Jaki wymiar urlopu? Tylko 20 czy już 26 dni

Od czego zależy wymiar urlopu?
Od czego zależy wymiar urlopu? fot. 123rf / andreypopov

Tylko lata pracy czy też czas nauki? A co, gdy w tym samym czasie uczyliśmy się i pracowaliśmy? Jak się wylicza wymiar należnego urlopu? Okazuje się, że pracownicy wciąż mają z tym problem.- Sytuacja dotyczy prawidłowego wyliczenia wymiaru urlopu. Pracownik ukończył studia licencjackie w latach 2014-2017, wykształcenie magisterskie 2017-2019, a pracował w latach 2014-2017. Czy liczymy 8 lat za uzyskanie tytułu licencjata i wymiar urlopu ma 20 dni? Czy liczymy 8 lat za wykształcenie magisterskie 2017-2019 plus lata pracy 2014-2017 i mamy 26 dni urlopu? - pyta nasz czytelnik.

Porady prawne w serwisie PracaNa pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

Tomasz Siemoński, radca prawny
Tomasz Siemoński, radca prawny fot. materiały prasowe
Zgodnie z art. 154 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat albo 26 dni - jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Z kolei zgodnie z art. 155 do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

W tym miejscu warto nadmienić, iż powyższe okresy nie podlegają sumowaniu, a jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Jednocześnie pojawia się wątpliwość, czy dla potrzeb ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego ukończenie studiów licencjackich należy traktować tożsamo z ukończeniem studiów magisterskich, a co za tym idzie - czy z tytułu ich ukończenia do okresu pracy powinno się wliczać 8 lat.

"Wątpliwość tę rozstrzygnięto na korzyść absolwentów studiów licencjackich, gdyż z regulacji szczególnych dotyczących tytułów zawodowych wynikało, że licencjat jest tytułem zawodowym nadawanym absolwentom studiów wyższych. Zasadę tę potwierdzają także unormowania ustawy z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które pojęciem studiów wyższych obejmują również studia pierwszego stopnia, czyli te, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego" - A. Kosut [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), wyd. V, red. K. W. Baran, Warszawa 2020, art. 155.

Przenosząc niniejsze rozważania na grunt stanu faktycznego przedstawionego przez czytelnika, oczywistym jest, iż korzystniejszym dla pracownika jest wliczenie do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, 8 lat z tytułu ukończonych studiów magisterskich oraz okresu zatrudnienia w latach 2014-2017 r., gdyż tylko takie wyliczenie pozwala na uznanie, iż pracownik uprawniony jest do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (29)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ogłoszenia polecane

Pracodawcy w Trójmieście

Forum