Wiadomości

stat

Czy pracodawca może udzielać urlopu na godziny?

Jeden dzień urlopu powinien co do zasady obejmować tyle godzin, ile w tym dniu przypada pracownikowi do przepracowania.
Jeden dzień urlopu powinien co do zasady obejmować tyle godzin, ile w tym dniu przypada pracownikowi do przepracowania. fot. 123rf

Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego różnią się w każdej firmie, jednak powinny mieścić się w ramach przepisów znajdujących się w kodeksie pracy. Czy za zgodą pracownika pracodawca może je zmodyfikować?Mam pytanie odnośnie urlopów pracowniczych. U mnie w firmie jest możliwość wybierania urlopu na godziny. Co prawda jest to z inicjatywy pracowników a pracodawca się na to zgodził, ale czy to zgodne z prawem? Jak do tego podejdzie ewentualna kontrola PIP? Czy dobra wola pracodawcy nie zostanie tu ukarana?

Chcę także zapytać o kwestię urlopów 14-dniowych. Nasz pracodawca jest w temacie urlopów bardzo ugodowy i nie zmusza pracowników do wybierania części urlopu wypoczynkowego naraz. Czy za to też mogą grozić jakieś konsekwencje?

Odpowiedzi na to pytanie udziela Kalina Jarosławska z Kancelarii Prawnej Jarosławska Mońko Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kalina Jarosławska, radca prawny
Kalina Jarosławska, radca prawny
Odpowiedź na pierwsze pytanie znajdziemy w art. 154 [2] kodeksu pracy. Najlepiej zacytować go w całości:

§ 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy.
§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż osiem godzin.
§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Z art. 154 [2] kodeksu pracy wynika, że urlopu udziela się w całych dniach pracy, ale rozlicza w godzinach. Nie oznacza to, że można udzielać urlopu na godziny. Jeden dzień urlopu powinien co do zasady obejmować tyle godzin, ile w tym dniu przypada pracownikowi do przepracowania. Jest tylko jeden wyjątek, kiedy pracodawca może udzielić urlopu na część dnia pracy - przewiduje go art. 154 [2] § 4 kodeksu pracy. Jest to możliwe wtedy, gdy liczba godzin urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż liczba godzin pracy w dniu, w którym urlop ma zostać udzielony, np. pracownikowi pozostały cztery godziny urlopu - można go udzielić w dniu, w którym pracownik ma osiem godzin do przepracowania. Inna praktyka formalnie jest niezgodna z prawem, nawet jeżeli pracownik złożył wniosek czy też zgodził się na udzielenie urlopu w godzinach.

Czy twój pracodawca udziela urlopu na godziny?

tak, jest to normalna praktyka

17%

tak, ale nieoficjalnie

13%

teoretycznie nie, ale mogę wyjść wcześniej i odpracować te godziny innego dnia

39%

nie, nie mam takiej możliwości

31%
Jeśli chodzi o konsekwencje, art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy przewiduje wprawdzie karę grzywny od 1000 zł do 30000 zł za nieudzielenie przysługującego urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu, ale wydaje się, że udzielenie urlopu w godzinach nie mieści w przytoczonym opisie wykroczenia, nie jest to bowiem ani nieudzielenie urlopu, ani obniżenie jego wymiaru. Natomiast w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy należy liczyć się z możliwością skierowania tzw. wystąpienia, w którym PIP zwróci się o zmianę praktyki i zaprzestanie udzielania urlopów w godzinach, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 154 [2] § 4 kodeksu pracy. Po otrzymaniu wystąpienia pracodawca ma 30 dni na to, aby poinformować PIP o terminie i sposobie realizacji wystąpienia.

Co do pytania drugiego, co do zasady, urlop wypoczynkowy powinien być nieprzerwany - wynika to z art. 152 § 2 kodeksu pracy. Wyjątek umożliwiający podział urlopu na części przewiduje art. 162 k.p. Zgodnie z tym przepisem o podział urlopu na części musi wystąpić sam pracownik, a ponadto co najmniej jedna część urlopu musi obejmować nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Nie chodzi tu o dni urlopu, lecz o dni kalendarzowe, do których zalicza się dni wolne (np. soboty, niedziele i święta). W praktyce najczęściej oznacza to, że co najmniej jedna część urlopu musi obejmować 10 dni urlopowych, co wraz z przypadającymi po drodze weekendami daje 14 dni kalendarzowych. Pozostały wymiar urlopu może być podzielony na dowolną liczbę części o dowolnym czasie trwania.

Naruszenie zasad podziału urlopu na części i niezapewnienie pracownikowi co najmniej jednej części obejmującej minimum 14 dni kalendarzowych może być potraktowane jako wykroczenie opisane w art. 282 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, polegające na nieudzieleniu przysługującego urlopu wypoczynkowego. Grozi za to grzywna. W przypadku kontroli Państwowa Inspekcja Pracodawcy może skierować do pracodawcy wystąpienie, w którym zwróci się o przestrzeganie przepisów o udzielaniu urlopów wypoczynkowych.

Powyższa informacja ma charakter ogólny, nie stanowi porady prawnej i została udzielona wyłącznie na podstawie danych przedstawionych w zapytaniu oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informacja nie uwzględnia okoliczności faktycznych, które nie zostały ujęte w zapytaniu. W zależności od tych okoliczności, mogłoby zdarzyć się tak, że udzielona informacja nie odpowiada rzeczywistej sytuacji prawnej czytelnika. W związku z powyższym niniejszej informacji nie można traktować jako podstawy do podejmowania kroków prawnych w indywidualnej sprawie ani jako jakiejkolwiek pomocy prawnej uzyskanej od osoby uprawnionej do świadczenia takiej pomocy. Autor informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą wskutek lub w związku z zastosowaniem lub niezastosowaniem się do informacji. Wskutek udzielenia informacji pomiędzy autorem tej informacji a składającym zapytanie nie powstaje relacja prawnik-klient.

Opinie (38)

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.