Profil pracodawcy

EPG

Opis firmy


KIM JESTEŚMY?


EPG jest całkowicie niezależnym osobowo i kapitałowo podmiotem w branży fotowoltaiki.
Jako lider  na rynku, specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych, firm oraz placówek administracji publicznej.

Zajmujemy się odnawialnymi źródłami energii i współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi. Realizujemy zarówno duże inwestycje, jak i mniejsze, dostarczając ogniwa fotowoltaiczne także do gospodarstw domowych. W ciągu zaledwie dwóch lat zyskaliśmy ponad 224 klientów i uzyskaliśmy blisko 4 900 000 złotych.

Wyróżnia nas dbałość o klienta i skupianie się na budowaniu długoterminowych relacji. Podejmując się realizacji powierzonego zadania, dokładamy wszelkich starań, aby ukończyć je w możliwe najszybszym czasie i z pełną satysfakcją dla klienta.


DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ W EPG?

Nasz zespół tworzą zarówno ludzie dopiero rozpoczynający swoją karierę zawodową, jak i specjaliści czy eksperci z wieloletnim doświadczeniem. Jesteśmy nastawieni na dynamiczny rozwój i na każdym szczeblu cenimy profesjonalizm w działaniu. Wychodzimy z założenia, że ludzie to najcenniejszy kapitał naszej organizacji, dlatego poszukujemy i zatrudniamy najlepszych na rynku kandydatów. Umożliwiamy naszym Pracownikom samorealizację poprzez udział w ciekawych projektach, zapewniamy możliwość szybkiego rozwoju, rozumianego jako podnoszenie kwalifikacji, dostęp do wiedzy, perspektywa awansu. Aby lepiej poznać Naszą organizację, obowiązujące procedury czy produkty, nowi pracownicy przechodzą szkolenie wdrożeniowe. Celem podniesienia kwalifikacji w swoich specjalizacjach mogą natomiast brać udział w profilowanych programach szkoleniowych i konferencjach oraz otrzymują dodatkowo dostęp do wewnętrznych i zewnętrznych warsztatów z zakresu wiedzy produktowej, sprzedaży, standardów obsługi klienta.


ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SĄ NOWOŚCIĄ W NASZYM KRAJU I DYNAMICZNIE SIĘ ROZWIJAJĄ. POZOSTAŃ  CZĘŚCIĄ TEJ DOBREJ  ENERGII ! 

REKRUTACJA

W trakcie procesu rozmawiamy o Twoich doświadczeniach i oceniamy predyspozycje. Sprawdzamy, czy EPG sp zoo z pasuje do Ciebie, a Ty do Nas. Zależy nam, aby do naszego zespołu dołączały osoby, których cechy w największym stopniu odpowiadają wymaganiom danego stanowiska.
Niektóre procesy  rekrutacji prowadzone są przy współudziale właścicieli firmy.


ETAP 1
Selekcja Aplikacji
Dokonujemy selekcji aplikacji zgromadzonych w bazie rekrutacyjnej. Następnie wybieramy osoby spełniające określone dla danego stanowiska kryteria. Staramy się precyzyjnie dobierać kandydatów, biorąc pod uwagę ich predyspozycje i kompetencje wynikające z przesłanej aplikacji.


ETAP 2
Wywiad telefoniczny
Na tym etapie skupiamy się na pytaniach, które doprecyzowują informacje na temat dotychczasowego doświadczenie zawodowego Kandydata, jego oczekiwań związanych z pracą w EPG sp zoo, a także dostępności.


ETAP 3
Rozmowa Kwalifikacyjna
W spotkaniach rekrutacyjnych uczestniczy potencjalny przełożony osoby zatrudnianej na danym stanowisku. Podczas rozmowy będziesz mieć okazję zarówno do autoprezentacji, jaki i zapoznania się z naszymi oczekiwaniami, a także do zadania pytań dotyczących pracy w EPG.


ETAP 4
Informacja zwrotna
Dbamy o to, aby wszyscy, którzy uczestniczyli w procesie rekrutacyjnym, otrzymywali drogą mailową lub telefoniczną informację o jego wynikach, niezależnie od tego czy wiąże się ona z decyzją o zatrudnieniu czy też nie. Kandydatom, którzy z sukcesem przeszli cały proces rekrutacji, przedstawiamy ofertę pracy. Jeżeli zostanie ona zaakceptowana, podpisujemy umowę.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. 
Administrator   

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka EPG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216

1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1.2.1 listownie: ul. Mikołaja Reja 13/15 lok 216 ,81-874 Sopot

1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@epg.eco

1.2.3 telefonicznie: 58 380 31 41

2. Inspektor Ochrony Danych
2.1 Inspektorem Ochrony Danych [IOD] jest Kariota Blicharska. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@epg.eco

3. Cel i podstawy przetwarzania

3.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

3.1.1 [art. 6 ust 1 pkt a RODO] wyrażoną zgodą, która może zostać odwołana w dowolnym czasie
3.1.2 [art. 6 ust 1 pkt b RODO] prowadzeniem obecnego postępowania rekrutacyjnego celem zawarcia umowy

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [art. 6 ust 1 pkt a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą wynikającą z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie [art. 22 1b § 1 Kodeks Pracy, art. 9 ust 2 pkt a RODO], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

4.1 Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do świadczenia usług utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi prawne.

5. Okres przechowywania danych osobowych

5.1 Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.
5.2 W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

6.1 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

6.1.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
6.1.2 prawo do sprostowania [poprawiania] swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
6.1.3 prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6.1.4 prawo wniesienia skargi do Prezes UODO [na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa]

7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podane przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zgoda dla osoby biorącej udział w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacji prowadzonych przez Spółkę EGP Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15 lok 216, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

Jeśli nie znalazłeś dla siebie ogłoszenia?

Napisz do nas
Aktualnie zatrudniamy 50 osób
Aktualnych ofert 0
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności

EPG

Sprzedaż i obsługa klienta
Telefon
58 380 31 41
Adres
81-874 Sopot, Mikołaja Reja 13/15 (1 piętro, pok. 216)
wyznacz trasę »

Benefity

 • Opieka
  medyczna

 • Karta
  multisport

 • Szkolenia

 • Narzędzia
  pracy

 • Praca
  zdalna

 • Elastyczne
  godziny pracy