• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Nastolatek w pracy. Sezonowych ofert nie brakuje

VIK
4 czerwca 2024, godz. 09:35 
Opinie (48)
Najwięcej ofert pracy sezonowej dla nieletnich dotyczy handlu. Najwięcej ofert pracy sezonowej dla nieletnich dotyczy handlu.

Sprzedaż lemoniady własnej roboty na festynie czy starych zabawek na lokalnym ryneczku to dla młodzieży okazja do zarobienia pieniędzy i dobra lekcja przedsiębiorczości. Nic jednak tak nie uczy pokory jak... pierwsza praca. Zatrudnianie młodocianych jest bardziej wymagające, ale w sezonie pracodawcy i dla tej grupy mają oferty. Jak co roku o tej porze w naszym serwisie z ofertami pracy sezonowej w Trójmieście i okolicach panuje duży ruch.Z danych CBOS wynika, że co piąty uczeń szkoły ponadpodstawowej podejmował w wakacje pracę zarobkową.

Społeczne przyzwolenie na pracę nastolatków jest w naszym kraju bardzo duże. Według badania CBOS aż 87 proc. badanych popiera pracę młodzieży powyżej 16 roku życia. O wiele mniej osób (bo tylko 33 proc.) popiera pracę nastolatków w wieku 13-15 lat.

Zajęć na rynku nie brakuje, a według statystyk młodzież najczęściej szuka możliwości zarobku sezonowego w sektorze HoReCa (hotelarstwo, gastronomia, catering), handlu, rolnictwie i ogrodnictwie oraz przy roznoszeniu ulotek czy opiece nad zwierzętami.


Według obowiązujących przepisów dawanie pracy młodocianym między 15 a 18 r.ż. jest możliwe, jeśli ukończyli oni co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej i która nie ma 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych wyłącznie w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Praca na wakacje 2024: oferty i zarobki Praca na wakacje 2024: oferty i zarobki

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, ale nie ma jeszcze 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończy 15 lat. Bez żadnej zgody ani opinii może więc być zatrudniona na podstawie umów o naukę zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy i o wykonywanie prac lekkich.


Natomiast osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, w okresie poprzedzającym rok, w którym osiągnęła 15 lat, może być zatrudniona tylko na podstawie umowy o naukę zawodu i to pod warunkiem wyrażenia zgody przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jak dzieci zarabiają w wakacje? Przedsiębiorczość w praktyce Jak dzieci zarabiają w wakacje? Przedsiębiorczość w praktyce

Niezależnie od zasad zatrudnienia pracowników młodocianych przepisy umożliwiają w pewnych sytuacjach i po spełnieniu określonych warunków zlecenie wykonania pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecku przed ukończeniem przez nie 16. roku życia. Dotyczy to działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej.


Trzeba pamiętać, że prawo wymaga stosowania się do zasad regulujących pracę małoletnich. Trzeba zapewnić im opiekę i pomoc niezbędną do przystosowania się do właściwego wykonywania pracy, prowadzić ewidencję młodocianych pracowników, a w przypadku tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - pamiętać, że podlegają oni ubezpieczeniom społecznym na takich zasadach jak inni pracownicy.


Inne z ważnych zasad, których muszą przestrzegać przełożeni, to m.in. czas pracy.
 • Młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę, a jeśli nie skończył on jeszcze 16. roku życia - 6 godzin.
 • Wymagane są również przerwy.
 • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny na dobę, to ma on prawo do odpoczynku trwającego nieprzerwanie 30 minut i wliczanego do czasu pracy.
 • Młodzież nie może brać nadgodzin i pracować w porze nocnej (pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach - zwłaszcza młodocianego, który nie ukończył 15 lat - pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00).
 • Jeśli młody pracownik poprosi o nieprzerwany odpoczynek, to ma do niego prawo w wysokości co najmniej 48 godz. tygodniowo, wolny czas powinien obejmować niedzielę.
 • Co więcej, przysługuje mu też dłuższy urlop - po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych, a po roku pracy - w wymiarze 26 dni roboczych.
VIK

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (48)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane