Wiadomości

stat

Kiedy pracodawca może odmówić urlopu szkoleniowego?

Najnowszy artukuł na ten temat

Zasady przyznawania urlopu szkoleniowego

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron.
Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. fot.123rf / Wavebreak Media Ltd

Obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak, że w każdym wypadku zobowiązany jest do udzielania urlopu szkoleniowego.Mój pracownik uczy się zaocznie i niedługo przystępuje do egzaminów. Wiedziałam o tym fakcie, ale nigdy nie wspominał o tym, że będzie potrzebował urlopu szkoleniowego. Ostatnio, kiedy nie chciałam podpisać mu urlopu wypoczynkowego powiedział, że w takim razie wnioskuje o urlop szkoleniowy. W jakich przypadkach mam prawo mu odmówić?
Na pytanie odpowiada Paweł Kasprzyk z Kancelarii Radców Prawnych Kasprzyk Waliszewski.

Paweł Kasprzyk, radca prawny
Paweł Kasprzyk, radca prawny
W art. 17 Kodeksu pracy ustawodawca wprowadził ogólną zasadę, w myśl której pracodawca ma obowiązek ułatwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednakże nie w każdym przypadku "ułatwienie" to wiąże się z koniecznością udzielenia pracownikowi urlopu szkoleniowego.

Celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie czytelniczki należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na treść art. 103 (1) Kodeksu pracy, stanowi on:
§ 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy
i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:
1) urlop szkoleniowy;
2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a jego wymiar kształtuje się w następujący sposób:
1) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych;
2) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego;
3) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
4) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Czy planujesz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe?

tak, jestem w trakcie nauki 36%
tak, zamierzam podjąć się dodatkowych studiów lub szkoleń 27%
chciał(a)bym nabyć nowe umiejętności, żeby zmienić branżę 16%
nie, moje umiejętności są wystarczające 8%
nie, nie chcę się już uczyć 13%
zakończona Łącznie głosów: 157
Wymaga podkreślenia, iż pracodawca powinien co do zasady zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Na mocy takiej umowy pracodawca zobowiązuje się przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formie wskazanej w umowie co najmniej uprawnienie do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia, oraz na czas ich trwania z zachowaniem oczywiście prawa do wynagrodzenia.

Pracownik natomiast zobowiązuje się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formie wskazanej w umowie i dołożenia należytej staranności w dążeniu do ukończenia kursu, szkolenia czy studiów. Zatem dopiero w przypadku zawarcia z pracownikiem takiej umowy, uzyskuje on prawo do urlopu szkoleniowego. Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek, nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa powyżej, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Więcej porad prawnych


Konkludując, jeżeli pracownik czytelniczki odbywa studia zaoczne, to prawo do urlopu szkoleniowego nabędzie on tylko wtedy, gdy studiuje z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą, a dodatkowo zawarł z pracodawcą odpowiednią umowę regulującą kwestię wzajemnych praw i obowiązków w związku z odbywanymi studiami.

Jeżeli między pracownikiem a pracodawcą nie są stosowane powyższe zasady, to wówczas pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności mogą być przyznane:
1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
2) urlop bezpłatny, w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem. W tym przypadku jest zatem konieczne porozumienie między pracownikiem i pracodawcą.

Opinie (14)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.