Wiadomości

stat

Praca w porze nocnej, w niedziele i święta

Praca w porze nocnej została sprecyzowana przez Kodeks pracy jako praca pomiędzy godziną 21 a 7 rano następnego dnia.
Praca w porze nocnej została sprecyzowana przez Kodeks pracy jako praca pomiędzy godziną 21 a 7 rano następnego dnia. fot. 123rf / dotshock
Najnowszy artukuł na ten temat

Opłacenie nauki w zamian za umowę lojalnościową

Praca w godzinach nocnych oraz w niedzielę i święta to temat, który często pojawia się w pytaniach czytelników. Kiedy za taką pracę należy nam się dodatek do wynagrodzenia?Pracuję w firmie sprzątającej w godz. 20:30-4:30. Nie dostajemy żadnego dodatku za pracę w nocy. Pracę zaczynamy w niedzielę, a kończymy w nocy z czwartku na piątek (pięciodniowy system pracy). Czy należą nam się dodatki za pracę w nocy i w niedzielę? W tym momencie zarabiamy najniższą krajową, czyli 2250 zł.
Na pytanie odpowiada Mariusz Królczyk, prawnik z Kancelarii Prawnej Griffin.

Mariusz Królczyk, prawnik
Mariusz Królczyk, prawnik
W chwili obecnej obrót gospodarczy coraz częściej wymaga od pracownika pracy w porze nocnej lub w dniach ustawowo wolnych od pracy. Pracownikowi, który pracuje w porze nocnej, a także w niedziele i święta, należy się rekompensata, do której prawo zostało uregulowane w Kodeksie pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 ze zm.).

Rekompensata za pracę w porze nocnej

Zgodnie z treścią art.151(7) § 2 Kodeksu pracy pracownikiem pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej trzy godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Praca w porze nocnej została sprecyzowana w art. 151(7) § 1 Kodeksu pracy jako praca pomiędzy godziną 21 a 7 rano następnego dnia. Jednak należy zwrócić uwagę, że każdy pracodawca może w tym przedziale czasowym określić osiem godzin, w ciągu których w jego zakładzie pracy będzie trwała pora nocna. Jeżeli pracodawca zdecyduje się indywidualnie określić porę nocną, musi tę informację umieścić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. W pozostałych przypadkach pora nocna obowiązuje w godzinach wskazanych w Kodeksie pracy.

Oferty pracy w Trójmieście


W związku z powyższym, jeżeli zmiana czytelnika rozpoczyna się o godzinie 20:30 i trwa do godziny 4:30 w nocy następnego dnia, to oznacza to, że praca będzie wykonywana zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. Jednak jak wskazuje treść art. 151(8) § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę w porze nocnej w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto, zgodnie z dalszą treścią przytoczonego przepisu prawnego, w stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej, stale, ale poza zakładem pracy, dodatek za tę pracę może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2018 roku (sygn.: I PK 94/17) "wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych bądź w porze nocnej".

Ochronę prawa do dodatku stanowi art. 151(7) § 6 Kodeksu pracy, bowiem na pisemny wniosek pracownika pracującego w nocy pracodawca musi poinformować właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy. W ten sposób Inspektorat Pracy może sprawować kontrolę nad zatrudnianiem pracowników w porze nocnej.

Rekompensata za pracę w niedziele i świętaCzy zdarza ci się pracować po godz. 21?

tak, moja praca tego wymaga 57%
tak, ale dlatego, że sam(a) reguluję swój czas pracy 7%
tylko w wyjątkowych sytuacjach 13%
nie, nie pracuję o tej porze 23%
zakończona Łącznie głosów: 582
Zgodnie z art. 151(9) § 1 Kodeksu pracy dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta. Praca w niedziele i święta jest wykonywana między godziną 6 a godziną 6 dnia następnego, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Kodeks pracy w treści art. 151(10) pkt 1-11 wyraźnie wylicza, kiedy praca w niedziele i święta jest dozwolona. Jest to możliwe m.in., gdy praca jest wykonywana w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, niezbędnych remontach, w rolnictwie i hodowli, w transporcie i komunikacji, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (np. branża gastronomiczna i hotelarska) oraz w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Porady prawne w serwisie Praca


W związku z powyższym, jeżeli pracownik pracuje w niedziele i święta od godziny 20:30 do 4:30 rano następnego dnia, w przypadkach, o których mowa w art. 151(10) pkt 1-9 i 11 oraz w przepisach ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 306 i 650 ze zm.), to pracodawca jest obowiązany zapewnić mu inny wolny dzień od pracy, w zamian za pracę w niedziele w okresie sześciu dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. W zamian za pracę w święto należy wyznaczyć dzień wolny w ciągu okresu rozliczeniowego (art. 151(11) § 1 Kodeksu pracy). Natomiast jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w niedzielę. Z kolei, gdy nie jest możliwe wykorzystanie w terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, w ostateczności pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto (art. 151(11) § 2 i § 3 Kodeksu pracy).

Warto wskazać, że pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (art. 151(12) Kodeksu pracy).

PodsumowaniePodsumowując, w związku z pracą w porze nocnej Kodeks pracy przewiduje dodatkowe środki ochrony pracownika. Pracownikowi pracującemu od godziny 20:30 do 4:30 następnego dnia, od niedzieli do czwartku przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej albo ryczałt, gdy wykonuje pracę stale poza zakładem pracy. Ponadto, za pracę w niedziele przysługuje dzień wolny, a gdy nie można wskazać dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje taka sama stawka wynagrodzenia za każdą godzinę, jaką ustalono w umowie o pracę. Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2008 roku (sygn.: I OSK 1135/07) "w przypadku, w którym praca w niedzielę i święta, za które pracownik nie otrzymał dnia wolnego, spowoduje jednoczesne przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, pracownikowi będzie przysługiwał zarówno dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i dodatek za pracę w niedzielę lub święto, jeżeli w zamian za te dni nie udzielono pracownikowi dni wolnych. W sytuacji takiej przysługują pracownikowi dwa dodatki. Przepisy art. 151(11) § 2 i § 3 Kodeksu pracy oraz art. 151(11) § 2 Kodeksu pracy stanowią dwa niezależne od siebie tytuły do otrzymania dodatku do wynagrodzenia i w razie ich zbiegu pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie na podstawie obu tych tytułów".

Należy podkreślić, że rekompensata za pracę w porze nocnej i pracę w niedziele i święta przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wysokości wynagrodzenia. Niestety zleceniobiorca pracujący na podstawie umowy zlecenia nie ma tych uprawnień, bowiem jego zobowiązania wobec zleceniodawcy nie reguluje Kodeks pracy.

Opinie (45) 3 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.