Wypowiedzenie umowy bez podania przyczyny

Pracodawca powinien umożliwić pracownikowi wykonywanie pracy do końca okresu wypowiedzenia.
Pracodawca powinien umożliwić pracownikowi wykonywanie pracy do końca okresu wypowiedzenia. fot. Andrey Popov / fotolia.com

Pracodawca musi podać przyczynę wypowiedzenia tylko w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jest dopuszczalne pod warunkiem, że umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz jeśli w treści umowy została przewidziana możliwość jej wcześniejszego rozwiązania.W dniu 1.06.2015 podjęłam pracę w firmie telekomunikacyjnej. Pierwsza umowa została zawarta na okres próbny 3 miesięcy. Z dniem 1.09.2015 pracodawca przedłużył moją umowę na czas określony - 9 miesięcy, czyli do 31.05.2016. Nadmienię, że w umowie został zawarty zapis, iż obie strony, mogą wypowiedzieć wcześniej umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. I tak też się stało. Pracodawca w dniu 15.01.2016 wypowiedział moją umowę bez podania przyczyny. W wypowiedzeniu, została zawarta informacja o dwutygodniowym okresie wypowiedzenia, o obowiązkowym wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego oraz o zdaniu mienia do dnia 19.01.2016. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny?

Zastanawiam się również czy pracodawca postąpił słusznie w innej sprawie. Miałam zdać mienie do dnia 19.01.2016. Pracodawca poinformował mnie jednak, że mienie mam zdać obowiązkowo w dniu 15.01.2016, ponieważ nie ma czasu, aby przyjechać w innym terminie. Miałam również do wykorzystania 8 dni urlopu, czyli 2 dni powinnam być jeszcze w pracy. Pracodawca, zabrał mi wszystkie narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, informując mnie, że w poniedziałek/wtorek powinnam stawić się w pracy. Czy miał prawo tak postąpić?


Na pytanie odpowiada mec. Dariusz Mądry, radca prawny, partner MGS Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Mądry, Sznycer, Cwalina-Kowalewska, Sambożuk Sp. p.
Mec. Dariusz Mądry, radca prawny
Mec. Dariusz Mądry, radca prawny mat. prasowe

Ostatnia umowa o pracę, którą czytelniczka zawarła ze swoim pracodawcą była umową na czas określony. Z uwagi na to, że umowa zawarta była na okres 9 miesięcy, strony mogły przewidzieć w treści umowy możliwość jej wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony dopuszczalne jest bowiem pod warunkiem spełnienia następujących przesłanek: umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz w treści umowy została przewidziana możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W razie nieumieszczenia w treści umowy zawartej na czas określony klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia - nie jest możliwe rozwiązanie takiej umowy za wypowiedzeniem przed upływem okresu, na który została zawarta. W przypadku umowy zawartej przez czytelniczkę, pracodawca był uprawniony do jednostronnego wypowiedzenia umowy, ponieważ umowa zawarta była na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, jak również w treści umowy przewidziana została możliwość jej wypowiedzenia.

Czy pracodawca wypowiedział ci kiedyś umowę bez podania przyczyny?

tak, ale do dziś nie wiem, z jakiego powodu 25%
tak, ale wiem, że tak naprawdę z mojej winy 9%
nie, nigdy nie byłe(a)m w takiej sytuacji 66%
zakończona Łącznie głosów: 161

Pracodawca czytelniczki nie miał obowiązku podawania przyczyn wypowiedzenia umowy. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Brak obowiązku uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest jednym z przejawów słabszej ochrony, na gruncie prawa pracy, pracowników zatrudnianych na podstawie umów terminowych w porównaniu do pracowników zatrudnianych na czas nieokreślony. Pracownicy zatrudnieni na czas określony pozbawieni są możliwości poddania pod ocenę Sądu zasadności wypowiedzenia umowy o pracę, ze względu na to, że Kodeks pracy nie przewiduje konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony jest uprawniony do złożenia odwołania od wypowiedzenia do Sądu Pracy. W razie wykazania w toku postępowania sądowego, że przyczyna wypowiedzenia wskazana przez pracodawcę jest niezasadna (tj. wskazana przez pracodawcę przyczyna nie uzasadnia konieczności rozwiązania umowy o pracę) lub nieprawdziwa (pozorna) Sąd Pracy może przyznać pracownikowi odszkodowanie lub nawet przywrócić go do pracy.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony również uprawnieni są do złożenia odwołania od wypowiedzenia do Sądu Pracy, lecz w ich przypadku Sąd weryfikował będzie jedynie to, czy pracodawca dopełnił formalnych obowiązków (np. czy wręczył wypowiedzenie na piśmie) i nie będzie wnikał w przyczyny wypowiedzenia umowy.

Warto zaznaczyć, że od 22 lutego 2016 roku zmianie ulegną przepisy Kodeksu pracy dotyczące wypowiadania umów terminowych. Okres wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i umów zawartych na czas nieokreślony będzie taki sam i uzależniony będzie wyłącznie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Po wejściu w życie zmian nie będzie już konieczności dodawania do umów terminowych klauzul o dopuszczalności ich wypowiedzenia, wypowiedzeniu podlegać będą wszystkie umowy zawarte na czas określony - niezależnie od okresu, na jaki zostały zawarte. Jednak w odniesieniu do umów zawartych przed wejściem w życie zmian, klauzula o dopuszczalności ich wypowiedzenia zachowa swoje znaczenie, gdyż w razie braku takiej klauzuli, umowa wciąż nie będzie mogła zostać wypowiedziana, natomiast jeśli klauzula znajdzie się w umowie zawartej przed 22 lutego 2016 r., to umowa będzie mogła zostać wypowiedziana z zachowaniem jednak nowych okresów wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony i umów zawartych na czas określony wynosić będzie począwszy od 22 lutego 2016 roku:
2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.


Zmiany w Kodeksie pracy nie dotkną obowiązku uzasadniania wypowiedzeń - wypowiedzenie umów zawartych na czas określony nadal odbywać się będzie bez konieczności podawania przyczyny wypowiedzenia.

Odnosząc się do wątpliwości czytelniczki dotyczących odebrania przez pracodawcę sprzętu wykorzystywanego do wykonywania pracy przed upływem okresu wypowiedzenia, należy wskazać, że pracodawca postąpił nieprawidłowo. Pracodawca powinien umożliwić czytelniczce wykonywanie pracy do końca okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik może zostać zobowiązany do wykorzystania urlopu wypoczynkowego i nie może się temu sprzeciwiać, jednak w okresie przekraczającym wymiar należnego urlopu pracownik powinien normalnie wykonywać swoje obowiązki. Pracodawca odbierając czytelniczce narzędzia do wykonywania pracy przed upływem okresu wypowiedzenia powinien zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. Być może pracodawca decydując się na odebranie sprzętu brał pod uwagę przysługujące czytelniczce 2 dni wolne na poszukiwanie pracy. Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu pracy: w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy uzależniony jest od długości okresu wypowiedzenia i wynosi 2 dni w przypadku dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia oraz 3 dni przy wypowiedzeniu trwającym trzy miesiące. Jeśli jednak pracodawca nie zakomunikował wyraźnie czytelniczce, że może wykorzystać dni wolne na poszukiwanie pracy, to powinna ona zwrócić się z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie tych dni wolnych. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy, jednak czytelniczka nie może samowolnie zdecydować o ich wykorzystaniu, gdyż może spotkać się z zarzutem naruszenia obowiązków pracowniczych.

Opinie (34) 1 zablokowana

 • ludzki pan (2)

  mógł przecież wręczyć dyscyplinarkę

  • 28 9

  • wręczył mi kiedyś szef wypowiedzenie z podaną przyczyną- nieprawdziwą

   powiedziałam, że pójdę do sądu pracy, wtedy od razu zaraz przybiegł z drukiem "za porozumieniem stron"- ok,. nie chciałam być już w tej firmie,
   bo chodziło o to, że utrzymuję kontakt z osobą zwolnioną wcześniej (przyjaźnimy się od podstawówki), i szef bał się o wyciek informacji (ona założyła konkurencyjną firmę), choć ona i tak wiedziała o swojej dawnej firmie więcej niż ja pracując tam trzy lata
   było to dawno, od 15 lat radzę sobie na swojej działalności

   • 7 5

  • a za co?

   zawsze się coś znajdzie tak?....tez tak miałem ( zwolnienie dyscyplinarne)i wygrałem w sądzie niemałe pieniądze i cofniecie niekorzystnego dla mnie świadectwa pracy.

   • 5 0

 • Tak robią w BEST S.A. (2)

  Zastraszają pracowników żeby nie dać wypowiedzenia tylko za porozumieniem.

  • 41 0

  • (1)

   ale wtedy zasiłek z UP tylko przez 3 miechy

   • 10 0

   • a nie po 3 miesiącach ?

    • 1 4

 • Czyli jest mowa o zwalnianych prezesach/dyrekotrach w placówkach publicznych przez PiS aktualnie (1)

  • 18 15

  • i o tych innych- wcześniej zwalnianych przez PO

   • 5 3

 • Tak prezesie slucham ! .Drogi .Janku ! zwalniam cie znaczy wypowiadam z pracy ! (7)

  Alez prezesie najwyzszy jaka przyczyna ? zawsze prace wykonywalem ponad sily mimo iz moj lancuch ktorym jestem przykuty do tokarki jest zbyt krotki, nie wzialem premii miesiecznej oferowanej mi w kwocie zlotych 3 , nie godzilem sie na podwyzke z 2 zl na 2,50 bo zawsze pan mowil ze firma to nasz drugi dom . Wiec za co prezesie nasz ojcze ? .......Ech Janku ! teraz czas na innowacje i twoje stanowisko zajmie robot ktory jest wydajniejszy i pracuje 24 godziny non stop . Ty przy nim jestes nierobem bo pracowales tylko 22 godziny na dobe )....to co mam teraz prezesie zrobic ? .dzieci zrob to ci dadza po 500 zeta.

  • 62 5

  • (3)

   Jeszcze ta smutna przeklejka nie znudziła się Tobie? Już kilka razy próbowałeś tym nałapać plusów, ale chyba kariery nie zrobisz tą drogą.

   • 2 15

   • to ty '' nadgodzina '' myslisz ze w sieci sie kariere robi na forach ? (2)

    szczerze ci współczuje ). . Moze raczej zajmij sie pracą a nie oczekiwaniem na kariere )). idz z psem na spacer bo piekna pogoda !.). Pozdro.

    • 15 0

    • (1)

     ... a z bańki w drzewo może spróbuj wycedzić to instalacja poukłada się Tobie pod tym wełnianym beretem.

     • 0 4

     • To i beret nosisz ? )

      Moher to dobry material na beret i chroni przed zimnem to bedzie ci cepło na spacerze ). Do drzewa sie przytul to ci frustracja przejdzie )

      • 4 0

  • Drogi Janku od tokarki... (2)

   Skoro bycie prezesem to według Ciebie taki miód, to weź się w garść i załóż firmę w której 15 tokarzy będzie pracować na ciebie (możesz im płacić 50 zł na godzinę, a co tam... 80). Nie zauważyłeś że już od 25 lat mamy kapitalizm i wolność gospodarczą?
   Czy ktoś lub coś ci tego zabrania? (oprócz oczywiście niezaradności albo lenistwa).Tylko nie pisz, że żeby coś osiągnąć trzeba się nakraść, nachapać i mieć układy. Owszem, układy trzeba mieć, ale w ciągu długiego życia można je wypracować samemu

   • 7 7

   • skad wiesz madralinski '' mojo '' ze drogi Janek nie ma firmy lub nie jest prezesem ? (1)

    Tak wiec mniej sie wymadrzaj !. pozdrowienia od Prezesa )

    • 2 5

    • Czytaj gimbazo ze zrozumieniem - Janek sam napisał że jest przykuty przez Prezesa do tokarki... Tak więc się nie wymądrzaj "Prezesie" (ale czego, chyba szaletu?)

     • 2 2

 • Bankowcy i hadlowy szykujcie się (5)

  podatek od banków i od handlu pozbawi pracy wielu z was...

  • 18 9

  • Uważasz, że to dobra zmiana?

   Ludzie stracą pracę - to jedno. A rosnące koszty banki odbiją sobie, podnosząc konsumentom opłaty i prowizje.

   • 9 8

  • Masz rację mnie już zredukowano (3)

   ... innych również
   1. BPH - 1 706 osób straci pracę do końca 2016 roku w innych bankach podobnie
   Nowe "etaty" za zwolnionych obejmują ludzie na działalności gospodarczej, zaczęto proponować w placówkach przejście na działalność co wcześniej był traktowane jako żart
   2. Placówki banków przekształcane na franczyzy - bieda i nędza pracować u prywaciarza
   3. Placówki sieci własnej w większości banków pierwszy raz od 89 roku są zamykane z innego powodu niż relokacja oddziału
   4. Opłaty i koszty produktów idą w górę i pójdą jeszcze bardziej, prezesi i top managment jak zwykle kasa się zgadza a wszelkie koszty poniosą szeregowi pracownicy

   Mimo to bankowość to jedna z pięciu najbardziej opłacalnych branż w kraju

   • 8 3

   • a powinna być produkcja opłacana najlepiej, ale jak już trudne czasy wykoszą wszelkich (1)

    darmozjadów handlowców i bankowców po drodze między producentem a klientem to się zrobi lepiej

    • 7 2

    • produkcja całego świata odbywa się w Chinach

     • 6 3

   • tak działą wolny rynek o którym wszyscy mażyli za PRL...

    • 8 2

 • Narzędzia (5)

  Chciałbym wszystkich ostrzec przed nieuczciwym właścicielem firmy NARZĘDZIA. Pan Józef ma głębokie poważanie swoich pracowników o czym świadczy wysoka rotacja pracowników jak na dwa małe sklepy. Średnio są zwalniani po pół roku pracy.
  Pierwsze kroki w pracy i powody zwolnień:
  *na początek proponuje umowę o pracę ale za stawkę niższą niż najniższa krajowa; W późniejszym czasie nie ma co liczyć na więcej niż 2 000 PLN brutto;
  *w regulaminie napisanego przez niego czas pracy wynosi 9 godz od poniedziałku do piątku, gdzie kodeks pracy wyraźnie mówi o 8 godzinnym systemie pracy;
  *podczas pracy trzeba wyrabiać normę min. PLN na osobę, w przeciwnym wypadku Pan Józef będzie niezadowolony i będzie szukał pretekstu do rozwiązania umowy. Dodam, że umowy są rozwiązywane na mocy porozumieniu stron, gdzie pracownik jest zastraszany sądem;
  *podczas pracy prowadzone są różnego rodzaju szkolenia opłacone z pieniędzy Unii Europejskiej, lecz trzeba się zrzec wszystkich przywilejów jakie są przewidziane dla osób doszkalających na Pana Józefa. Ja miałem jedno ze szkoleń, gdzie nigdy nie odbyło się i tylko mi podstawiono dokumenty do podpisu i wmawiano, że odbędzie się w późniejszym terminie. Po zakończonym szkoleniu, Pan Józef był bogatszy o około 2500 PLN za każdą osobę;
  *ja zostałem zwolniony za niewykonanie polecenia Pana Józefa, zostałem zatrudniony na stanowisku serwisant, a miałem wykonywać remont sklepu.

  • 20 0

  • Dobrze, że są portale gdzie można zamieścić opinie o pracodawcach .
   Im więcej informacji idzie między pracownikami, tym trudniej będzie takiemu Józefowi nowego pracownika i znaleźć, i oszukać.
   Może właśnie uchroniłeś kilka osób przed nawiązaniem współpracy z tym burakiem :)

   • 8 0

  • Słoik (2)

   to słoik z Giżycka albo okolic , zapomniał chłop skąd pochodzi,teraz myśli ,że pan

   • 4 1

   • Odp. Sie od gizycka. (1)

    Dowartosciowales sie. ?

    • 1 2

    • bravo ty

     to zabieraj słoiki i sp-dalaj na kresy

     • 0 0

  • dobrze, że piszesz

   więcej już tam nie zajrzę

   • 8 0

 • Tej boskiej blondynie ze zdjęcia (1)

  tej pięknej Pani - nigdy bym nie złożył wypowiedzenia ! Wręcz odwrotnie - zatrudniałbym !

  • 10 8

  • Przecież boli ją głowa... pewnie ciągle boli ją głowa ;)

   • 9 0

 • Uniwersytet Gdański (2)

  Na UG zatrudniają tylko znajomych. Byłam świadkiem pewnego zdarzenia na UG. Chętnie by się tym prasa zainteresowała. Robili z pracownikami co chcieli. Grozili.

  • 20 0

  • coś o tym wiem

   kilka razy składałam papiery. otóż kandydat jest wyłoniony już następnego dnia rano po terminie składania podań - a gdzie czas na rozmowy kwalifikacyjne? za drugim razem sprawdziłam, kto się dostał - pracownica firmy jednego z pracowników katedry. oczywiście z niższymi kwalifikacjami niż ja, za to z większymi plecami.

   • 12 0

  • lotos,energa,wartsila to samo

   • 4 0

 • Wypowiedzenie

  Czy pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony ( 2 lata ) może zostać wcześniej zwolniony za to, że miał 2 miesiące L4 ?

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia

Forum