Wiadomości

stat

Program aktywizacji, czyli 20 tys. zł na własną firmę

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ma zaktywizować osoby do 30 roku życia.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ma zaktywizować osoby do 30 roku życia. fot. Antonio Guillem/ 123rf

Kto może się ubiegać o dotacje z urzędów pracy na rozkręcenie własnej firmy? Podobno każdy obywatel, który spełnia kryteria. Do wzięcia jest nawet 20 tys. zł. Sprawdziliśmy więc, co aktualnie oferują urzędy pracy w Trójmieście.


Co myślisz o dotacjach z urzędów pracy?

to dobra forma pomocy 35%
to zmarnowane środki 24%
to środki tylko dla nielicznych 41%
zakończona Łącznie głosów: 812

Kilka dni temu za sprawą Kacpra Płażyńskiego, przewodniczącego gdańskiego klubu radnych PiS, zrobiło się głośno o dotacjach na założenie własnej firmy, jakimi dysponują urzędy pracy. Jak informowała "Gazeta Wyborcza" właśnie dzięki takiemu wsparciu radny PiS otworzył swoją kancelarię adwokacką. Wcześniej zarejestrował się jako bezrobotny. Przez media przelała się dyskusja, czy to etyczne, bo - jak wynika z wyjaśnień - wszystko było zgodnie z przepisami, choć celem takich dotacji zwykle jest aktywizacja tych, którzy mają problem z wejściem na rynek pracy. Jedni twierdzili, że taka pomoc należała się politykowi PiS, jak każdemu innemu obywatelowi, inni, że ktoś tak wpływowy i dobrze sytuowany nie powinien sięgać po środki publiczne.

Taki czy inaczej, przy okazji radnemu PiS udało się rozpropagować unijne dotacje na rozkręcenie własnej firmy. A skoro każdy może starać się o takie wsparcie, to postanowiliśmy sprawdzić, czym dysponują urzędy pracy w 2019 roku.

- Dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych mogą być udzielane ze środków krajowych (Fundusz Pracy) lub z programów operacyjnych współfinansowanych przez fundusze europejskie. Dotacje są udzielane m.in. przez powiatowe urzędy pracy - poinformował nas Tomasz Robaczewski, starszy inspektor z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Programy współfinansowane ze środków unijnych to:


  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) - aktywizacja osób do 30 roku życia.

  • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - aktywizacja osób powyżej 30 roku życia.Z kolei programy finansowane ze środków krajowych (z Funduszu Pracy):


  • Program regionalny "Praca dla Pomorzan"

  • Programy lokalne inicjowane przez powiatowe urzędy pracy w województwie pomorskim


 
- Kryteria wyboru wniosku o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej określane są przez powiatowe urzędy pracy na podstawie przepisów prawa. PUP określają kryteria i zasady korzystania z tego instrumentu. Jednak wnioskować o dotację może osoba bezrobotna. Otrzymujący dotacje zobowiązany jest do prowadzenia działalności przez minimum 12 miesięcy - mówi Tomasz Robaczewski.

Dotacje w GdańskuZgodnie z przyjętym planem finansowym, w bieżącym roku Gdański Urząd Pracy dysponuje środkami na dotację w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym projekty: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), w ramach Programu Regionalnego "Praca dla Pomorzan" oraz w ramach Funduszu Pracy programu specjalnego Mama na Etacie. Mając na uwadze zasadne i celowe dysponowanie środkami, w 2019 r. wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane jest po pozytywnie rozpatrzonym wniosku do kwoty 20 tys. zł.  1. Dofinansowanie na rozpoczęcie własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach programu RPO mogą uzyskać osoby powyżej 30 roku życia, w tym kobiety oraz mężczyźni, którzy dodatkowo powinni należeć do jednej z grup: powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.

  2. Program Regionalny Praca dla Pomorzan skierowany jest do osób bezrobotnych, w tym w szczególności: w wieku 30-50 lat, z obszarów wiejskich oraz o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

  3. W programie specjalnym Mama na Etacie mogą wziąć udział kobiety wchodzące/ powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym, wychowujące dzieci do 6 roku życia, mieszkanki Gdańska i powiatu gdańskiego.

  4. Dotacje w ramach programu POWER przyznawane są osobom bezrobotnym do 30 roku życia, które nie kształcą się w trybie stacjonarnym i nie szkolą się, w tym osoby do 25 roku życia, które posiadają status osoby bezrobotnej nie dłużej niż cztery miesiące (w tym przypadku taką dotację może więc otrzymać osoba, która dopiero się zarejestrowała i nie musi być długotrwale bezrobotna).Dotacje w Gdyni i SopocieNa dotacje dla osób do 30 roku życia z programu POWER mogą też liczyć mieszkańcy Gdyni i Sopotu. Tu jednak w warunkach zastrzeżono, że pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą miały osoby długotrwale bezrobotne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).  1. Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Miasta Gdynia i Miasta Sopot (IV) w ramach projektu POWER skierowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, osób niekształcących się (są osobami nieuczestniczącymi w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym - szkoła dzienna) i nieszkolących się (są osobami nieuczestniczącymi w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych - w okresie ostatnich czterech tygodni). Do tego tak jak już wspomnieliśmy preferencje mają osoby z trudnościami na rynku pracy.

  2. Projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia z Gdyni i Sopotu (IV) - mechanizm ZIT" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany jest do osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, które dodatkowo powinny należeć do jednej z grup: powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, poszukujące pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy lub osoby o niskich kwalifikacjach (o wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).


Tyle w teorii. Czy dostaniemy wsparcie, czy nie to już zupełnie inna historia i pewnie każdy ma swoją. Są tacy, którzy twierdzą, że w praktyce wcale nie tak łatwo przejść urzędową ścieżkę i tacy, którzy sobie chwalą takie programy i dzięki nim stali się przedsiębiorcami.

Opinie (133) 2 zablokowane

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.