Profil pracodawcy

Polski Czerwony Krzyż

O nas


O nas
Działania Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.
Naszą misję realizujemy poprzez:

-Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
Prowadzimy działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracujemy z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomagamy wojskową i cywilną służbę zdrowia.

-Promocję honorowego krwiodawstwa 
Prowadzimy kampanię i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi; więcej na www.oddajkrew.pl

-Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą
Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów. 

-Opiekę i pomoc socjalną
Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

-Promocję właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych. 

-Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE
kontakt : 533-364-448   gdansk.szkolenia@pck.org.pl
Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedniego reagowania w miejscu zdarzenia. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych; więcej na www.pierwszapomoc.pck.org.pl

-Działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, wolontariat
Jednym z naszych priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.

Nasza Historia

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. 

Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.

Nasze działania związane z promocją zdrowia mają na celu zmniejszanie podatności na zagrożenia poszczególnych osób jak i całych społeczności. Podwyższenie długości życia, zmieniające się modele przyrostu naturalnego oraz trendy negatywnych zachowań społecznych, ekonomicznych  i osobistych przyczyniły się do zwiększenia liczby zagrożeń. Głównym elementem promocji zdrowia i bezpieczeństwa jest promocja zasad pierwszej pomocy w środowiskach lokalnych.

Tradycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy sięga początków istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża, tj. 1919 roku. Uświadomienie znaczenia pierwszej pomocy, propagowanie wiedzy na temat jej udzielania i uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia - to jedno z najważniejszych zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża.     Nasze szkolenia dostosowujemy do bieżących standardów, tak aby każdy absolwent posiadał najświeższe informacje i miał odpowiednie umiejętności, które pozwolą na szybką i fachową pomoc poszkodowanym.
Polski Czerwony Krzyż realizuje wiele projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży   i dorosłych ucząc pierwszej pomocy:
  • Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
  • Program Edukacyjny Ratowniczek
  • Nie bądź Obojętny Naucz się pierwszej pomocy  
  • Kursy, szkolenia i pogadanki z zakresu pierwszej pomocy
  • Punkty pokazowe pierwszej pomocy
W roku 2017 Pomorski Oddział Okręgowy PCK przeznaczył na edukację z Pierwszej Pomocy PCK już niemal 50 tysięcy zł. z czego 80% to środki własne PCK.
Ważnym znaczenia jest fakt, iż Polski Czerwony Krzyż jest organizatorem i współorganizatorem wielu akcji i kampanii dotyczących Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wśród  nich wymienić można między innymi:
  • Europejską kampanię Czerwonego Krzyża na rzecz bezpieczeństwa drogowego, która swoje działania koncertowała przede wszystkim na bezpieczeństwie dzieci „Road Safety”;
  • „Bezpieczni w drodze do szkoły” – przy współpracy z firmą SKANSKA, organizując zajęcia dla dzieci;
  • „Ciśnienie pod kontrolą”- akcja PCK i firmy Michelin w ramach edukacji kierowców                        o znaczeniu ciśnienia w kołach samochodów oraz edukacji z pierwszej pomocy;
  • „PCK Patrol” akcja PCK współorganizowana z Policją Wydziałów Ruchu Drogowego
  • „Mchelin Rosype junior Bike” PCK jest  partnerem firmy Michelin w kampanii ROSYPE, która skierowana jest do najmłodszej grupy wiekowej – dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz ich rodziców i opiekunów.

Jeśli nie znalazłeś dla siebie ogłoszenia?

Napisz do nas
Aktualnie zatrudniamy ponad 300 osób
Aktualnych ofert 0
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności

Polski Czerwony Krzyż

Telefon
58 301-14-85
Adres
80-803 Gdańsk, Kurkowa 8
wyznacz trasę »