Profil pracodawcy

Kancelaria Odszkodowawcza

Zajmujemy się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i świadczeń dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu.

Naszym priorytetem jest wysoka jakość usług oferowanych Klientowi. Dlatego dokładamy wszelkich starań by osoby współpracujące z nami na poszczególnych etapach likwidacji szkody były godnymi reprezentantami interesów naszych Klientów.

Co oferujemy

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz rozszerzaniem zakresu działalności proponujemy Państwu współpracę na bardzo preferencyjnych warunkach w tym najwyższą prowizję w kraju. Dla osób z doświadczeniem w branży odszkodowawczej oferujemy indywidualnie negocjowane warunki współpracy.

Ponadto ofe­ru­jemy:
- możliwość nieograniczonych zarobków
- wysokie premie dla naj­lep­szych współpra­cow­ni­ków
- umowę agen­cyjną lub umowę o dzieło
- nie wyma­gamy wła­snej dzia­łal­no­ści gospodarczej
- bez­płatne mate­riały reklamowe (wizytówki, ulotki, teczki firmowe)
- moż­li­wość budowy wła­snej struk­tury sprzedażowej
- nieustanne podnoszenie kwalifikacji oraz wsparcie merytoryczne
- zaliczki od pod­pi­sa­nych umów
- szybką reali­za­cję spraw
- radość ze wspólnych sukcesów

Dołącz do naj­lep­szego zespołu w branży!

Osoby zain­te­re­so­wane pro­simy o prze­sła­nie CV wraz z LM na adres: sekretariat@odszkodowania-romanski.pl lub radoslawromanski@gmail.com
Wię­cej szcze­gó­łów może­cie się Pań­stwo dowie­dzieć dzwo­niąc pod numer 503 061 852.

Jeśli nie znalazłeś dla siebie ogłoszenia?

Napisz do nas
Aktualnie zatrudniamy 0 osób
Aktualnych ofert 0
Powiadamiaj o ofertach pracy
Wydrukuj
Podziel się na Facebooku
Kancelaria Odszkodowawcza

Kancelaria Odszkodowawcza

Finanse
Telefon
503-061-852
Adres
84-240 Reda, Obwodowa 31B