• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Kontrola L4. Zakwestionowano 1,7 tys. zwolnień

VIK
5 lutego 2024, godz. 15:45 
Opinie (161)
ZUS sprawdza prawidłowość wykorzystania zwolnień i  prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. ZUS sprawdza prawidłowość wykorzystania zwolnień i  prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Tylko w ubiegłym roku pracownicy ZUS podczas kontroli zwolnień lekarskich na Pomorzu stwierdzili nieprawidłowości w ponad 1,7 tys. przypadkach. Suma zakwestionowanych w ten sposób zasiłków przekroczyła aż 1,7 mln zł.ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Sprawdza prawidłowość ich wykorzystania i  prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. W pierwszym przypadku sprawdza, czy chory wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie np. dorabia czy bierze udział w zawodach sportowych. W drugim lekarze orzecznicy weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora, a tym samym niezdolna do pracy.

- Kontrole to ustawowe zadanie ZUS. Środki, z których wypłaca się zasiłki, pochodzą ze składek na ubezpieczenie chorobowe wszystkich ubezpieczonych - przypomina Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u.

W minionym roku pomorskie oddziały ZUS skontrolowały wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez ponad 4,8 tys. osób. W wyniku kontroli prawo do zasiłku cofnięto w 406 przypadkach. Kwota cofniętych zasiłków to ponad 733 tys. zł.

- W czasie zwolnienia ubezpieczony powinien postępować tak, by jak najszybciej odzyskać sprawność i wrócić do pracy. Niezależnie od wskazań lekarskich może wtedy wykonywać tylko czynności codzienne i te związane z poprawą stanu zdrowia, np. może pójść na wizytę lekarską, do apteki czy po zakupy spożywcze. Postępowanie, które w powszechnym odczuciu jest nieodpowiednie dla chorego i może nasuwać wątpliwości co do rzeczywistego stanu zdrowia jest niezgodne z celem zwolnienia lekarskiego. Czasem zwolnienia lekarskiego nie można swobodnie dysponować, tak jak np. urlopem wypoczynkowym. Wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego za cały okres - mówi Krzysztof Cieszyński.

W 2023 r. w woj. pomorskim lekarze orzecznicy ZUS wydali 23,6 tys. orzeczeń w sprawie zwolnień lekarskich. Ich efekt to ponad 1,3 tys. przypadków, gdzie kontrolowanych uznano za zdolnych do pracy i zwolnienia, które skrócono łącznie o 10 093 dni, czyli ponad 27 lat. W sumie, w wyniku takich kontroli, cofnięto zasiłki chorobowe w łącznej kwocie, która przekroczyła 988 tys. zł.

- Podczas tego rodzaju kontroli lekarze orzecznicy sprawdzają, czy ubezpieczony, który korzysta ze zwolnienia, nadal jest chory i można je kontynuować, czy też powinno zostać skrócone. Lekarz orzecznik może przeprowadzić badanie, ale także wystawić skierowanie na badanie specjalistyczne. Może też poprosić o udostępnienie dokumentacji medycznej czy zlecić wykonanie badań pomocniczych. Jeżeli stwierdzono nieprawidłowości, ZUS wydaje decyzję o odmowie prawa do świadczeń lub obowiązku zwrotu nienależnie pobranych zasiłków - mówi Krzysztof Cieszyński.
Do obu rodzajów kontroli typuje się zwolnienia, które m.in. budzą wątpliwości z uwagi na okres niezdolności do pracy nieadekwatny do schorzenia, czy przypadki, w których ubezpieczony dostaje kolejne zwolnienia od różnych lekarzy na różne schorzenia. Zwraca się też uwagę na tych, którzy nie stawili się na badanie przez lekarza orzecznika w wyznaczonym terminie lub wcześniej dopuścili się nadużyć.
VIK

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (161)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane