• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Profil pracodawcy

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Opis firmy


Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie i animowanie kulturowej i sportowej aktywności mieszkańców Pruszcza Gdańskiego poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych na podstawie odrębnych porozumień, a w szczególności: 

   1) rozpowszechnianie i rozbudzanie, zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
   2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
   3) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się potrzeb, warunków i okoliczności,
   4) organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom,
   5) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Miasta,
   6) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, z włączeniem współzawodnictwa placówek oświatowych,
   7) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, sportowych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
   8) promowanie zdrowego stylu życia,
   9) współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich w realizacji w/w celów,
   10) koordynowanie działań na terenie Miasta dotyczących organizację imprez kulturowych, sportowych i rekreacyjnych,
   11) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Miasta zgłaszanych przez Burmistrza,
   12) organizowanie różnych form indywidualnej aktywności kulturalnej.

Jeśli nie znalazłeś dla siebie ogłoszenia?

Napisz do nas
Aktualnie zatrudniamy 20 osób
Aktualnych ofert 0
Powiadamiaj o ofertach pracy
Polityka prywatności

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Sztuka / Rozrywka / Kultura
Telefon
58 682-35-71
Adres
83-000 Pruszcz Gdański, Fryderyka Chopina 34

Benefity

 • Ubezpieczenia
  grupowe

 • Narzędzia
  pracy

 • Dofinansowanie
  do urlopów

 • Parking dla
  pracowników