.
Baner

Wiadomości

stat

Jak wygląda ochrona przedemerytalna?

Na chwilę obecną wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.
Na chwilę obecną wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat. fot.bilderstoeckchen/fotolia.com

Od października 2017 roku nowelizacji ulegnie ustawa emerytalna, przewidując m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn do 65 lat i kobiet do 60 lat. Zmieni się też okres, w którym pracownik będzie podlegał ochronie przedemerytalnej. W związku z wejściem w życie tych zmian mnożą się pytania i kontrowersje.Osiągnąłem w ubiegłym roku 60 lat i obecnie studiuję najnowsze przepisy dotyczące ochrony przedemerytalnej. Jednak nie wszystko udaje mi się zrozumieć, bowiem niedawno czytałem w internecie o nowej ochronie przedemerytalnej wynoszącej pięć lat. Teraz nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia w tym zakresie. Obecnie pracuję u pracodawcy na podstawie umów o pracę na czas określony, w tym w zasadzie nie ma żadnej przerwy między umowami. Ostatnia, trzecia umowa skończyła mi się 31 grudnia 2016 roku i pracodawca z dniem 1 stycznia dał mi do podpisu kolejną umowę do 28 lutego 2017 roku, twierdząc, że od 1 marca będzie mieć dla mnie ciekawszą propozycję, jeśli jego plan wypali (tak się wyraził). Dla ustalenia wszystkich danych chcę powiedzieć, że moje lata życia kończą się w listopadzie, czyli od dnia urodzin wszedłem w 61 rok życia. Czy w związku z tym mogę liczyć na ochronę przedemerytalną? Pracę wykonuję w ramach 1/8 etatu jako sprzątacz.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił mecenas Wojciech Kawczyński z Kancelarii prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Gdańsku.

Mecenas Wojciech Kawczyński
Mecenas Wojciech Kawczyński

Na wstępie należy wskazać, że kilka istotnych kwestii nie zostało opisanych przez czytelnika, stąd też konieczne było przyjęcie pewnych założeń.

Z opisanego stanu faktycznego nie wynika, czy okres zatrudnienia czytelnika umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Stąd dla potrzeb opinii przyjęto, że tak jest. Z opisu nie wynika również, czy czytelnik w okresie zatrudnienia kiedykolwiek wykonywał prace o szczególnym charakterze, uprawniające go do wcześniejszego uzyskania prawa do tzw. emerytury pomostowej. W rezultacie przyjęto, że czytelnik takiej pracy nie wykonywał.
Czy po zmianie przepisów skorzystasz z wcześniejszej emerytury?

Tak, zdecydowanie

47%

Jeszcze nie zdecydowałam/łem

11%

Nie mam zamiaru

15%

Sprawa mnie nie dotyczy

27%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 253

W pierwszej kolejności należy odnieść się do długości okresu ochronnego. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy ("k.p."), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Na chwilę obecną wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat. W wyniku najnowszej nowelizacji ustawy emerytalnej, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. będzie przysługiwała emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Przepis ten wchodzi w życie 1 października 2017 roku, a więc przed ukończeniem przez pytającego 61 roku życia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, ochrona przedemerytalna czytelnika rozpoczęłaby się najwcześniej w dniu ukończenia przez niego 63 roku życia, jednak w związku z wchodzącą w życie 1 października 2017 roku nowelizacją ustawy emerytalnej przewidującą m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn do 65 lat, to ochrona przedemerytalna czytelnika rozpocznie się w dniu skończenia przez niego 61 lat, czyli w listopadzie 2017 r.

Należy odnieść się też do faktu, że umowa o pracę zawarta przez czytelnika w dniu 1 stycznia 2017 roku jest czwartą z rzędu umową o pracę z tym samym pracodawcą. Zgodnie z art. 251 § 1 i 3 k.p., jeżeli liczba zawartych umów o pracę jest większa niż trzy, przyjmuje się, że pracownik od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę zawarta przez czytelnika w dniu 1 stycznia 2017 roku, pomimo jej literalnego brzmienia jako "umowy o pracę na czas określony do dnia 28 lutego 2017 r.", jest w rzeczywistości umową o pracę na czas nieokreślony.

W konsekwencji umowa o pracę z dnia 1 stycznia 2017 r. nie ulegnie automatycznemu rozwiązaniu w dniu 28 lutego 2017 r. W przypadku chęci zakończenia stosunku pracy przez pracodawcę (np. jeśli nie ziści się plan pracodawcy o nowej "ciekawej propozycji" pracy dla czytelnika od 1 marca 2017 r.), będzie on musiał tę umowę o pracę wypowiedzieć. W tym zakresie obowiązują przy tym wszelkie rygory związane z wypowiadaniem umowy zawartej na czas nieokreślony, tj. m.in. jej wypowiedzenie będzie wymagało ze strony pracodawcy pisemnego uzasadnienia i zachowania przewidzianego prawem okresu wypowiedzenia. W przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów dotyczących wypowiadania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, czytelnik będzie miał prawo do żądania na drodze sądowej uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia go do pracy - co w opisanym stanie faktycznym mogłoby być dla niego szczególnie korzystne w przypadku, gdyby chciał pozostać w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy aż do osiągnięcia wieku przedemerytalnego i wejścia w okres ochronny z art. 39 k.p.

Należy jednak pamiętać, że ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k.p. dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę, a nie jej faktycznego rozwiązania. Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę przed objęciem pracownika ochroną przedemerytalną (czyli w przypadku czytelnika przed listopadem 2017) będzie w pełni skuteczne, nawet jeśli zakończenie stosunku pracy nastąpi po dacie objęcia pracownika ochroną przedemerytalną. W takim wypadku pracownik nie zostanie objęty ochroną z art. 39 k.p.

Wymiar czasu pracy (tj. wysokość etatu) pracownika nie ma znaczenia dla objęcia pracownika ochroną przedemerytalną wynikającą z art.39. k.p. To, że czytelnik pozostaje w stosunku pracy jedynie w wymiarze 1/8 etatu nie stanowi nie stanowi przeszkody dla objęcia go ochroną przedemerytalną.

Podsumowując, ochrona przedemerytalna czytelnika rozpocznie się w dniu ukończenia przez niego 61 lat, tj. w listopadzie 2017 r. Czytelnik od pierwszego stycznia 2017 roku jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, którą jego pracodawca może wypowiedzieć jedynie za pisemnym uzasadnieniem. Musi ono odpowiadać rzeczywistości i być przeprowadzone z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast po osiągnięciu przez pracownika ww. wieku przedemerytalnego, zawarta umowa o pracę, co do zasady (tj. poza pewnymi wyjątkami przewidzianymi w przepisach odrębnych), nie będzie mogła być wypowiedziana aż do osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (43)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.