Profil pracodawcy

Kancelaria Prawno - Finansowa PARTNERZY

Opis firmy


Kancelaria Prawno – Finansowa PARTNERZY od wielu lat stawia sobie za cel –
prowadzenie działalności wszechstronnej, rzetelnie merytorycznej pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykają się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.
 
Nasi prawnicy występują w roli pełnomocników procesowych przed Sądem Najwyższym,
sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi,
organami ścigania oraz organami egzekucyjnymi.
 
W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się szeroko pojętą obsługą prawną,
zwłaszcza sporządzaniem pism procesowych, opinii prawnych oraz projektów umów.
 
Kancelaria prawna ze szczególną troską świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym.
W razie występowania konieczności konsultujemy ich problemy prawne również w miejscu ich zamieszkania.
W przypadku postępowań sądowych pomagamy w dotarciu na posiedzenia sądowe, jak i w drodze powrotnej do domu.

Zaufało nam około tysiąca zadowolonych klientów i ich liczba stale rośnie!
 

Dotacje

Kancelaria współuczestniczy w realizacji polityki rozwoju w wielu przedsiębiorstwach poprzez skuteczne aplikowanie o bezzwrotne środki finansowe, m.in. dotacje z wielu możliwych funduszy, w tym funduszy unijnych. Proponujemy różnorodne usługi dopasowując zaistniałe możliwości do Państwa potrzeb. Dotacje unijne to nasza specjalizacja już od blisko 5 lat.

Oferujemy w szczególności kompleksową pomoc w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć innowacyjnych. W związku z okresem programowania na lata 2014 – 2020, Polska otrzyma ze struktur Unii Europejskiej ok. 82,5 mld euro. Polskie przedsiębiorstwa będą mogły aplikować w wielu konkursach na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym.

W zależności od wielu czynników, np. lokalizacji, wartości inwestycji, czy charakteru projektu, nasi specjaliści opracują propozycję współpracy, a następnie dobiorą odpowiedni Program, działanie oraz przygotują kompletną dokumentację w celu pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia.

Proces ubiegania się o środki jest wieloetapowy. Obejmuje on m.in.:
- bezpłatną analizę możliwości w zakresie pozyskania funduszy,
- podpisanie umowy o przygotowanie wniosku,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
- wsparcie w zakresie procesowania wniosku,
- nadzór nad realizacją projektu oraz jego rozliczenie.

Z naszej strony proponujemy pełny zakres usług, prowadzących do otrzymania rzeczywistych wpływów. W latach 2007-2013 przedsiębiorstwa otrzymały dziesiątki miliardów euro wsparcia. Otrzymane kwoty pozwoliły na dynamiczny rozwój polskiej gospodarki, wzrost zatrudnienia, opracowanie oraz komercjalizację wielu pomysłów i nowinek technicznych. Już niebawem kolejne możliwości ubiegania się o dotacje. Łączny, dość szczodrze wygospodarowany na te cele budżet stwarza dzisiaj tysiącom firm nową szansę na pozyskanie finansowania, którego brak stanowi główną barierę rozwoju.

Odszkodowanie

Naszą misją jest wspieranie osób poszkodowanych we wszelkiego rodzaju wypadkach, byście docelowo uzyskali odszkodowanie, które w zupełności się Wam należy!

Zajmujemy się zarówno sprawami aktualnymi (w sytuacji gdy szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżącymi (kiedy postępowanie likwidacyjne jest już w toku), oraz zakończonymi już decyzją zakładu ubezpieczeń (wypłacone odszkodowanie jest zaniżone, bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłaty zadośćuczynienia). W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zdarzenia, rozmiarów szkody, wysokości odszkodowania, zasadności odmowy jego wypłacenia możecie Państwo zadzwonić do naszego konsultanta, lub wypełnić formularz zgłoszenia szkody.

Specjalna oferta naszej Kancelarii dotyczy ofiar wypadków komunikacyjnych; bez wstępnych opłat i zaliczek egzekwujemy odszkodowania, renty i zadośćuczynienia od firm ubezpieczeniowych z tytułu OC sprawcy wypadku. Kompleksowo zajmujemy się sprawą, aż do momentu wypłaty odszkodowania, naszą zapłatą jest prowizja od wypłaconej kwoty, wcześniej nie pobieramy żadnych opłat.

Korzystając z usług Kancelarii zyskujecie Państwo:
- kompleksową ocenę prawną zdarzenia,
- wycenę szkody majątkowej przez rzeczoznawców,
- reprezentację przed sądem.

Zajmujemy się szkodami osobowymi, komunikacyjnymi i majątkowymi. W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia korzystamy z ekspertyz doświadczonych lekarzy, a w sprawach dotyczących zniszczonego mienia współpracujemy z doświadczonymi biegłymi sądowymi i rzeczoznawcami.

Prawo Karne

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, oraz prawa karnego wykonawczego tj.:
1. Obrona podejrzanego w postępowaniu:
- przygotowawczym (dochodzenie, śledztwo lub czynności wyjaśniające w postępowaniu w - sprawach o wykroczenie),
- prowadzonym przez prokuraturę, Policję, straże gminne, Straż Graniczną, urzędy skarbowe, urzędy celne i inne organy uprawnione do ścigania przestępstw i wykroczeń (w tym skarbowych).

2. Obrona oskarżonego w postępowaniu:
- sądowym przed wszystkimi instancjami sądowymi, tj. zarówno przed sądem I instancji (sąd rejonowy albo sąd okręgowy),
- przed sądem odwoławczym (sąd okręgowy albo sąd apelacyjny).

3. Pomagamy również w obronie przed Sądem Najwyższym ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw:
- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. spowodowanie katastrofy w ruchu, wypadku samochodowego),
- przestępstw przeciwko mieniu (m.in. kradzieże, kradzieże z włamaniami, przywłaszczenie lub zniszczenie mienia) oraz przestępstw gospodarczych.

4. Reprezentacja :
- osób pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego, oraz sądowego (reprezentacja oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych w procesie karnym),
- osób pokrzywdzonych przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in.: zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej),
- polega na przygotowywaniu, wnoszeniu i popieraniu przed sądem prywatnego aktu oskarżenia.

5. Obrona w postępowaniu wykonawczym (np. wnioski o odroczenie/przerwę w karze; wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o rozłożenie grzywny na raty lub jej umorzenie).

Prawo Rodzinne

Oferujemy pomoc w sprawach, z dziedziny Prawa rodzinnego:
- rozwód,
- separacja,
- alimenty,
- rozdzielność majątkowa,
- prawne ustalenie ojcostwa,
- ograniczenie i / lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie miejsca stałego pobytu dzieci / dziecka,
- ustalenie zasad kontaktów z dzieckiem,
- ubezwłasnowolnienie.

ZASOBY LUDZKIE (HR) REKRUTACJA

Kancelaria Prawno – Finansowa PARTNERZY świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy. Agencja zatrudnienia – numer w rejestrze: 17662
Nasz dział rekrutacji świadczy usługi z zakresu polityki personalnej – pomocy w rekrutacji pracowników na umowy stałe, staże oraz do pracy na umowy czasowe.

Naszym celem jest skuteczna i efektywna pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi i rozwiązywanie problemów personalnych. Stawiamy na jakość prowadzonych usług i praktyczne rozwiązania.

Dbamy o zadowolenie naszych klientów wyszukując dla pracodawców wykwalifikowany personel, a kandydatom na pracowników najlepszych przełożonych.

Jeśli nie znalazłeś dla siebie ogłoszenia?

Napisz do nas

Oferty pracy

Aktualizacja: 13 godzin temu
Aktualizacja: 13 godzin temu
Aktualizacja: 13 godzin temu
Aktualizacja: 13 godzin temu
Aktualnie zatrudniamy 9 osób
Aktualnych ofert 19
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności
Wydrukuj
Podziel się na Facebooku
Kancelaria Prawno - Finansowa PARTNERZY

Kancelaria Prawno - Finansowa PARTNERZY

Finanse, Prawo / Windykacja
Telefon
58 746-39-46
Fax
58 585-80-49
Adres
80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 35/2 (I p.)
wyznacz trasę »

Benefity

Nagrody

  • Laureat konkursu: "LODOŁAMACZE, Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych".