Wiadomości

stat

Nawet 20 tys. zł na założenie firmy

Nawet 900 osób będzie mogło skorzystać w I kwartale br. z różnorodnych form wsparcia oferowanych przez Gdański Urząd Pracy.
Nawet 900 osób będzie mogło skorzystać w I kwartale br. z różnorodnych form wsparcia oferowanych przez Gdański Urząd Pracy. fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Wysoka dotacja na założenie własnej firmy, płatny staż, a może szkolenie? W Gdańskim Urzędzie Pracy ruszył nabór na najpopularniejsze formy wsparcia dla bezrobotnych, zatrudnionych już pracowników oraz samych pracodawców. Z decyzją o skorzystaniu z oferty GUP nie należy zwlekać. Przyjmowanie wniosków kończy się 7 lutego lub po wyczerpaniu limitu miejsc.Nawet 900 osób będzie mogło skorzystać w I kwartale br. z różnorodnych form wsparcia oferowanych przez Gdański Urząd Pracy. Na gdańszczan czekają wysokie dotacje inwestycyjne na założenie własnej działalności gospodarczej, płatne staże u pracodawców, a także szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz bony na zasiedlenie.

Dotacje, staże, szkolenia i bony - formy wsparcia dla bezrobotnychW przypadku popularnych dotacji na firmę wysokość wsparcia w 2020 r. będzie wynosić do 20 tys. zł, a o jej uzyskanie mogą się ubiegać zarejestrowani w GUP bezrobotni. W ramach pierwszego w tym roku naboru, który prowadzony będzie od 3 do 7 lutego, udzielonych zostanie łącznie 100 dofinansowań. O połowę z nich będą się mogły ubiegać kobiety powyżej 30. roku życia, a także mężczyźni spełniający jeden z następujących warunków: wykształcenie maksymalnie średnie, ukończone 50 lat, status osoby niepełnosprawnej lub pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres 12 miesięcy. Kolejnych 50 dotacji rozdysponowanych zostanie wśród osób młodych, które nie ukończyły 30. roku życia (w przypadku gdańszczan poniżej 25. roku życia dodatkowo wymagany będzie okres zarejestrowania w GUP nie dłuższy niż cztery miesiące).

Z kolei do wyczerpania limitu miejsc prowadzone będą nabory bezrobotnych zainteresowanych podjęciem szkolenia, płatnego stażu lub uzyskaniem bonu na zasiedlenie. Z pierwszej formy wsparcia skorzysta w I kwartale br. 60 osób, ze staży 120 bezrobotnych, a na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania przyznanych zostanie pięć bonów.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy i refundacje dla pracodawcówO przyznanie wsparcia z Urzędu Pracy mogą ubiegać się również pracodawcy i ich pracownicy. Od 3 do 6 lutego prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego. Rozwiązanie to w I kwartale br. pozwoli 600 osobom uaktualnić swoje kwalifikacje i dostosować je do aktualnych wymogów szybko zmieniającej się gospodarki.

Firmy mogą się również ubiegać o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do kwoty nieprzekraczającej 20 tys. zł, a także organizację staży bądź prac interwencyjnych, czyli zatrudnienia bezrobotnego przez pracodawcę z dofinansowaniem przez urząd pracy części jego wynagrodzenia. W I kwartale br. udzielonych zostanie łącznie 10 refundacji, 60 staży oraz 15 prac interwencyjnych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc.