• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Profil pracodawcy

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna

Grupa Doradcza Prawno-MedycznaGrupa Doradcza Prawno-Medyczna GDPM
 • Jest pierwszym w Polsce centrum doradczym, zapewniającym kompleksową pomoc poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach medycznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości branży odszkodowań i ubezpieczeń, skutecznie dochodzi zadośćuczynienia i odszkodowania za szkody osobowe, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby bliskiej.
 • GDPM zapewnia skuteczną opiekę prawną i medyczną. Radcowie prawni i adwokaci gwarantują wysoką statystykę wygranych spraw sądowych. Lekarze orzekający w sprawach o odszkodowanie wydają niezależne, rzetelne i kompletne opinie medyczne o stanie zdrowia osób poszkodowanych.

W skład GDPM wchodzą trzy firmy będące liderami polskiego rynku odszkodowawczego:

TER Enterprises


W ramach grupy GDPM, TER Enterprises zapewnia kompleksową pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach:
 • drogowych (także, gdy nie ustalono sprawcy lub sprawca zginął),
 • w pracy (także po wypłacie jednorazowego odszkodowania z ZUS lub gdy nie ustalono sprawcy wypadku),
 • w rolnictwie (także spowodowane przez zwierzęta),
 • w miejscach użyteczności publicznej (np. z powodu oblodzenia, zniszczonego podłoża, uszkodzonego urządzeń),
 • konsumenckich (spowodowanych przez używany produkt, np. termos, suszarka, środek chemiczny).

Medicalex


W ramach grupy GDPM, Medicalex zapewnia kompleksową pomoc osobom poszkodowanym w błędach (szkodach) medycznych.
 • Szkody medyczne powstają wskutek działania lub zaniechania podmiotu świadczącego szeroko rozumiane usługi medyczne (np. lekarza, pielęgniarki, zakładu opieki zdrowotnej itp.), które rodzi odpowiedzialność cywilną.
 • Szkody medycznej nie można utożsamiać z tzw. „niepowodzeniem w leczeniu” rozumianym jako nieskuteczność zastosowanej w danym przypadku terapii, mającą miejsce mimo najwyższych kwalifikacji lekarza (lub innego profesjonalisty medycznego).
 • Skutkiem działania lub zaniechania podmiotu świadczącego usługi medyczne może być: uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć.

Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych


W ramach grupy GDPM, Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych (CNOiUM) zapewnia niezależne orzecznictwo medyczne.
 • Istotą orzecznictwa lekarskiego jest formułowanie przez lekarza, w formie opinii bądź orzeczenia, oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcjonalnego organizmu danej osoby, na wniosek tej osoby lub uprawnionej do tego instytucji.
 • Przy dochodzeniu odszkodowań za ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej, opinia prywatna, sporządzana na zlecenie poszkodowanego jest niezbędna dla określenia roszczeń. Ważne by sporządzono ją w sposób rzetelny, wtedy to roszczenia główne zostaną poparte niepodważalnym dowodem. Słusznym będzie również roszczenie o zwrot kosztów sporządzenia samej opinii.
Opinie oraz orzeczenia lekarskie określają m.in.:
 • stały lub długotrwały uszczerbku na zdrowiu,
 • zasadność poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zdolność do pracy,
 • konieczność dodatkowej opieki,
 • konieczność dodatkowego odżywiania się,
 • konieczność specjalistycznego leczenia,
 • rokowania na przyszłość, zmniejszenie szans życiowych,
 • związek przyczynowy, tzn. odpowiadają na pytanie czy dane upośledzenie organizmu jest skutkiem zdarzenia,
 • inne wnioski, ważne w sprawie.

Jeśli nie znalazłeś dla siebie ogłoszenia?

Napisz do nas

Oferty pracy

Doradca Prawny GDPM

Ogłoszenie podstawowe
Aktualizacja: 16 dni temu
Aktualnie zatrudniamy 18 osób
Aktualnych ofert 1
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna

Medycyna / Weterynaria, Prawo / Windykacja
E-mail
Telefon
58 303-46-38
Fax
58 320-75-49
Adres
80-119 Gdańsk, Asesora 86