Wiadomości

Zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca

Najnowszy artukuł na ten temat

Polska otwiera granice, lotniska chcą więcej

Środki na zasiłki pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie stanowią one obciążenia dla pracodawców.
Środki na zasiłki pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie stanowią one obciążenia dla pracodawców. fot. Anna Rezulak/KFP

Rodzice dzieci do lat ośmiu mogą się ubiegać o zasiłek opiekuńczy aż do 14 czerwca. O zasiłek można się starać, pomimo że żłobki i przedszkola mogą pracować już od 6 maja, a od 25 maja możliwe będzie otwarcie szkół dla najmłodszych klas - I-III.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie przepisów dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie przysługiwał rodzicom dzieci w wieku do ósmego roku życia oraz opiekunom dzieci do 16 lat, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności, i do 18 lat w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzicom dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 14 czerwca 2020 r. 

Przedszkola i żłobki ruszyły. Ok. 20-25 proc. chętnychNawet jeżeli władze samorządowe zdecydują o otwarciu placówek, rodzice mają wybór, czy posłać do nich dziecko, czy nie. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola czy szkół (klasy I-III) się na to nie zdecydują, to będą mogli dalej bez obaw pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przypomnijmy, że w wypadku dzieci do ósmego roku życia liczy się data urodzin. Zasiłek należy się nie dłużej niż dzień przed ósmymi urodzinami.

Jeśli prowadzimy własną działalność, to wniosek o zasiłek można złożyć w ZUS lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli wypłatą zasiłków zajmuje się pracodawca, to wystarczy złożyć u niego oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej www.zus.pl.

Środki na zasiłki pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie stanowią one obciążenia dla pracodawców. Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Podstawą do naliczania jest przeciętna pensja z ostatnich 12 miesięcy.