• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Odwołanie urlopu wypoczynkowego przed jego rozpoczęciem

Mariusz Królczyk
13 sierpnia 2019 (artykuł sprzed 3 lat) 
Opinie (21)
Wcześniej ustalony termin udzielenia urlopu wypoczynkowego może zostać zmieniony z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Wcześniej ustalony termin udzielenia urlopu wypoczynkowego może zostać zmieniony z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy.

Termin urlopu wypoczynkowego warto uzgodnić z pracodawcą zanim zaczniemy snuć wakacyjne plany. Odpowiednio wcześniej złożony wniosek urlopowy powinien uchronić nas przed niemiłymi niespodziankami.Jeśli pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy w terminie zgodnym z planem urlopowym i przełożony zaakceptował urlop pracownika, a następnie go anulował bez podania przyczyny, to czy można uznać, że akceptacja urlopu jest wiążąca?
Na pytanie odpowiada Mariusz Królczyk, prawnik z Kancelarii Prawnej Griffin.

Mariusz Królczyk, prawnik Mariusz Królczyk, prawnik
Pracodawca nie ma podstaw prawnych do anulowania urlopu wypoczynkowego bez podania przyczyny takiej decyzji. Jeżeli zgodził się na udzielenie pracownikowi urlopu, to jest tym związany. W ściśle określonych sytuacjach istnieje jedynie możliwość przesunięcia urlopu na termin inny niż uzgodniony w planie urlopowym, lecz może to nastąpić tylko w porozumieniu z pracownikiem. W takiej sytuacji pracodawca, który decyduje się na zmianę terminu zaplanowanego urlopu ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z tą zmianą.

Urlop wypoczynkowyPrawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych praw, które przysługują pracownikowi. Przysługuje ono na mocy art. 152 § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.), dalej jako Kodeks pracy. Urlop wypoczynkowy to czas, w którym pracownik pomimo tego, że nie pracuje, otrzymuje wynagrodzenie w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymywałby pracując. Warto zaznaczyć, że prawo do urlopu przysługuje tylko pracownikom, więc osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło nie mogą żądać od zleceniodawcy udzielenia im płatnego urlopu wypoczynkowego.

Planowanie urlopówCzy musiałe(a)ś kiedy zrezygnować z zaplanowanego urlopu?

Co do zasady, pracodawca ma obowiązek prowadzenia planu urlopów wypoczynkowych. Wynika to z treści art. 163 Kodeksu pracy. Plan urlopów wypoczynkowych jest dokumentem przygotowywanym w oparciu o wnioski urlopowe, w którym pracodawca potwierdza uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego, a także zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi należnego urlopu w terminie. W tym rozumieniu takie obustronne uzgodnienie urlopu wypoczynkowego może być traktowane jako zawarcie umowy, a więc nie może zostać rozwiązane bez podania przyczyny. Z chwilą podania do informacji pracownika planu urlopu staje się on wiążący tak samo dla pracodawcy, jak i pracownika, co oznacza, że jakiekolwiek zmiany mogą nastąpić jedynie w wyszczególnionych przez Kodeks pracy sytuacjach.

Zmiana terminu urlopuZgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy powinien być udzielony zgodnie z planem urlopów. Wcześniej ustalony termin udzielenia urlopu wypoczynkowego może zostać zmieniony tylko w dwóch sytuacjach. Z treści art. 164 i art. 165 Kodeksu pracy wynika, że takie przesunięcie terminu może nastąpić:
 1. na wniosek samego pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, (np. chorobą współmałżonka, która uniemożliwia mu wyjazd) lub
 2. z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałby poważne zakłócenia toku pracy.

Niestety w obu tych przypadkach ustawodawca posługuje się zwrotami niedookreślonymi.

Co oznaczają szczególne potrzeby pracodawcy?Pracodawca może przesunąć urlop wypoczynkowy tylko w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć w momencie planowania urlopu. Wystąpienie takich okoliczności jest podstawą do zmiany terminu naszego urlopu dopiero, gdy konsekwencją nieobecności pracownika będzie poważne zakłócenie toku pracy. Praktycy jako przykład takich okoliczności najczęściej podają m.in. awarię różnych urządzeń w przypadku okoliczności technicznych lub nieobecność innych pracowników w przypadku okoliczności organizacyjnych.

"Cofnięcie" urlopu i co dalej?Pracodawca nie ma podstaw prawnych do anulowania urlopu wypoczynkowego bez podania przyczyn takiej decyzji. Jeżeli podał pracownikowi informację o udzieleniu mu urlopu, to jest tym związany. Istnieje jedynie możliwość przesunięcia urlopu na termin inny niż uzgodniony w planie urlopowym, lecz może to nastąpić tylko w porozumieniu z pracownikiem. Wynika to z treści Kodeksu pracy, jak i § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. 1997 nr 2 poz. 14 ze zm.). Jeżeli jednak pracodawca bez podania przyczyny odwołuje nasz urlop, to dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i może ponieść odpowiedzialność. W takiej sytuacji na mocy art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy grozi mu kara grzywny od 1 do 30 tys. zł. Dodatkowo inspektor pracy za wykroczenie przeciwko prawom pracownika może nałożyć na pracodawcę mandat w wysokości od 1 do 2 tys. zł. Oczywiście warto także pamiętać, że również Kodeks karny penalizuje wykroczenia przeciwko prawom pracownika poprzez grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 218 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.).

PodsumowanieKażdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Warto, aby znał swoje prawa i wiedział, jak może je chronić. Za odwołany lub przesunięty urlop wypoczynkowy pracownikowi przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z zaplanowanym wypoczynkiem. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2010r. (I SA/GO 56/10) "przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. Jeżeli pracownicy podjęli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. dokonali przedpłat lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wypoczynkiem a przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków." Tak więc pracodawca, który decyduje się na zmianę terminu zaplanowanego urlopu ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika w związku z tą zmianą.

Porady prawnika

Porady prawnika

Masz wątpliwości dotyczące działań firmy, która Cię zatrudnia? Nie wiesz jak postąpić w sporze z pracodawcą, jakie możliwości pozostawia Ci prawo pracy? A może po prostu jest temat, który Cię nurtuje i chcesz poznać zastosowanie bieżących przepisów? Prześlij swoje pytania mailem: serwispraca@trojmiasto.pl. Na pytania czytelników odpowiadać będą radcy z trójmiejskich kancelarii. Odpowiedzi na wybrane pytania publikowane będą w Serwisie Praca portalu Trojmiasto.pl

O autorze

autor

Mariusz Królczyk

prawnik, Kancelaria Prawna Griffin

Kancelaria Prawna Griffin

Miejsca

Opinie (21)

 • Urlop planowany a może bez urlopu

  Witam

  Proszę o informację jeśli zaplanowałem urlop na początku tego roku jest ważny czy nie w marcu zaplanowałem wyjazd rodzinny który opłaciłem w formie zaliczki 30% w tym momencie osoba układająca mój plan na cały miesiąc żąda pokwitowania wyjazdu na wypoczynek bo inaczej urlopu mi ne może udzielić. Ja takiego pokwitowanie nie dostarczyłem ale urlop otrzymałem co ciekawe w informacji meilowej zostałem poinformowany że urlop może być cofnięty i nie mam nic do powiedzenia oczywiście też wcześniej w korespondencji meilowej zostałem wezwany do dostarczenia zaświadczenia o wyjeździe na wczasy.

  Proszę o wyjaśnienie czy jest to zgodne z prawem

  • 0 0

 • prawnik??? hmm???

  Czy autor ma jakąś zaliczoną aplikację, czy jest po prostu magistrem prawa i nie bierze żadnej odpowiedzialności za powyższy artykuł. Ciekawe.

  • 0 0

 • U prywaciarza dostac urlop to cud. Kazdy termin i kazdy wymiar urlopu to obraza szefa, ze sie chce opuscic firme na kilka dni

  • 7 1

 • firma

  plandeki Gdańsk

  • 0 0

 • Naturalną reakcją na taki krok ze strony pracodawcy jest złożenie wypowiedzenia przez pracownika. (1)

  Nie wyobrażam sobie innej reakcji przy obecnych realiach rynkowych.

  Świadczy to o kiepskim zarządzaniu pracą i podwładnymi przez przełożonego.

  • 36 1

  • Czytać umiecie? Chodzi o nieprzewidziane sytuacje w trakcie dawania urlopów. Masz 6 pracowników. 3 dałeś urlop i nagle 2 idzie na L4, to dwóm możesz wtedy przesunąć na inny termin. Takie rzeczy się zdarzają.

   • 4 5

 • Prawnicze gadki lvl expert (3)

  Przysługuje ono na mocy art. 152 § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.), dalej jako Kodeks pracy
  a można tak:
  przysługuje ono na mocy art (...) Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.).

  I już da się to czytać

  • 13 6

  • dlaczego ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.? (1)

   wystarczy ustawa z 26 czerwca 1974 r.

   • 2 1

   • Taka jest pełna nazwa aktu prawnego uwidoczniona w dzienniku ustaw

    • 0 0

  • znikąd się taka forma nie bierze i ma być czytelna dla prawników a nie każdego wieśka spod budy

   • 4 5

 • No to idę wtedy na zwolnienie i cmoknij mnie szefuńciu w wacka. (5)

  • 22 7

  • ZUS ma 5 lat na cofniecie zasiłku chorobowego....ale znając Twoją przebiegłośc nie omieszkasz pochwalić się na FB (2)

   zdjęciami z urlopu:) Spiesze z informacją że ZUS zaczyna kontrolę od portali społecznościowych:) Powodzenia w kombinowaniu:)

   • 3 5

   • (1)

    Mogą sobie kontrolować... Ciekawe w jaki sposób to robią, jak nie masz konta na fejs(z)buku. pitololo.

    • 9 2

    • Pójdz na zwolnienie i wyjedz na urlop to sie przekonasz łosiu:)

     Ps. Jak Kali kraść to dobrze ale jak Kalemu to już żle:) Cebulactwo pełną gębą:)

     • 4 7

  • (1)

   To ci dopiero sytuacja. Iść na zwolnienie lekarskie bez bycia chorym. Oszukasz lekarza? Mało prawdopodobne. Lekarz oszuka pracodawce na twoją prośbę? Już prędzej.
   Oszukiwanie systemu w jednej sferze, żeby otrzymać to co się możne należeć od tego właśnie systemu w innej sferze życia jest od podstaw sytuacją patologiczną, która w ogóle nie powinna wystąpić.
   Quo vadis Polsko?

   • 13 5

   • Podobno nie ma ludzi zdrowych. Są tylko źle przebadani...

    • 13 0

 • Urlop?Najpierw trzeba go dostać.Powszechną praktyką stało się wypłacanie pieniędzy z umowy zlecenia zamiast faktycznego udzielania urlopów.Mandat 30 tyś dla firmy to śmiech na sali,większa firma tego nawet nie odczuje,co najwyżej jakiś ,,Janusz Cwaniak spółka bez żadnej odpowiedzialności,, ,ale ten odbije to sobie na pracownikach.

  • 15 1

 • Szkoda że wszystkie konsekwencje zawsze spadają na pracodawce.

  A może pracownik miał by obowiązek zgłąszania przed rozpoczęciem kradzieży w zakładzie pracy ??
  i tu jest odpowiedź czemu zarabiamy tyle ile zarabiamy w marketach sklepach ...bo jest przyzwolenie na to że tylko pracodawca ma obowiązki!

  • 4 28

 • Niezła teoria (2)

  Może nawet chwilowo działa w jakiś dużych zagranicznych korpo - oczywiście do czasu rocznej oceny w której "menadżer" oczywiście nie zapomni uwzględnić "niskiego zaangażowania w projekt" kogoś kto nie rzucił urlopu po to żeby lecieć do "motywującej i inspirującej pracy będącej pasją całego zespołu".

  Bo w małych firmach jak się pracownikowi cokolwiek niepodoba (np. konieczność odwołania urlopu), to jedyne co może zrobić to odejść z pracy.

  Więc fajne takie porady, szkoda tylko że obowiązują chyba jedynie w urzędach a i to pewnie nie wszędzie.

  • 50 7

  • W urzędach też nie obowiązują. Plan urlopów to fikcja. Jak coś idzie nie po myśli pracodawcy, to plan urlopów przypadkiem zaginie i trzeba będzie stworzyć nowy, już z odpowiednimi datami.

   • 7 0

  • W Intelu takie rzeczy? Smuteczek.

   • 15 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ogłoszenia polecane

Pracodawcy w Trójmieście

Forum