Wiadomości

stat

Coraz więcej emerytów decyduje się na pracę

Wśród pracujących emerytów więcej jest kobiet. Nic dziwnego, często ich świadczenia są niższe od mężczyzn. Powodem są mniejsze zarobki, krótszy staż pracy oraz niższy o pięć lat wiek emerytalny.
Wśród pracujących emerytów więcej jest kobiet. Nic dziwnego, często ich świadczenia są niższe od mężczyzn. Powodem są mniejsze zarobki, krótszy staż pracy oraz niższy o pięć lat wiek emerytalny. fot. 123rf / racorn

"Coraz więcej emerytów decyduje się na kontynuowanie aktywności zawodowej" donosi pomorski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu czterech lat liczba pracujących seniorów wzrosła o 30 proc. Jakie są tego przyczyny, gdzie na emerytów czeka najwięcej pracy i czy mogą ją podjąć legalnie?Według danych ZUS obecnie na Pomorzu pracuje 45 tys. osób, które mają ustalone prawo do emerytury. Oznacza to, że dodatkowy zarobek wybrało blisko 13 proc. wszystkich pomorskich emerytów. Emeryci w województwie pomorskim stanowią 5,5 proc. wszystkich zatrudnionych (krajowa średnia to 5,7 proc.).

Korzyści z pracy- Podjęcie zatrudnienia po przejściu na emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego nie powoduje zawieszenia emerytury ani nie wywołuje innych negatywnych konsekwencji dla emeryta, który może pobierać jednocześnie i pensję, i emeryturę, niezależnie od wysokości jednego i drugiego - tłumaczy Wojciech KawczyńskiKancelarii Prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Gdańsku.

Raport ZUS: kto najdłużej pobiera emeryturę?


Często jednak seniorzy wstrzymują się z decyzją o przejściu na emeryturę.

Praca na emeryturze to:

nic dziwnego, współcześni emeryci są jeszcze w pełni sił 16%
smutna konieczność wynikająca z za niskich świadczeń 65%
sposób na to, by żyć aktywnie i podtrzymać kontakty społeczne 19%
zakończona Łącznie głosów: 644
- Każdy przepracowany rok może zwiększyć świadczenie nawet o 8-9 proc. Dzieje się tak, ponieważ w momencie przejścia na emeryturę wszystkie zgromadzone podczas dodatkowej pracy składki są waloryzowane i przeliczane na świadczenie. Każdego roku decyduje się na to ok. 20 proc. uprawnionych do emerytury - mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.
Wśród pracujących emerytów więcej jest kobiet (56 proc.). Panie chętniej uzupełniają swoje dochody, gdyż mają niższe od mężczyzn świadczenia. Powodem są mniejsze zarobki, krótszy staż pracy oraz niższy o pięć lat wiek emerytalny.

Miejsca pracy emerytówGdzie pracują emeryci? "Najwięcej z nich, bo aż 12,8 proc. pracuje w handlu i naprawie pojazdów, opiece zdrowotnej i pomocy socjalnej (11,7 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (11,4 proc.). Powody, dla których emeryci wybierają pracę są różne. Pracy na emeryturze sprzyjają bardzo korzystne zasady ubezpieczeń społecznych, polegające na wyłączaniu opłacania niektórych składek przy tzw. zbiegach tytułów do ubezpieczeń. Przykładowo, emeryt prowadzący działalność gospodarczą podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie musi natomiast opłacać składek emerytalnej i rentowej. Powoduje to, że 29,2 proc. pracujących emerytów prowadzi działalność gospodarczą, a 25,8 proc. pracuje na umowie zleceniu. Seniorzy korzystają z tych form zatrudnienia częściej niż osoby w wieku produkcyjnym" czytamy w komunikacie ZUS.

Porady prawne w serwisie Praca


- Osoby z ustalonym prawem do emerytury również skorzystają z naszych usług, jest to jednak zjawisko marginalne. Absolutnie nie dyskryminujemy ich ze względu na wiek i proponujemy różnego rodzaju zlecenia, jednak zauważalna jest tendencja do wyboru prac lżejszych typu zatowarowanie, zapewne ze względu na predyspozycje fizyczne osób w wieku emerytalnym - mówi Małgorzata Wysoczan, kierownik oddziału, Grupa No Problem.
Seniorzy często wstrzymują się z decyzją o przejściu na emeryturę.
Seniorzy często wstrzymują się z decyzją o przejściu na emeryturę. fot. 123rf / racorn

Kwestie prawne- Co do zasady emeryci, którzy przeszli na emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, tj. 60 lat u kobiet lub 65 lat u mężczyzn, chcąc podjąć zatrudnienie mogą to zrobić bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków. To pracodawca zgłasza ich do ZUS - tłumaczy Wojciech Kawczyński, Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni. - Podjęcie zatrudnienia po przejściu na emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego nie powoduje także zawieszenia emerytury ani nie wywołuje innych negatywnych konsekwencji dla emeryta, który może pobierać jednocześnie i pensję, i emeryturę, niezależnie od wysokości jednego i drugiego. Świadczenie pracy po osiągnięciu prawa do emerytury zwiększa natomiast późniejszą emeryturę.

Ogłoszenia o pracę


Warto jednak pamiętać, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w przypadku kontynuowania po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy bez rozwiązania umowy o pracę.

- Powyższe zawieszenie nie ma zastosowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego i nawiązania kolejnej umowy po uzyskaniu prawa do emerytury czyli nawet następnego dnia po rozwiązaniu, jeśli nastąpiło ono z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego - mówi Wojciech Kawczyński, Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wcześniejszego przejścia na emeryturę.

- Dorabianie podczas pobierania emerytury pomostowej nie wpływa na wysokość emerytury pod warunkiem, że uzyskiwany przychód z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (zlecenia, dzieła itp.) nie przekracza pewnych limitów. Jeśli kwota uzyskiwana z tytułu tego przychodu przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS, to emerytura ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, a jeśli ten wskaźnik przekroczy 130 proc. takiego wynagrodzenia, to prawo do emerytury pomostowej ulega zawieszeniu z mocy prawa - mówi Wojciech Kawczyński, Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni.