• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Praca zdalna wciąż bez regulacji w Kodeksie pracy

Wioletta Kakowska-Mehring
26 stycznia 2022, godz. 09:30 
Opinie (111)
Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej projekt zmian w Kodeksie pracy jest gotowy i wkrótce ma trafić na tzw. Komitet Stały Rady Ministrów. Według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej projekt zmian w Kodeksie pracy jest gotowy i wkrótce ma trafić na tzw. Komitet Stały Rady Ministrów.

Czy twój pracodawca uregulował zasady pracy zdalnej? - zapytaliśmy w ankiecie. Tylko 23 proc. głosujących odpowiedziało, że "tak, mamy wypracowany model takiej pracy", 12 proc. zaznaczyło, że nie pracuje zdalnie, a aż 65 proc., że "nie, nic nie ustalano, wszystko wychodziło w tzw. praniu". Choć ankietę opublikowaliśmy w maju 2020 r., to do dziś niewiele się zmieniło. Pracodawcy z pracownikami relacje wypracowali sami i wciąż czekają na obiecane regulacje w Kodeksie pracy. A co z tym projektem?Obecnie pracujesz zdalnie?

Kilka dni temu decyzją ministra zdrowia Adama Niedzielskiego administracja publiczna obowiązkowo przeszła na pracę zdalną. Minister zaapelował też do pracodawców, by "w miarę możliwości praca zdalna stała się standardem". Wczoraj przejście na tryb zdalny części uczniów i szkół ogłosił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Niestety, wciąż nie ma zmian w Kodeksie pracy, które uregulowałyby pracę zdalną. Tylko niektóre aspekty porusza tzw. ustawa covidowa, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a tych nie reguluje żadna ustawa. W tej sytuacji wszystko zależy od indywidualnych ustaleń i zaufania między pracownikiem a pracodawcą.

Czytaj też:

Urzędy znowu przechodzą na tryb zdalny. Co się zmieni dla mieszkańców?A co mamy dziś? Mamy wciąż obowiązujące regulacje szczególne na czas pandemii, czyli art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). W związku z tym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Czytaj też: 5 pomysłów na pracę zdalną w Trójmieście. Praca zdalna - oferty, stawki, wymagania

Niestety wciąż jest wiele nieścisłości, które miały być doprecyzowane przez zmiany w Kodeksie pracy np. dotyczących przepisów BHP, sytuacji lokalowej pracownika czy urlopów. Tu obie strony, czyli pracownik i pracodawca, wciąż muszą polegać na opiniach prawników. A pytań jest sporo, bo czy przechowywanie służbowych dokumentów w prywatnym mieszkaniu nie powinno być uznane jako wypożyczenie miejsca na ich przechowywanie wraz ze sprawowaniem opieki i nadzoru nad tymi dokumentami, kto odpowiada za ochronę danych, gdy pracujemy z domu, czy pracodawca ma prawo sprawdzić, czy faktycznie pracujemy z domu i czy... jesteśmy trzeźwi.

Porady prawne w serwisie PracaPraca zdalna. A co z kosztami za prąd czy z ochroną danych?Koronawirus a praca. Odpowiedzi na najczęstsze pytaniaKto odpowiada za ochronę danych osobowych, gdy pracujemy zdalnie?Home office a wypadek przy pracyInspektor pracy nie skontroluje nas w domu, gdy pracujemy zdalnieCo dalej z regulacjami? Zmiany miały się dokonać na początku 2021 r. Mamy już rok 2022, a ustawa wciąż jest tylko projektem. Ostatnie poprawki do projektu ustawy zostały poddane opiniowaniu 29 września 2021 r. Pod koniec ub. roku w wykazie prac legislacyjnych projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw miał wyznaczone planowane przyjęcie przez Radę Ministrów w IV kwartale 2021 r. Niestety, nie udało się. Jednak według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej projekt zmian w Kodeksie pracy jest gotowy i  wkrótce ma trafić na tzw. Komitet Stały Rady Ministrów, następnie musi być przyjęty przez Radę Ministrów, a w dalszej kolejności zostanie przekazany do Sejmu RP.

Co ma uregulować ustawa? W Kodeksie ma pojawić się definicja pracy zdalnej i regulacje związane z tą formą wykonywania obowiązków zawodowych. Celem ustawy ma być zapewnienie pracodawcom i pracownikom instrumentu dla budowania porozumienia w sprawie ułożenia warunków takiej współpracy. Opiniowane są m.in. następujące aspekty:
 • ustalenie dokładnego miejsca wykonywania pracy zdalnej,
 • możliwość wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika,
 • sytuacje, w których to pracodawca zleca wykonywanie obowiązków zawodowych zdalnie,
 • regulacja warunków lokalowych i technicznych pracownika,
 • unormowanie prawa kontroli pracownika przez pracodawcę w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
 • regulacja warunków rozwiązania zgody na pracę zdalną,
 • przepisy i kontrola BHP.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (111)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Pracodawcy w Trójmieście

Forum