• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Czy opiekunce przysługują dni wolne od pracy?

Tomasz Siemoński
29 sierpnia 2022, godz. 08:00 
Opinie (46)
Praca opiekunki osoby starszej to często zajęcie, które zajmuje całą dobę. Praca opiekunki osoby starszej to często zajęcie, które zajmuje całą dobę.

Praca opiekunki to ciężki kawałek chleba, szczególnie kiedy wykonywana jest bez żadnych przerw. Czy to w ogóle legalne? Z takim pytaniem zwróciła się do nas czytelniczka.Porady prawne w serwisie PracaPracuję jako opiekunka w Niemczech. Zatrudniona jestem przez polską firmę i na polskich warunkach. Pracę wykonuje codziennie od godz. 8 do 22 przez siedem dni w tygodniu, bez żadnej przerwy. W biurze, które mnie zatrudnia, usłyszałam, że z racji tego, że pracuję na umowę zlecenie, nie należy mi się wolne i muszę pracować przez całe miesiące bez dnia wolnego. Jestem tym bardzo zmęczona. Czy to legalne? Co mogę zrobić w tej sprawie?
Na pytanie odpowiada Tomasz Siemoński, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego - Tomasz Siemoński.

Tomasz Siemoński, radca prawny Tomasz Siemoński, radca prawny
W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż umowa zlecenie należy do kategorii umów cywilnoprawnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym, co oznacza, iż tego typu umowa nie podlega obostrzeniom wynikającym z Kodeksu pracy. W przypadku powyższego stosunku prawnego nie mamy do czynienia z pojęciem "świadczenia pracy" a z "wykonaniem czynności prawnej", zaś miejsce pracownika i pracodawcy zajmuje odpowiednio "zleceniobiorca" i "zleceniodawca". Biorąc pod uwagę powyższe, zleceniobiorca dochodząc swoich uprawnień, może powoływać się wyłącznie na treść umowy łączącej go ze zleceniodawcą. Co istotne, umowa zlecenie może być kształtowana przez strony w sposób dowolny, ograniczony zasadą swobody umów, która stanowi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 3531 Kodeksu cywilnego).

W konsekwencji jako prawnie dopuszczalne należy uznać takie ukształtowanie stosunku prawnego, które zobowiąże zleceniobiorcę do świadczenia usług w wymiarze nawet 24 godzin na dobę. Klasycznym przykładem wykonywania umowy zlecenia w taki sposób jest świadczenie usług z zakresu ochrony mienia oraz opieki. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż to z treści umowy wynika, czy zleceniobiorca jest uprawniony do "dni wolnych" i w jakim wymiarze. W przypadku braku takich postanowień należy uznać, iż strony nie przewidziały "dni wolnych" w ramach świadczenia usług.

W związku z powyższym z punktu widzenia interesów zleceniobiorcy istotnym jest dokładne zapoznanie się z treścią zawieranej umowy.

Czy na co dzień sprawujesz nad kimś opiekę?

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 22 § 12 Kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, którymi są:
  1. określenie rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika na rzecz pracodawcy;
  2. osobiste świadczenie pracy przez pracownika pod kierownictwem pracodawcy i na jego ryzyko;
  3. wskazanie miejsca i czasu wykonywania pracy;
  4. świadczenie pracy za wynagrodzeniem;
  5. świadczenie pracy w sposób ciągły (niebędącej jednorazowym dziełem lub czynnością jednorazową).

W przypadku łącznego spełnienia powyższych warunków należy uznać, iż został nawiązany stosunek pracy i to niezależnie od nazwy, jaką strony nadały zawieranej między sobą umowie. W takim wypadku, może okazać się, że strony dążąc do zawarcia umowy zlecenie nawiązały w istocie stosunek pracy, który podlega regulacjom zawartym Kodeksie pracy. W przypadku naruszenia przez pracodawcę art. 22 § 12 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje roszczenie z art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego o ustalenie przez sąd istnienia stosunku pracy.W przedstawionej sytuacji, ze względu na nieznajomość treści umowy, nie sposób ocenić, czy zachodzą okoliczności uzasadniające wystąpienie z roszczeniem wynikającym z art. 189 Kpc.

O autorze

autor

Tomasz Siemoński

radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Siemoński

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (46)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Pracodawcy w Trójmieście

Forum

Najczęściej czytane