• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Urlop. Czy można nam odmówić i ile wolnego się należy

Wioletta Kakowska-Mehring
22 czerwca 2022, godz. 15:00 
Opinie (68)
Czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop wbrew jego woli? Czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop wbrew jego woli?

Urlop. Ile dni wolnego się należy i czy pracodawca może nam nie udzielić urlopu? Przed nami wakacje, warto więc przypomnieć, że... każdemu pracownikowi należy się prawo do urlopu wypoczynkowego. Jednak w zależności od stażu pracy czy jej wymiaru urlop będzie się różnił.Czy udaje ci się wybierać urlop na bieżąco?

Zgodnie z Kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy.

 • 20 dni dla pracowników ze stażem krótszym niż 10 lat,
 • 26 dni dla pracowników, których staż pracy przekracza 10 lat.

W obu przypadkach mowa o całkowitym czasie pracy, niezależnie od tego, czy pracownik zmienił miejsce pracy czy też pracuje cały czas w tym samym miejscu. Wszystkie powyższe dane mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze godzin.

Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy, nabywa w danym roku kalendarzowym prawo do uzyskania urlopu po przepracowaniu każdego kolejnego miesiąca. Wymiar tego urlopu wynosi 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi po przepracowaniu pełnego roku.

Do wymiaru czasu pracy doliczamy lata naukiWarto pamiętać, że do wymiaru urlopu wlicza się nie tylko staż pracy, ale też okres nauki. Jednak nie sumuje się czasu spędzonego w szkołach. O tym ile doliczamy dni urlopu decyduje ostatnia szkoła jaką ukończył pracownik.
 • szkoła zawodowa - staż pracy wliczany do prawa urlopowego to 3 lata,
 • szkoła średnia zawodowa - 5 lat,
 • liceum ogólnokształcące - 4 lata,
 • szkoła policealna - 6 lat,
 • studia wyższe - 8 lat.

Urlop, a niepełny wymiar godzinA co gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin? Urlop w takim przypadku jest liczony godzinowo. Punktem wyjścia jest założenie, że pełen dzień pracy to 8 godzin. Jeśli więc pracownik, któremu ze względu na staż przysługiwałoby 20 dni urlopu pracuje na tzw. pół etatu, to przysługuje mu właściwie 10 dni, a to daje w sumie 80 godzin urlopu. Jednak gdy pracownik w ciągu dnia pracuje przez 4 godziny, to jego cały urlop wyniesie 20 dni. Dlaczego? Bo jego dzień pracy to 4 godziny, a nie 8 godzin.

Bardziej skomplikowana sytuacja jest, gdy pracujemy w różnych godzinach. Wówczas urlop udzielany jest pracownikowi na dni, które są dla niego dniami pracy zgodnie z obowiązującym go harmonogramem pracy. Natomiast urlop nie może być udzielany w dni, które dla tego pracownika są dniami wolnymi od pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.Czy pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop wbrew jego woli? Ma takie prawo, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pracownikowi przysługują zaległe dni urlopu. Pracownik jednak nie może udać się na zaległy urlop jedynie na podstawie oświadczenia, tylko musi on złożyć wniosek o udzielenie płatnego urlopu wypoczynkowego. Zaległy urlop wypoczynkowy ma pierwszeństwo w wykorzystaniu. 

Kiedy złożyć wniosek o urlop?Pracownik składa wniosek o urlop z wyprzedzeniem. Powinien w nim wskazać dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz ilość dni roboczych wchodzących w ten okres. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu. Na wniosek pracownika może on zostać podzielony, jednak z zastrzeżeniem, że jedna z części urlopu musi trwać nieprzerwanie 14 dni. W okres ten wliczane są zarówno niedziele jak i święta. Pracownik nie musi składać wniosku jeśli zwraca się o urlop na żądanie. Przysługują mu 4 takie dni w roku, a o fakcie skorzystania z tego urlopu może poinformować pracodawcę telefonicznie.

Pracodawca ma też obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w innym terminie, jeśli ten nie może z niego skorzystać, ponieważ w dniu pierwotnie planowanego urlopu wypoczynkowego przebywa na zwolnieniu lekarskim, jest objęty kwarantanną ze względu na chorobę zakaźną, został powołany na ćwiczenia wojskowe lub przebywa na urlopie macierzyńskim.

Czy pracodawca może odmówić?Kodeks pracy nie wskazuje konkretnych sytuacji, w których pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca ma bardzo ważne przesłanki może pracownikowi urlop skrócić lub go odwołać. Pracodawca wówczas musi pokryć koszty związane z odwołaniem urlopu (art. 167 Kodeksu pracy). W tym miejscu warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 164 § 2 Kodeksu pracy "Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy."

Więcej na temat urlopów: Porady prawne w serwisie PracaJaki wymiar urlopu? Tylko 20 czy już 26 dni


Czy szef może odwołać nasz urlop?


Czy pracodawca może odmówić 14 dni nieprzerwanego urlopu?


Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w razie zmniejszenia etatu


Odwołanie urlopu wypoczynkowego przed jego rozpoczęciem


Ekwiwalent za urlop a wypowiedzenie


Czy pracodawca może wysłać nas na przymusowy urlop?


Zaległy urlop trzeba wybrać do 30 września

Opinie wybrane


wszystkie opinie (68)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Pracodawcy w Trójmieście

Forum