• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Od minimalnej po L4. Duże zmiany dla pracowników w 2022 roku

Głównie mówi się o zmianach podatkowych, które niesie program Polski Ład, ale w tym roku wchodzą też przepisy, które mają ukrócić pracę "na czarno", i zmiany, które niektórym utrudnią korzystanie z L4.
Głównie mówi się o zmianach podatkowych, które niesie program Polski Ład, ale w tym roku wchodzą też przepisy, które mają ukrócić pracę "na czarno", i zmiany, które niektórym utrudnią korzystanie z L4. fot. 123rf / seventyfour74

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie, wzrost płacy minimalnej czy nowe przepisy w zakresie urlopu rodzicielskiego. W tym roku czekają nas spore zmiany dla pracowników.Wzrost płacy minimalnejCzy wiesz, jakie zmiany dla ciebie niesie Polski Ład?

Zobacz wyniki (2443)
Płaca minimalna w 2022 r. wyniesie 3010 zł brutto (wzrost o 210 zł), a stawka godzinowa 19,70 zł (wzrost o 1,40 zł). Polski Ład zakłada z kolei, że zarabiający najniższą krajową nie zapłacą więc podatku dochodowego. Inaczej niż do tej pory będzie obliczana składka zdrowotna, co dotyczy także osób zarabiających najniższą krajową. Suma składek ZUS i składki zdrowotnej to 646,44 zł. Oznacza to więc, że pensja minimalna netto wyniesie 2363,56 zł, wynagrodzenie godzinowe 13,91 zł netto.

Czytaj też:

Niższe pensje z powodu Polskiego Ładu. Zamieszanie z PIT-2Na co jeszcze ma wpływ wzrost płacy minimalnej? Wzrośnie też kilka świadczeń otrzymywanych przez pracowników wyliczanych na podstawie "minimalnej" oraz wpływy do budżetu choćby z grzywny za przestępstwa skarbowe. Jeśli wzrośnie płaca minimalna, to wzrosną też:
 • dodatek za pracę w porze nocnej, 
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój,
 • odprawa z tytułu zwolnień grupowych, której wysokość nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia,
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację - wysokość odszkodowania nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie,
 • minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
 • kwota wolna od potrąceń komorniczych (nie dotyczy to jednak dłużników alimentacyjnych),
 • świadczenie pieniężne dla praktykanta,
 • wynagrodzenie minimalne ma też wpływ na podstawę wymiaru składek ZUS w przypadku niektórych grup ubezpieczonych - zmianę odczują zleceniobiorcy pracujący na akord, duchowni oraz początkujący przedsiębiorcy,
 • płaca minimalna ma wpływ też na wysokość grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, wysokość kary za brak OC czy np. opłaty za egzamin wstępny na aplikację prawniczą.

Zmiany podatkowe w Polskim ŁadzieJak już informowaliśmy wyżej, nie będzie PIT od płacy minimalnej - podatek będzie płacony dopiero od pierwszej złotówki zarobionej ponad 3,2 tys. zł miesięcznych zarobków.  Do tego Polski Ład dla pracowników oznacza m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 tys. zł, podwyższenie do 120 tys. zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 proc. i wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej.

Czytaj też: Umowa o dzieło 2022 - dla kogo, ZUS, składki

Zmiany w L4 i zasiłkachDo tej pory długość okresu zasiłkowego dotyczącego jednej choroby wynosiła 182 dni i na tyle można było w ciągu roku brać płatne L4. Zmiany przewidują zliczanie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego (a nie każdej choroby osobno). Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży. Kolejną ze zmian od 1 stycznia 2022 r. jest wyższy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu. Zmiana będzie spora, bo zamiast 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku miesięczny zasiłek będzie wynosił 80 proc. Kolejna zmiana to krótszy okres zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. Do tej pory osoba, która zachorowała w ciągu 14 dni od rozwiązania stosunku pracy, mogła liczyć na sześciomiesięczny zasiłek chorobowy (182 dni). Nowelizacja ustawy zakłada, że czas ten ma zostać skrócony o połowę - do 91 dni.

Ukrócenie pracy "na czarno"Nowe przepisy mają też ukrócić tzw. wypłacanie wynagrodzeń pod stołem. Od 1 stycznia 2022 r. konsekwencje takich działań obciążać będą wyłącznie pracodawcę. Dotychczas jeśli Państwowa Inspekcja Pracy wykryła proceder płacenia pod stołem albo jeśli pracownik sam złożył do sądu pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy, to sam musiał zapłacić zaległe składki i podatki z odsetkami - nawet za pięć lat wstecz. Polski Ład przenosi całość podatkowej odpowiedzialności za nielegalne zatrudnienie z pracownika na pracodawcę. To pracodawca zobowiązany będzie pokryć niezapłacony przez zatrudnionego "na czarno" pracownika podatek od wynagrodzeń i całość składek (ZUS i zdrowotną). Nie będzie mu jednak wolno zaliczyć ich w koszty. Przypisany zostanie mu również dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia. Pracownik natomiast nie będzie płacił podatków, składek i uzyska dostęp do opieki zdrowotnej.

Zachęta dla powracającychRząd chce również zachęcić Polaków do powrotu do Polski. Pracownicy, którzy przez co najmniej trzy lata mieszkali za granicą i wrócą do Polski, będą mogli przez cztery kolejne lata korzystać ze zwolnienia z podatku dla przychodów do kwoty 85 528 zł.

Zmiany w urlopach rodzicielskichDo sierpnia 2022 r. Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę work-life balance, która przewiduje m.in. nowe przepisy w zakresie urlopu rodzicielskiego. Zakłada ona przyznanie rodzicom prawa do czterech miesięcy urlopu dzielonych po równo bez prawa przeniesienia. W polskich przepisach oznacza to, że ojcowie otrzymają dwa miesiące urlopu. Będzie go można wykorzystać do 8 roku życia dziecka. Również na podstawie dyrektywy work-life balance zostanie wydłużony okres tzw. opieki nad dzieckiem. Obecnie rodzicom przysługują dwa dni (lub 16 godzin) urlopu, który można wziąć ze względów medycznych. Dyrektywa wydłuża ten czas do pięciu dni i rozszerza krąg osób, które mogą z niego skorzystać, na innych członków gospodarstwa domowego.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (261)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Ogłoszenia polecane

Pracodawcy w Trójmieście

Forum