Wiadomości

Czy pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia?

Najnowszy artukuł na ten temat

Przedłużająca się nieobecność, a zastępstwo w pracy

Pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi urlopu (również zaległego) w okresie wypowiedzenia, a pracownik jest obowiązany ten urlop wykorzystać.
Pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi urlopu (również zaległego) w okresie wypowiedzenia, a pracownik jest obowiązany ten urlop wykorzystać. fot. 123rf / Vasyl Dolmatov

Zdarza się, że oferta nowej, lepszej pracy spada na nas niespodziewanie. Czy pracodawca może skrócić nam okres wypowiedzenia? Co stanie się z zaległym urlopem?



Dostałem ofertę pracy w innej firmie, w swojej chcę złożyć wypowiedzenie. Myślę, że okres wypowiedzenia można skrócić z trzech miesięcy nawet do kilku dni - takie sytuacje już się zdarzały, jednak wobec osób, które nie miały zaległego urlopu. Umowę o pracę z nowym pracodawcą chciałbym zacząć jak najszybciej, jednak w obecnej firmie mam 43 dni zaległego urlopu. Moje pytanie brzmi, czy urlop ten obowiązkowo muszę wykorzystać, czy mogę domagać się wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane dni urlopowe i od razu podpisać umowę w nowej firmie? Jeśli musiałbym wykorzystać te 43 dni, nową pracę mógłbym podjąć dopiero w pierwszych dniach marca, na co nowy pracodawca może się już nie zgodzić.

Porady prawne w serwisie Praca


Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

Tomasz Siemoński, radca prawny
Tomasz Siemoński, radca prawny
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu Pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy; miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy; trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata. Powyższe okresy wypowiedzenia mogą zostać skrócone na podstawie zgodnego oświadczenia pracownika i pracodawcy, niemniej jednak nie wpływa to na tryb rozwiązania umowy o pracę (art. 36 § 6 KP). Biorąc pod uwagę powyższe, samo zgłoszenie przez pracownika żądania skrócenia okresu wypowiedzenia, nie obliguje pracodawcy do przystania na takie rozwiązanie. W tej sytuacji pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę do samego końca ustawowego okresu wypowiedzenia, a odmowę pracodawcy należy uznać jako zgodną z prawem.

Czy myślisz o zmianie pracy?

tak, bardzo intensywnie 42%
dopuszczam taką możliwość, ale niczego nie szukam 34%
jestem w trakcie szukania nowego zatrudnienia 9%
nie, nie planuję niczego takiego 15%
zakończona Łącznie głosów: 639
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi urlopu (również zaległego) w okresie wypowiedzenia, a pracownik jest obowiązany ten urlop wykorzystać (art. 1671 KP). Pracodawca może udzielić powyższego urlopu nawet bez zgody pracownika, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. sygn. akt II PK 302/10. Dopiero z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w wymiarze ustalonym zgodnie z zasadami wskazanymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 nr 2, poz. 14).

W mojej ocenie czytelnik pozbawiony jest jakichkolwiek narzędzi prawnych, które pozwoliłyby mu skutecznie wpłynąć na pracodawcę. Oczywiście pracodawca może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, a kwestię niewykorzystanego urlopu rozwiązać poprzez wypłatę ekwiwalentu, ale takie działanie jest z reguły mało racjonalne i ciężko wskazać motywy, które skłoniłyby pracodawcę do jego podjęcia. Przyjęcie takiego rozwiązania jest zasadniczo sprzeczne z jego interesem, gdyż w praktyce jego konsekwencją jest szybka utrata pracownika połączona dodatkowo z powstaniem zobowiązania finansowego.

Kancelarie adwokackie w Trójmieście


W przedmiotowej sytuacji dopuszczalne jest zastosowanie sposobu pośredniego, tj. wykorzystania części urlopu w okresie wypowiedzenia przy jednoczesnym jego skróceniu połączonego ze zrekompensowaniem pozostałej części urlopu w formie ekwiwalentu pieniężnego, jednakże przyjęcie takiego rozwiązania również wymaga dobrej woli po stronie pracodawcy.

Opinie (65) 2 zablokowane

Dodaj opinię
Walczymy z przemocą słownąKasujemy opinie obraźliwe i nie na temat

Dodaj opinię

Odpowiedz

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.