• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Bezrobocie na Pomorzu wyniosło tylko 4,6 proc. GUS podsumował 2023 r.

erka
4 marca 2024, godz. 08:55 
Opinie (174)
Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2023 r. Stan na koniec grudnia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2023 r. Stan na koniec grudnia.

Na koniec grudnia 2023 r. osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy
stanowiły 4,6 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo. W skali roku stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym poziomie. Napływ do bezrobocia rejestrowanego oraz liczba osób wykreślonych z rejestru były niższe niż w 2022 r. W porównaniu z 2022 r. niższa była liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w województwie.W powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego na koniec grudnia 2023 r. zarejestrowanych było 42,8 tys. osób bezrobotnych, co w stosunku do grudnia 2022 r. oznacza wzrost o 0,4 tys. osób (o 1 proc.).W skali roku spadek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych odnotowano w dziesięciu powiatach, w tym największy w powiecie kartuskim (o 15,1 proc.). Wzrost odnotowano również w dziesięciu powiatach, w tym największy w powiecie kwidzyńskim (o 20,6 proc.).

Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych wyniósł 59,7 proc. (w grudniu 2022 r. - 60,8 proc.). We wszystkich powiatach województwa pomorskiego bezrobotne kobiety stanowiły liczniejszą grupę niż bezrobotni mężczyźni. Najwyższy ich udział odnotowano w powiatach: sztumskim (71,5 proc.), malborskim (66,9 proc.) oraz kartuskim (66,5 proc.), a najniższy w powiecie słupskim (53,8 proc.).Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie pomorskim w grudniu 2023 r. wyniosła 4,6 proc. i nie zmieniła się w ujęciu rocznym. W analizowanym okresie stopa bezrobocia zmniejszyła się w siedmiu powiatach, a najbardziej w powiecie nowodworskim (o 0,9 p. proc.), natomiast wzrosła w dziewięciu powiatach, w tym najbardziej w powiecie kwidzyńskim (o 1,1 p. proc.). W powiatach: bytowskim, lęborskim i starogardzkim oraz w Gdyni stopa bezrobocia pozostała na niezmienionym w skali roku poziomie.
erka

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (174)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane