• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Koronawirus a praca. Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Aleksandra Wrona, Szymon Szuksztul
14 marca 2020 (artykuł sprzed 3 lat) 

Sytuacja związana z koronawirusem nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy. Niektóre firmy już zdecydowały się na pracę zdalną, inne obejmują kwarantanną osoby wracające z zagranicy i zaopatrują miejsce pracy w środki dezynfekcji. Taka sytuacja budzi wiele wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.


W najbliższym czasie:


Przedsiębiorstwa, które świadomie zarządzają ryzykiem, monitorują na bieżąco zidentyfikowane wcześniej zagrożenia, oceniają prawdopodobieństwo ich wystąpienia i podejmują odpowiednie działania, by im zapobiec lub zminimalizować negatywne skutki. Jednak nie wszystkie firmy są przygotowane, by "z marszu" zmierzyć się z poważnym kryzysem, który może wywołać pandemia.

- Jeśli w firmie są procedury związane z identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem, należy sprawdzić, czy uwzględniają ryzyka związane z pandemią i postępować zgodnie z ustalonymi wcześniej krokami i scenariuszami. Jeśli takich procedur nie ma lub nie dotyczą tego rodzaju zagrożenia, to ostatni moment, by w trybie pilnym uzupełnić te braki. Zapewnienie ciągłości działania firmy i dbałość o bezpieczeństwo pracowników to w sytuacji kryzysu najważniejsze zadania zarządu - mówi Igor Gielniak, doradca w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów specjalizujący się w zarządzaniu kryzysowym w firmach (turnaround management).

Koronawirus w Trójmieście: wszystkie informacje"Wielu klientów zwraca się do nas z pytaniami dotyczącymi uprawnień pracodawcy w kontekście koronawirusa" - przyznają trójmiejscy prawnicy. Pracodawcy zastanawiają się m.in. nad środkami bezpieczeństwa, które powinni przedsięwziąć, podczas gdy pracownicy zobligowani do wychodzenia z domu często obawiają się o swoje bezpieczeństwo.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania udzielił nam radca prawny Szymon SzuksztulKancelarii Prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Gdańsku.

Czy pracodawca może nakazać pracownikom pracę w domu?Szymon Szuksztul, radca prawny: Ustawodawca we wprowadzonej 2 marca Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (powszechnie znana jako specustawa w sprawie koronawirusa) w art. 3 jak najbardziej daje pracodawcy możliwość wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej poza zakładem pracy, czyli w ramach tzw. "home office". Co do zasady, zgodnie z kodeksem pracy, praca zdalna wymaga zgody zarówno pracodawcy, jak i pracownika, jednakże wspomniana specustawa pozwala pracodawcy na skierowanie pracownika do pracy zdalnej w drodze polecenia. W ramach polecenia służbowego pracodawca powinien wskazać pracownikowi, w jakim okresie ma wykonywać pracę zdalną oraz zapewnić środki do jej wykonywania np. poprzez udostępnienie służbowego komputera, telefonu lub zapewnić dostęp do oprogramowania niezbędnego do wykonywania pracy.

W przypadku otrzymania takiego polecenia pracownik powinien się do niego zastosować, a odmowa wykonania polecenia może zostać uznana za naruszenie obowiązku starannego i sumiennego wykonywania pracy wskazanego w art. 100 §1 Kodeksu pracy, a co za tym idzie może skutkować nałożeniem na pracownika kary pieniężnej albo stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest bowiem obowiązek wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zaistniałej sytuacji związanej z koronawirusem skierowanie pracownika do pracy zdalnej ma na celu zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, stąd też w świetle ustawy pracodawca może wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej, jeżeli uzna, że ma to na celu przeciwdziałanie COVID-19.

Czy mogą nakazać przebadanie pracowników, gdy ci wrócili z krajów objętych wysokim ryzykiem zarażenia (gł. Włochy)?Co do zasady, jak wskazano również w komunikacie Państwowej Inspekcji Pracy, przepisy Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy nie uprawniają pracodawcy do skierowania pracownika na badania lekarskie tylko z tego powodu, że np. jest przeziębiony i wrócił z krajów objętych wysokim ryzykiem zarażenia. Niemniej jednak należy podkreślić, iż zgodnie z art. 207 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jak również jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Choćby z uwagi na ten podstawowy obowiązek pracodawcy, wydaje się zasadnym, aby pracodawca mając na uwadze zdrowie pozostałych pracowników, zlecił pracownikowi przeprowadzenie badań kontrolnych.

Czy pracodawca może wprowadzić szczególne procedury dot. BHP w związku z epidemią koronawirusa?W ramach obowiązku wymienionego w odpowiedzi na poprzednie pytanie pracodawca może podjąć wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym wprowadzić szczególne procedury, które nie powinny przy tym naruszać warunków umowy o pracę zawartej z pracownikiem, aktów wewnątrzzakładowych (takich jak np. regulamin pracy) oraz obowiązujących przepisów prawa pracy. W szczególności pracodawca może w ramach "nowych, szczegółowych procedur" wydać pracownikom polecenia w zakresie dezynfekcji rąk po wejściu do zakładu pracy, sposobu korzystania z odzieży roboczej, mienia powierzonego czy precyzyjne określić zasady pracy zdalnej w przypadku skorzystania przez pracownika z tzw. "home office" dopuszczalnego u pracodawcy.

Czy pracownik na kwarantannie pracuje zdalnie? Czy dostaje normalnie pensję?Pracownik objęty kwarantanną w związku z koronawirusem będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy lub zasiłku chorobowego od ZUS, w zależności od okresu, w jakim pozostaje w kwarantannie. Warunkiem uzyskania uprawnienia do wynagrodzenia jest przedłożenie pracodawcy decyzji sanepidu o objęciu kwarantanną. Wynagrodzenie takie wynosi 80 proc. wynagrodzenia za pracę, które otrzymałby pracownik w ww. okresie. Jednocześnie pracownik może umówić się z pracodawcą, że w czasie kwarantanny będzie wykonywał pracę zdalną na zasadach uzgodnionych przez obie strony i wynikających z wewnętrznych procedur obowiązujących u pracodawcy. W takim przypadku pracownik będzie uprawniony do 100 proc. wynagrodzenia, jakie otrzymywałby, gdyby pracował w dotychczasowych warunkach, w zakładzie pracy.

Kina w Trójmieście zawieszają działalność


Czy pracownik, który boi się chodzić do pracy, może wymusić na pracodawcy pracę zdalną?W odpowiedzi na to pytanie należy odnieść się do art. 210 Kodeksu pracy, który stanowi, iż pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w przypadku, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. W orzecznictwie podkreśla się, że przepis ten powinno się interpretować możliwie jak najbardziej szeroko, więc jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki przemawiające za tym, że pracodawca nie podejmuje działań umożliwiających zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wtedy pracownik może wstrzymać się od wykonywania pracy po uprzednim zgłoszeniu swoich zastrzeżeń przełożonemu. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, np. jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednich środków czystości/dezynfekcji pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientem np. pracującym w branży gastronomicznej. Na dzisiaj brak jest natomiast konkretnych ustawowych uregulowań umożliwiających pracownikowi żądanie od pracodawcy skierowania do pracy zdalnej. Co ważne, powinno się indywidualnie rozpatrywać możliwość zlecenia pracownikowi pracy zdalnej, zwłaszcza biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy.
autor

Szymon Szuksztul

radca prawny, kancelaria Kawczyński i Kieszkowski

Miejsca

Opinie (108) 2 zablokowane

 • Wazne pytanie

  Jeżeli wynik testu będzie pozytywny a pracownik czuje się dobrze i może pracować to może podjąć pracę zdalna? Na kwarantannie może a jak ma wynik pozytywny ?

  • 0 0

 • Praca zdalna a korzystanie z uslug noclegowych

  Witam, mam pytanie. Zgodnie z najnowszymi zasadami bezpieczenstwa hotele i miejsca noclegowe zostana zamkniete. Czy jesli ktos korzysta z ulsug noclegowych w ramach wykonywania obowiazkow sluzbowych ale nie bedac w delegacji (obowiazkowa praca zdalna) od 01.03 to czy nadal moze z nich korzystac ?

  • 0 0

 • pracuje na budowie co mam zrobic jak uzyskac zwolnienie

  • 0 0

 • W mojej firmie ochroniarskiej wszystko po staremu (1)

  jak mydła nie było w toalecie od zawsze to i teraz nie ma.

  • 28 0

  • tragedia

   ludzie którzy pracuja w ochronie na lotnisku ale zatrudnione sa na umowach śmieciowy tez nie maja odpowiednich środków zabiezpieczajacych ludzie jeżdzom komunikacja miejska mimo ze mają samochody nie odwożą ludzi do domu co to za pracodawca

   • 0 0

 • Czy pracodawca może zmusić pracownika by przebywał w miejscu gdzie jest 70 osób w jednym pomieszczeniu

  Pytanie mam takie bo dziś miałem taką sytuacje że dyrekcja wymyśliła że pracownicy by nie mieli kontaktu z wcześniejszą zmiana to mają zgromadzić się w sali konferencyjnej ( o koło 70 osób) dopiero do szatni mogą iść jak zostanie zdezynfekowana tu akurat się zgodzę ale problem jest w tym że nie wyraziłem zgody na przebywanie w jednym pomieszczeniu z tyloma osobami i wraz z paroma osobami zostaliśmy na dworze przed biurem , oczywiście zachowując wszelkie zasady brak kontaktu z poprzednią zmianą i odczekania aż szatnia będzie odkażona , problem w tym że przez resztę dnia słuchałem ze tak nie można bo dyrekcja kazała żeby wszyscy byli razem w jednym pomieszczeniu , ostatnio ciągle się słyszy żeby unikać takich skupisk ludzi ,przechodząc do sedna czy podjęta decyzja moja żeby zostać na dworze i nie wchodzić tam była dobra .

  • 1 0

 • Praca z domu

  Wszystko ok ale w żadnym z artykułów nie ma pytania ani odpowiedzi brzmiącego: co jeśli chcę pracować z domu i mam taką możliwość oraz wykonuję wszystkie powierzone zadania w czasie pandemii ponieważ boję się przychodzić do miejsca pracy a pracodawca i tak każe mi pracować z biura??
  Proszę niech ktoś odpowie, skoro jest to polecenie służbowe nie mogę odmówić powrotu do biura, prawda? Mimo, iż kaszlę, mam katar i kicham.
  Czekam na odpowiedź

  • 1 0

 • Zwolnienie z pracy

  Miałem umowę o pracę w pełnym wymiarze na czas nieokreślony. Od pracodawcy dostałem wypowiedzenie. Przyczyna - redukcja etatu na skutek sytuacji w kraju związanej z wirusem. Czy pracodawca mógł tak zrobić?

  • 2 0

 • pracodawca odmawia pracy zdalnej (1)

  Mój pracodawca odmawia dłuższej pracy zdalnej niż 2 dni!!!! jaki to ma sens? pracuję w jednostce samorządowej w Gdańsku. Premier mówi : zostań w domu, prezydent miasta mówi: bądź odpowiedzialny/-a, a dyrektor swoje - nie! a praca taka byłaby mozliwa, sensowna itd.

  pozdrowienia dla Gdańszczan

  • 2 0

  • Urząd?

   Pamiętaj, że nie możesz wynieść ani jednego dokumentu, ani jednej danej osobowej... Co możesz robić zdalnie - jedno pismo pisać cały dzień? W Gdyni sobie poradzili, nie narażają pracowników. Ludzie pracują rotacyjnie i nie grają głupa, że "pracują" w domu. W Gdańsku słyszałem od kolegów z urzędu (nie powiem którego), że litr płynu do dezynfekcji na kilkadziesiąt osób przysługuje :))) po kilka osób w pokojach siedzi. To nazywa się dbanie o pracownika!!! do czasu....

   • 0 0

 • Małe korpo - a jednak choć trochę odpowiedzialne

  U nas od poniedziałku mamy wręcz zakaz pokazywania się w biurze za wyjątkiem 5/6 osób dyżurujący z 40 osobowej załogi - na dyżury przyjeżdza też szef, choć jest w grupie ryzyka. Dostaliśmy pozwolwnie zabrania monitorów, stacji dokujących itp. i mamy pracę zdalną - bo jesteśmy firmą gdzie da się ją wprowadzić w 80%. Ograniczono pocztę, kurierów, obieg dokumentów gdzie się da elektroniczny.
  Zakazy podróży, spotkań twarzą w twarz. Kwarantannę dla wracających z zagranicy szef wprowadził parę dni przed takim obowiązkiem nałożonym przez Państwo. Wszytko wprowadzone bezterminowo - do odwołania, ale minimum 2 tygodnie.
  Zakupiono różne środki do dezyfekcji rąk, powierzchni czy nawet jednorazowe rękawiczki.
  Podaję to jako przykład, że są firmy, które zachowują się odpowiedzialne i podnieść innych na duchu.

  Gdyby każda firma, gdzie jest to możliwe, wprowadziła pracę zdalną, bardzo mocno ogarniczyłoby to ruch po 3-mieście i tym samym ryzyko zarażenia.

  • 2 0

 • Powinna powstać lista pracodawców (4)

  Powinna powstać lista pracodawców NIEodpowiedzialnych społecznie, którzy mogą pozwolić swoim pracownikom pracować z domu, ale tego nie robią, bo nie. Bo koronawirus to ściema, bo kto zrobi kawę Pani Prezes, bo nie ufam wieloletnim pracownikom biurowym, że w domu będą pracować.

  Taka lista pomogłaby przyszłym kandydatom w podjęciu decyzji co do pracy w takiej firmie, a także klientom - ocenić na ile firma zachowała się fair w czasach wymagających solidarności.

  Pamiętajcie, firmy to twory autorytarne. Władze właścicieli trzeba równoważyć presją społeczną i solidarnością pracowniczą

  • 60 2

  • Lista tych co żerują na sytuacji!

   Powinna powstać czarna lista tych którzy mają miliony na kontach i wysyłają przymusowo na urlopy bezpłatne tych co mają "wyższe" w ich mniemaniu pensje, każą na czarno pracować z domu i straszą zwolnieniem jak się na to nie pójdzie, a i mówią, że nie wiedzą ile zapłacą. A PIP na to nic!!!! Media też

   • 0 0

  • Ergo Hestia też o ile wiem

   • 0 0

  • Basia (1)

   No. 1 uniwersytety

   • 3 0

   • No.2 Urzad Miejski GD

    • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane