Wiadomości

stat

Jak wygląda ochrona przedemerytalna?

Na chwilę obecną wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.
Na chwilę obecną wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat. fot.bilderstoeckchen/fotolia.com

Od października 2017 roku nowelizacji ulegnie ustawa emerytalna, przewidując m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn do 65 lat i kobiet do 60 lat. Zmieni się też okres, w którym pracownik będzie podlegał ochronie przedemerytalnej. W związku z wejściem w życie tych zmian mnożą się pytania i kontrowersje.Osiągnąłem w ubiegłym roku 60 lat i obecnie studiuję najnowsze przepisy dotyczące ochrony przedemerytalnej. Jednak nie wszystko udaje mi się zrozumieć, bowiem niedawno czytałem w internecie o nowej ochronie przedemerytalnej wynoszącej pięć lat. Teraz nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzenia w tym zakresie. Obecnie pracuję u pracodawcy na podstawie umów o pracę na czas określony, w tym w zasadzie nie ma żadnej przerwy między umowami. Ostatnia, trzecia umowa skończyła mi się 31 grudnia 2016 roku i pracodawca z dniem 1 stycznia dał mi do podpisu kolejną umowę do 28 lutego 2017 roku, twierdząc, że od 1 marca będzie mieć dla mnie ciekawszą propozycję, jeśli jego plan wypali (tak się wyraził). Dla ustalenia wszystkich danych chcę powiedzieć, że moje lata życia kończą się w listopadzie, czyli od dnia urodzin wszedłem w 61 rok życia. Czy w związku z tym mogę liczyć na ochronę przedemerytalną? Pracę wykonuję w ramach 1/8 etatu jako sprzątacz.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił mecenas Wojciech Kawczyński z Kancelarii prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Gdańsku.

Mecenas Wojciech Kawczyński
Mecenas Wojciech Kawczyński

Na wstępie należy wskazać, że kilka istotnych kwestii nie zostało opisanych przez czytelnika, stąd też konieczne było przyjęcie pewnych założeń.

Z opisanego stanu faktycznego nie wynika, czy okres zatrudnienia czytelnika umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego. Stąd dla potrzeb opinii przyjęto, że tak jest. Z opisu nie wynika również, czy czytelnik w okresie zatrudnienia kiedykolwiek wykonywał prace o szczególnym charakterze, uprawniające go do wcześniejszego uzyskania prawa do tzw. emerytury pomostowej. W rezultacie przyjęto, że czytelnik takiej pracy nie wykonywał.
Czy po zmianie przepisów skorzystasz z wcześniejszej emerytury?

Tak, zdecydowanie

47%

Jeszcze nie zdecydowałam/łem

11%

Nie mam zamiaru

15%

Sprawa mnie nie dotyczy

27%
  • zakończona

  • łącznie głosów: 253

W pierwszej kolejności należy odnieść się do długości okresu ochronnego. Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy ("k.p."), pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Na chwilę obecną wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat. W wyniku najnowszej nowelizacji ustawy emerytalnej, ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. będzie przysługiwała emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Przepis ten wchodzi w życie 1 października 2017 roku, a więc przed ukończeniem przez pytającego 61 roku życia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, ochrona przedemerytalna czytelnika rozpoczęłaby się najwcześniej w dniu ukończenia przez niego 63 roku życia, jednak w związku z wchodzącą w życie 1 października 2017 roku nowelizacją ustawy emerytalnej przewidującą m.in. obniżenie wieku emerytalnego dla mężczyzn do 65 lat, to ochrona przedemerytalna czytelnika rozpocznie się w dniu skończenia przez niego 61 lat, czyli w listopadzie 2017 r.

Należy odnieść się też do faktu, że umowa o pracę zawarta przez czytelnika w dniu 1 stycznia 2017 roku jest czwartą z rzędu umową o pracę z tym samym pracodawcą. Zgodnie z art. 251 § 1 i 3 k.p., jeżeli liczba zawartych umów o pracę jest większa niż trzy, przyjmuje się, że pracownik od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę zawarta przez czytelnika w dniu 1 stycznia 2017 roku, pomimo jej literalnego brzmienia jako "umowy o pracę na czas określony do dnia 28 lutego 2017 r.", jest w rzeczywistości umową o pracę na czas nieokreślony.

W konsekwencji umowa o pracę z dnia 1 stycznia 2017 r. nie ulegnie automatycznemu rozwiązaniu w dniu 28 lutego 2017 r. W przypadku chęci zakończenia stosunku pracy przez pracodawcę (np. jeśli nie ziści się plan pracodawcy o nowej "ciekawej propozycji" pracy dla czytelnika od 1 marca 2017 r.), będzie on musiał tę umowę o pracę wypowiedzieć. W tym zakresie obowiązują przy tym wszelkie rygory związane z wypowiadaniem umowy zawartej na czas nieokreślony, tj. m.in. jej wypowiedzenie będzie wymagało ze strony pracodawcy pisemnego uzasadnienia i zachowania przewidzianego prawem okresu wypowiedzenia. W przypadku naruszenia przez pracodawcę przepisów dotyczących wypowiadania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, czytelnik będzie miał prawo do żądania na drodze sądowej uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia go do pracy - co w opisanym stanie faktycznym mogłoby być dla niego szczególnie korzystne w przypadku, gdyby chciał pozostać w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy aż do osiągnięcia wieku przedemerytalnego i wejścia w okres ochronny z art. 39 k.p.

Należy jednak pamiętać, że ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 k.p. dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę, a nie jej faktycznego rozwiązania. Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę przed objęciem pracownika ochroną przedemerytalną (czyli w przypadku czytelnika przed listopadem 2017) będzie w pełni skuteczne, nawet jeśli zakończenie stosunku pracy nastąpi po dacie objęcia pracownika ochroną przedemerytalną. W takim wypadku pracownik nie zostanie objęty ochroną z art. 39 k.p.

Wymiar czasu pracy (tj. wysokość etatu) pracownika nie ma znaczenia dla objęcia pracownika ochroną przedemerytalną wynikającą z art.39. k.p. To, że czytelnik pozostaje w stosunku pracy jedynie w wymiarze 1/8 etatu nie stanowi nie stanowi przeszkody dla objęcia go ochroną przedemerytalną.

Podsumowując, ochrona przedemerytalna czytelnika rozpocznie się w dniu ukończenia przez niego 61 lat, tj. w listopadzie 2017 r. Czytelnik od pierwszego stycznia 2017 roku jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, którą jego pracodawca może wypowiedzieć jedynie za pisemnym uzasadnieniem. Musi ono odpowiadać rzeczywistości i być przeprowadzone z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast po osiągnięciu przez pracownika ww. wieku przedemerytalnego, zawarta umowa o pracę, co do zasady (tj. poza pewnymi wyjątkami przewidzianymi w przepisach odrębnych), nie będzie mogła być wypowiedziana aż do osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego.
Dodaj zdjęcie do artykułu
Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

Tytuł:
Treść:
Autor (opcjonalny):
E-mail (opcjonalny):
Klikając "wyślij", akceptujesz regulamin dodawania opinii.
zamknij

Opinie (razem: 43)

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.

- jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.