Wiadomości

Karta Nauczyciela a rozwiązanie umowy

fot. 123rf/ Cathy Yeulet

Pracę nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela, ale co gdy nie zawiera ona szczegółowych postanowień np. w zakresie rozwiązywania stosunku? Wówczas stosuje się przepisy zawarte w Kodeksie pracy.Chciałbym zasięgnąć fachowej porady, gdyż nie mogę się doszukać w Karcie Nauczyciela odpowiedniego paragrafu i myślę, że pracodawca wymusza na mnie pewne zachowanie. Jestem nauczycielem dyplomowanym (wychowania fizycznego) z 15-letnim doświadczeniem, aktualnie jestem zatrudniony w liceum ogólnokształcącym na czas określony od 1.09.2019 do 31.08.2020. Ze względu na możliwość podjęcia nowej pracy niezwiązanej z oświatą od 1.06.2020 na stanowisku kierowniczym mam pytanie: Czy trzeba wypowiedzieć umowę z dniem 31.05.2020 za porozumieniem stron (tak sprawa została postawiona przez pracodawcę)? Czy umowa samoczynnie zostanie rozwiązana z datą 31.08.2020? W Karcie Nauczyciela doszukałem się paragrafu, że przysługuje miesięczny okres wypowiedzenia, gdy umowa jest jednak na czas określony.

Porady prawne w serwisie PracaTomasz Siemoński
Tomasz Siemoński fot. materiały prasowe
Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) nie zawiera szczegółowych postanowień w zakresie rozwiązywania stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. W takim wypadku stosujemy art. 91c ust. 1 Karty, zgodnie z którym w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, do wskazanej umowy znajduje zastosowanie art. 36 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio: dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy; miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy; trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą do okresu pracy mającego wpływ na długość wypowiedzenia wlicza się każdy okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy (uchwała Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2003 r. sygn. akt III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4).

Ponadto zgodnie z art. 30 § 21 KP okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Przykładowo, jeżeli pracownik z rocznym stażem pracy złoży wypowiedzenie 16 maja, bieg terminu wypowiedzenia rozpocznie się z dniem 1 czerwca a zakończy 30 czerwca. Z opisanego stanu faktycznego nie wynika wprost długość stażu pracy czytelnika u danego pracodawcy, niemniej jednak jeżeli jest on krótszy niż trzy lata, to należy przyjąć, iż okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi miesiąc.

Jeżeli chodzi o termin rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, to zgodnie z art. 30 § 1 pkt 4 KP umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta, oczywiście pod warunkiem, że do tego czasu nie wygaśnie albo nie zostanie rozwiązana z innych przyczyn. Biorąc pod uwagę powyższe, 31 sierpnia 2020 r. będzie ostatnim dniem pracy czytelnika.

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 KP umowa o pracę rozwiązuje się również na mocy porozumienia stron. Rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie wymaga zgodnego oświadczenia woli. Stanowisko przedstawione przez pracodawcę czytelnika należy traktować w gruncie rzeczy jako ofertę, która podlega regulacjom określonym w art. 66 Kodeksu cywilnego, co oznacza, iż dla swej skuteczności wymaga oświadczenia woli czytelnika o jej przyjęciu. W mojej ocenie takie działanie pracodawcy nie może być klasyfikowane w kategoriach wywierania presji na pracowniku, a raczej jako przedstawienie własnych warunków rozwiązania umowy i to w taki sposób, który nie jest sprzeczny z zasadą swobody umów. Pracownik niezadowolony z przedstawionego rozwiązania może odrzucić propozycję pracodawcy bez żadnych konsekwencji, ewentualnie negocjować korzystniejsze warunki.

Opinie (33) 2 zablokowane

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.