • unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
 • regulacja warunków rozwiązania zgody na pracę zdalną,
 • przepisy i kontrola BHP.Nowelizacja wprowadza definicję pracy zdalnej jako takiej, która wykonywana jest całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Zmiana przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. I tak w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy np. pożaru lub zalania w zakładzie pracy pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną, złożony m.in. przez:
 • pracownika - rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownicę w ciąży,
 • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej, tylko jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy. O przyczynie odmowy pracodawca będzie musiał poinformować pracownika.

- Pracodawca będzie zobowiązany przede wszystkim do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej - czytamy na stronie resortu rodziny.
Projekt w sprawie krótszego tygodnia pracy złożony w Sejmie Projekt w sprawie krótszego tygodnia pracy złożony w Sejmie

Nowelizacja przewiduje możliwość używania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy (np. komputera) w przypadku, w którym obie strony stosunku pracy tak ustalą, pod warunkiem, że prywatne urządzenia techniczne i inne narzędzia pracy pracownika wykorzystywane przez niego do pracy będą zapewniały bezpieczeństwo pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

Trzeźwość w pracy już od styczniaNowelizacja wprowadza też inne zmiany w Kodeksie pracy - pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracowników, jeśli będzie to niezbędne dla zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz dla innych lub ze względu na ochronę mienia. 

Jeżeli takie badanie potwierdzi obecność alkoholu we krwi, pracodawca będzie miał obowiązek, by nie dopuścić do pracy osoby, która stawiła się w na stanowisku pod wpływem alkoholu. To samo dotyczy osób, które spożywały go już w czasie pracy. Badanie alkomatem będzie mogła przeprowadzić również policja. 

Kodeks pracy. Na razie bez Kodeks pracy. Na razie bez "work-life balance"

Na unijne "work-life balance" jeszcze poczekamyTo nie koniec zmian w prawie pracy. Rynek czeka też na wdrożenie unijnych dyrektyw, czyli dyrektywy 2019/1152 o przejrzystych i przewidywalnych warunkach zatrudnienia oraz dyrektywy 2019/1158 tzw. work-life balance. Polska na wdrożenie zmian miała czas do sierpnia 2022 roku, ale nie przejęła zmian. Przepisy według zapowiedzi miały wejść w życie 1 stycznia tego roku, ale niestety tak się nie stało. Dopiero w ub. tygodniu Rząd przyjął projekt zmian, ale nie wiadomo kiedy faktycznie wejdą one w życie, bo teraz ruszy proces legislacji.

Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską, która m.in. wprowadzi dziewięć tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego i nowe wolne z powodu działania siły wyższej lub na opiekę nad bliskimi.
VIK

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (78)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane