.
Baner

Wiadomości

stat

Finansowanie studiów pracownika a urlop szkoleniowy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. fot.WavebreakMediaMicro/fotolia.pl

Im bardziej wykształcony pracownik, tym większe ma możliwości wyboru zatrudnienia. Gdy pracownik łączy pracę z nauką, a jednocześnie korzysta z dofinansowania swojego pracodawcy, czasami zaczynają pojawiać się problemy z przyznawaniem dni wolnych, które pracownik mógłby przeznaczyć wyłącznie na edukację.Jestem pracownikiem firmy od 2007 roku. Na rozmowach, ocenach półrocznych i rocznych z przełożonymi niejednokrotnie poruszany był aspekt podwyższania kwalifikacji. W 2013 roku złożyłem wniosek o dofinansowanie na studia inżynierskie. Pracodawca wyraził zgodę i udzielił mi dofinansowania na studia w wysokości 75 proc. kosztów, a do tego musiałem podpisać umowę (tzw. lojalkę), na 3,5 roku - tj. przez taki właśnie okres po zakończeniu studiów nie zwolnię się z pracy. Nie korzystałem przez cały okres nauki z ani jednego dnia urlopu szkoleniowego. Jestem na ostatnim semestrze i chciałem wziąć urlop (21 dni) na pisanie pracy i przygotowanie się do egzaminu. Dział HR w mojej firmie odpowiedział, że firma nie ma takiego obowiązku, bo nie wysłała mnie na te studia, tylko zgodziła się na ich współfinansowanie. Z tego, co wyczytałem w artykule, wynika, że fakt zaakceptowania mojego podwyższania kompetencji też ma znaczenie. Czy możecie państwo wyjaśnić, jak to wygląda od strony prawnej?

Na pytanie odpowiada radca prawny Jacek Posyniak z Kancelarii JP LEGAL Adwokaci i Radcy prawni.

Czy podejmowałaś/eś studia współfinansowane przez pracodawcę?

tak

28%

nie

72%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 145

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikającym z art. 17 kp oraz art. 94 pkt 6 kp jest ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przez "ułatwianie" podnoszenia kwalifikacji należy rozumieć nieodmawianie bez uzasadnionych przyczyn zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia oraz tworzenie pozytywnej atmosfery wobec uczących się pracowników (uchwała SN z dnia 10 marca 2005 r., II PZP 2/05).
Uszczegółowienie tego obowiązku następuje w art. 1031 - 1036 kp.  Ustawodawca wyraźnie wskazał, że tylko w sytuacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy pracownikowi przysługuje płatny urlop szkoleniowy. Wymiar tego urlopu jest uzależniony od rodzaju podjętego dokształcania i wynosi:
6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i maturalnego, 
21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Podsumowując, przesłanką rozstrzygającą o zakresie uprawnień dokształcającego się pracownika jest zgoda pracodawcy lub przejawienie inicjatywy przez pracodawcę w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnionego.

W myśl stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (opublikowanego na stronie www.mpips.gov.pl), zgoda pracodawcy może być wyrażona przez każde zachowanie, które ją przejawia, m.in. przez przyznanie dofinansowania do nauki. Zgoda może być również wyrażona przez działanie. Nawet jednorazowe płatne zwolnienie pracownika na zajęcia związane z kształceniem może potwierdzać zgodę pracodawcy na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych.

W pana sytuacji nie ma wątpliwości, że pracodawca wyraził zgodę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o czym świadczy zawarcie umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, tzw. lojalki, w której zakład pracy zobowiązał się dofinansować koszty studiów. Powyższe wystarczy, aby uznać, że pracodawca zaakceptował podjęte przez pana studia. To zaś jest podstawą nabycia prawa do urlopu szkoleniowego. Jest to uprawnienie o charakterze ustawowym i odpłatnym, albowiem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas urlopu. Nie jest konieczne przyznanie pracownikowi urlopu szkoleniowego w umowie o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Ewentualne wykluczenie prawa do tego urlopu w treści umowy będzie prawnie nieskuteczne.

W związku z podjętymi studiami przysługuje panu zatem urlop szkoleniowy w wymiarze wskazanym w art. 1032 § 1 pkt 4 kp (21 dni).

Na zakończenie warto jeszcze wskazać, że umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy rozdziału kodeksu pracy "Kwalifikacje zawodowe pracowników". Maksymalny zatem okres pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych to trzy lata. Wskazany w pana umowie okres wydłużenia konieczności pozostawania w stosunku pracy przez 3,5 roku jest niezgodny z przepisami kodeksu pracy. Pracodawca nie może bowiem wydłużyć tego okresu.
Dodaj zdjęcie do artykułu

Opinie (25)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
13.10.2017 wprowadzono zmiany w regulaminie.
zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.